ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขม-, *ขม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขม(adj) bitter, See also: astringent, Ant. หวาน, Example: เฮโรอีนบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นผงสีขาวรสขมไม่มีกลิ่น และเป็นเม็ดเล็กๆ ขนาดไข่ปลา, Thai Definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด
ขม(n) spinach, See also: Amaranthus spinosus, Syn. ผักขม, ผักโขม, ผักโหม, Example: นกยูงหากินใบไม้พืชหญ้าผักขมลูกปลาตามริมน้ำเป็นอาหาร, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Amaranthus วงศ์ Amaranthaceae มีหลายชนิด เช่น ผักขมหนาม (A. spinosus Linn.) ลำต้นมีหนาม ใช้ทำยาได้ ผักขมสวน (A. tricolor Linn.) ผักขมแดง (A. caudatus Linn.) ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ
ขม(n) freshwater snail, Syn. หอยขม, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อหอยน้ำจืดกาบเดี่ยวในวงศ์ Viviparidae เปลือกขนาดประมาณเท่าหัวแม่มือ ยอดแหลม สีเขียวหรือดำ ออกลูกเป็นตัว มีหลายชนิด เช่น ชนิด Filopaludina sumatrensis, F. doliari
ขมวด(v) knot, See also: hitch, knit, twist, curl, knit, tie, coil, roll, Syn. บิด, ขอด, ม้วน, Example: หญิงสาวขมวดปลายผ้าเช็ดหน้าด้วยความขวยเขินเมื่อคนรักขอแต่งงาน, Thai Definition: บิดม้วนแล้วขอดให้เป็นปม
ขมวด(clas) bundle, See also: bunch, wisp, Example: คุณยายซื้อหัวหอมมา 2 ขมวดจากตลาด, Thai Definition: ลักษณนามเรียกของที่ขมวดอย่างนั้น เช่น หัวหอม 4 ขมวด
ขมวด(v) wind up, See also: append, Example: เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลง, Thai Definition: ย่นย่อข้อความทิ้งท้ายไว้ให้คิด
ขมอง(n) brain, See also: head, Syn. สมอง, Example: ปัญหานี้คิดไปก็ปวดขมองเปล่าๆ
ขมัง(v) be strong, See also: be vigorous, be precise, be accurate, Syn. แข็ง, แรง, แกร่ง, Example: วิชาของหมอผีคนนี้ขมังมาก
ขม่อม(n) crown, See also: top of the head, vertex, Syn. กระหม่อม, หัว, ศรีษะ, Example: เด็กที่เกิดมาใหม่ๆ ขม่อมยังบางอยู่, Thai Definition: ส่วนของกะโหลกอยู่ตรงแนวกลางศีรษะ แต่ต่ำกว่าส่วนสูงสุดลงมาใกล้หน้าผาก ในเด็กแรกเกิดจนถึง 2 ขวบส่วนนี้จะมีเนื้อเยื่ออ่อนปิดรอยประสานกะโหลกที่ยังเปิดอยู่ หลังจากนั้นเนื้อเยื่ออ่อนนี้จะกลายเป็นกระดูก
ขมขื่น(v) feel bitter, See also: be embittered, be painful, Syn. ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม, Example: ฉันรู้ดีว่าแม่ขมขื่นเพียงไรกับการพูดจากระทบกระเทียบเสียดสีของพ่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขมว. รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด.
ขมน. ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล <i> Amaranthus</i> วงศ์ Amaranthaceae มีหลายชนิด เช่น ผักขมหนาม (<i> A. spinosus</i> L.) ลำต้นมีหนาม ใช้ทำยาได้ ผักขมสวน (<i> A. tricolor</i> L.) ผักขมแดง (<i> A. caudatus</i> L.) ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ, ผักโขม หรือ ผักโหม ก็เรียก.
ขมบวบขม. [ <i>ดู นมพิจิตร</i> (<i> ๒</i>) ].
ขมหวายขม. [ <i>ดู หวาย</i> (<i> ๑</i>) ].
ขมเทียนขม. (<i>ดู เทียนขม ที่ เทียน ๓</i>).
ขมชื่อบัวสายพันธุ์หนึ่งในสกุล <i> Nymphaea</i> ดอกเล็ก สีขาว สายกินได้ หัวมีรสขม.
ขมน. ชื่อหอยนํ้าจืดกาบเดี่ยวในวงศ์ Viviparidae เปลือกม้วนเป็นวงซ้อนกัน ยอดแหลม สีเขียวหรือเขียวอมดำ ออกลูกเป็นตัว มีหลายชนิด เช่น ชนิด <i> Filopaludina sumatrensis</i> (Dunker), <i> F. doliaris</i> (Gould).
ขมขื่นก. รู้สึกชํ้าใจแต่ฝืนไว้ เพราะไม่สามารถแสดงออกมาได้, ขื่นขม ก็ใช้.
ขมงโกรย(ขะหฺมงโกฺรย) <i>ดู มงโกรย (๑)</i>.
ขม(ขะหฺมม) ก. เชยชม, คลึงเคล้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tempora (พหู.); temple (เอก.)ขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temple (เอก.); tempora (พหู.)ขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fontanel; fontanelleขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fontanelle; fontanelขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
space, bregmatic; fontanel, anterior; fontanelle, anteriorขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior fontanel; fontanelle, anterior; space, bregmaticขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior fontanelle; fontanel, anterior; space, bregmaticขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bregmatic space; fontanel, anterior; fontanelle, anteriorขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fontanel, anterior; fontanelle, anterior; space, bregmaticขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fontanelle, anterior; fontanel, anterior; space, bregmaticขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ขมุขมัวมืดๆ มัวๆ, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ ขะหมุกขะมัว ขะมุกขะมัว [คำที่มักเขียนผิด]
Curcuma alismatifoliaขมิ้นโคก [TU Subject Heading]
Turmeric : Curcuma longaขมิ้[TU Subject Heading]
Coiledขมวดม้วน, ขดตัวไปมา [การแพทย์]
Fontanel, Anteriorขม่อมใหญ่ [การแพทย์]
Fontanel, Posteriorขม่อมน้อย [การแพทย์]
Fontanelle, Smallขม่อมน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I really feel quite happy now.ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, that fat old faker would give his-ทำไมที่กุขึ้นไขมันเก่าจะให้เขา ฟัง. Pinocchio (1940)
To make me fret or make me frownที่จะทำให้ฉันหงุดหงิดหรือทำ ให้ฉันขมวดคิ้ว Pinocchio (1940)
Fix it to keep his mind from wandering.แก้ไขมันเพื่อให้จิตใจของเขาจาก การเดิน Yellow Submarine (1968)
Come on, Jasper. Come and take some of that fat off.มาเถอะ เเจสเปอร์ ไปเดินเล่นเผาผลาญไขมันกัน Rebecca (1940)
He's happy enough going around in circles.เขามีความสุขมากพอที่จะไปรอบ ๆ ในวงการ Yellow Submarine (1968)
- But he did fix the motor.แค่เขาแก้ไขมอเตอร์ได้ Yellow Submarine (1968)
That's not a very happy beginning.นั่นเป็นจุดเริ่มต้นไม่ได้มีความสุขมาก 12 Angry Men (1957)
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา How I Won the War (1967)
Good Geppetto, you have given so much happiness to others.ดี เจเปโท ที่คุณได้รับ มีความสุขมากกับคนอื่น ๆ Pinocchio (1940)
It doesn't matter. I'm very happy.ช่างเถอะ ฉันมีความสุขมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And how would you put it right?เเล้วคุณจะเเก้ไขมันยังไง Beneath the Planet of the Apes (1970)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขม[khom] (adj) EN: bitter ; astringent  FR: amer
ขมขื่น[khomkheūn] (v) EN: feel bitter ; be embittered ; be painful  FR: être amer
ขมขื่น[khomkheūn] (adj) FR: acrimonieux
ขมวด[khamūat] (v) EN: knot ; hitch ; twist  FR: nouer ; resserrer
ขมวดคิ้ว[khamūat khiu] (v, exp) EN: frown ; knit one's brow  FR: froncer les sourcils
ขมวดจุก[khamūat juk] (v, exp) EN: plait one's hair ; braid one's hair ; tie a cord in a knot  FR: nouer un chignon
ขมอง[khamøng] (n) EN: brain ; head  FR: cerveau [ m ]
ขม่อม[khamǿm] (n) EN: crown ; top of the head ; vertex
ขมัง[khamang] (n) EN: archer
ขมัง[khamang] (adj) EN: strong ; vigorous ; powerful

