ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

辛い

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -辛い-, *辛い*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
辛い[からい, karai] (adj) เผ็ด (รสชาติ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
辛い[づらい, durai] (adj-i) painful; bitter; heart-breaking; (P) [Add to Longdo]
辛い[づらい, durai] (aux-adj) difficult to (do something) [Add to Longdo]
辛い(P);鹹い[からい, karai] (adj-i) (1) (辛い only) spicy; hot; (2) salty; (3) (辛い only) tough (on someone); adverse; harsh; (P) [Add to Longdo]
辛い[からいあじ, karaiaji] (n) pungent taste [Add to Longdo]
辛い目に会う;つらい目にあう;辛い目にあう;辛い目に合う;辛い目に遭う[つらいめにあう, tsuraimeniau] (exp,v5u) to have a hard time of it [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Whoo! Today's practice is tough - much harder than usual.ウーッ、今日の練習はいつになくハードで辛い
This mustard really bites the tongue.このからしは舌が痺れるほど辛い
This water is a little salty.この水は少し塩辛い
The soup is terribly hot.そのスープはひどく辛い
Tom likes hot curry.トムは辛いカレーが好きだ。
He led a hard life after that.それ以降彼は辛い一生を送った。
Somehow it's been a rough day.なんだかすごく辛いの。
Go easy on Bob. You know, he's been going though a rough period recently.ボブにはやさしく接してあげてくれよ。ほら、彼は最近辛いこと続きなのだ。
The family had a hard time after the war.一家は戦後ひどく辛い目ににあった。
That might be the most painful experience in my life.一生で一番辛い経験といえるでしょう。
Pioneer men and women had a hard life, and so did their children.開拓者達は辛い生活をしたし、彼等の子供もそうだった。
It is difficult to wake up on cold mornings寒い朝は起きるのが辛い

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was hard, but it's in the past. For you![JA] 誰にとっても辛い時代だった ランボー もう過ぎた事だ First Blood (1982)
I'm forcing myself to tell you, but it's the truth! Liar![JA] 言うのも辛いが これが真実さ! The Intruder (1962)
He killed a policeman![JA] ベトナムで辛い思いをしたのは ランボーだけじゃない First Blood (1982)
He's going through a rough period.[JA] きっと辛い思いをすると思うわ... When Harry Met Sally... (1989)
Being an ornament will probably be hardest on you, Dorothy, since you're used to eating and sleeping and other such activities.[JA] 本当に辛いのはあなただよね、ドロシー 食べたり 寝たり、ほんとに生きてるんだもの Return to Oz (1985)
- I understand.[JA] 辛いお気持ちは分かります The Gentle Twelve (1991)
Goodness knows we've all had a lot to deal with... these last few days.[JA] 最近みんなは 辛い事ばっかりで A Nightmare on Elm Street (1984)
To do without the woman saddens us sorely[JA] この女を失うのは辛い Das Rheingold (1980)
I wish I could see you not only when I feel too bad.[JA] 辛い時しか 会えないのが残念だわ The Mirror (1975)
- l can hardly hear you.[JA] - こっちは聞こえ辛いな。 Live for Life (1967)
I know it is difficult, but it is a very serious charge and we got to get out the facts straight.[JA] 辛いのはわかるが... とても重大な告発だ はっきりさせねば The Intruder (1962)
Pain in the pin feathers, I call it.[JA] 独り身の私には辛いんだからな? Bambi (1942)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
辛い[からい, karai] -scharf, beissend, stark, stark_gewuerzt, -bitter, -hart [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top