English-Thai: Longdo Dictionary
lipid(n) สารอินทรีย์จำพวกไขมัน
spinach(n) ผักปวยเล้ง, ที่ในการ์ตูนเรื่อง Popeye แปลคำว่า spinach ว่าผักโขม หรือ ผักขม นั้นจริงๆ คือ ไม่ถูกต้อง (ผักโขม จะตรงกับภาษาอังกฤษ amaranth)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bitter(adj) ขม, Syn. acetic, tangy
bitter(adj) ขมขื่น, See also: ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม, Syn. embittered, rancorous
frown at(phrv) ขมวดคิ้ว (ไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วย)
glare(vi) ถลึงตา, See also: ขมึง, Syn. gape, gaze, stare
knit one's brow(idm) ขมวดคิ้ว
knit(vt) ขมวดคิ้ว, See also: ย่นหน้าผาก
lour(vi) ขมวดคิ้ว, See also: หน้าบึ้ง, Syn. frown, scowl
lower(vi) ทำหน้าบูดบึ้ง, See also: ขมวดคิ้ว, Syn. frown, scowl
quirk up(phrv) เลิกคิ้ว, See also: ขมวดคิ้ว
rancorous(adj) ขมขื่น, See also: คับแค้น, Syn. bitter, cruel, vengeful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
adipose(แอค' ดิโพส) adj. ซึ่งคล้ายหรือประกอบด้วยไขมัน. -n. ไชสัตว์. -adiposeness, adiposity, adiposis n. (fatty)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone , hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
agaze(อะเกซ') adj. จ้องเขม็ง, Syn. gazing
aloe(แอล' โล) n., (pl. -aloes) พืชหางจรเข้และต้นยาดำ aloes ยาดำซึ่งเป็นยาระบายที่มีรสขม.
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขม
amygdalin(อะมิก' ดะเลท) adj. ผงรสขมที่ใช้เป็นยาขับเสมหะ (an expectorant)
atheroma(แอธธีโร'มะ) n., (pl. -mas, -mata) ถุงไขมัน, ภาวะที่มีไขมันสะสมที่ผนังหลอดโลหิตแดง (a sebaceous cyst)
atherosclerosis(แอธธะโรสเคลอโร'ซิส) n. arteriosclerosis แบบหนึ่งที่มีการสะสมไขมันที่ผิวหน้าและหลอดโลหิต. -atherosclerotic adj. (a form of arteriosclerosis)
austroasiatic(ออสโทรเอซีแอท'ทิค) n. ภาษาตระกูลหนึ่งในอาเซียอาคเนย์ ประกอบด้วยภาษาญวน เขมรและมอญ (a familuy of languages)

English-Thai: Nontri Dictionary
acrid(adj) แหลม, ขม, เผ็ดร้อน, ฉุน
archer(n) คนยิงธนู, นายขมังธนู
ardent(adj) เร่าร้อน, รุนแรง, กระตือรือร้น, ขะมักเขม้
bitter(adj) ขมขื่น, ปวดแสบ, รุนแรง, ดุเดือด
bitterness(n) ความขม, ความขมขื่น, ความรุนแรง
blubber(n) การร้องไห้, การสะอึกสะอื้น, เปลวไขมันของปลาวาฬ
bolt(vt) กรอง, ร่อน, เผ่น, วิ่งหนี, เขมือบ
bowman(n) นายขมังธนู
canary(n) นกคีรีบูน, นกขมิ้น, สีเหลืองอ่อน
contract(vi, vt) หด, เกร็ง, ขมวด, จำกัดให้แคบ, ย่น, ทำสัญญา, ติดโรค

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Schwingbeanspruchung { f }ขมิ้นเหลือง
to threaten[-] ขมขู่
to threaten[-] ขมขู่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
苦い[にがい, nigai] (adj) ขม (รสชาติ)

German-Thai: Longdo Dictionary
fett(adj) มีไขมัน อ้วน, See also: dick
Fett(n) |das| ไขมัน
mager(adj) ที่มีไขมันน้อย เกือบไร้ไขมัน, See also: fettarm, dünn
Sahne(n) |die, nur Sg.| ครีม (ไขมันเหลวที่ได้จากนม)
Spinat(n) |der, pl. Spinate| ผักโขม

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de menaces(n) |f| จดหมายขมขู่

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top