Search result for

rick

(108 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rick-, *rick*
English-Thai: Longdo Dictionary
hat trick(n ) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้
brick(vi vt slang ) (สแลง) เสีย, พัง, ถูกทำลาย, ไม่ทำงาน, หมดค่าลง (เหมือนเป็นเพียงแค่ก้อนอิฐ) เช่น Apple says unlocked iPhones will brick after software update.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rick[N] กองหญ้าแห้ง, See also: กองฟาง, Syn. stack
rick[VT] ทำให้เป็นกอง, See also: กอง, Syn. bunch
rickets[N] โรคกระดูกอ่อน
rickety[ADJ] จวนจะพัง, See also: ง่อนแง่น, จวนจะแตกหัก, Syn. ramshackle, shaky, unstable
rickety[ADJ] อ่อนแอ, See also: ขี้โรค, เปราะบาง, Syn. tottering, weak
rickety[ADJ] ซึ่งเป็นโรคกระดูกอ่อน, See also: ซึ่งมีลักษณะเป็นโรคกระดูกอ่อน
rickety[ADJ] เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน
ricksha[N] รถลาก
rickrack[N] ลายผ้าที่เย็บแบบซิกแซ็ก
rickshaw[N] รถลาก, Syn. jinrickisha

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rick(ริค) n. กองหญ้าแห้ง,กองฟางข้าว vt. กอง,ทำให้เป็นกอง vt.,n. =wrick (ดู)
rickets(ริค'คิทซฺ) n. โรคกระดูกอ่อนมักเป็นกับเด็กเนื่องจากการขาดแคลนวิตามิน-ดีและแคลเซียม
rickety(ริค'คิที) adj. ล้มได้ง่าย,โคลงเคลง,ง่อนแง่น,ขี้โรค,มีข้อต่อที่อ่อนแอ,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ปกติ,เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน, See also: ricketiness n., Syn. infirm
ricksha(ริค'ชอ,ริค'ชา) n. =jinrikisha, Syn. irkshaw
rickshaw(ริค'ชอ,ริค'ชา) n. =jinrikisha, Syn. irkshaw
brick(บริค) n. อิฐ,ก้อนอิฐ,สิ่งที่คล้ายอิฐ,คนดี,คนใจดี. vt. ก่ออิฐ. adj. ทำด้วยอิฐ,คล้ายอิฐ
brickbatn. เศษอิฐ,เศษที่ใช้เหวี่ยงขว้าง,คำตำหนิ
brickkilnn. เตาเผาอิฐ
bricklayingn. การก่ออิฐ, See also: bricklayer n.
brickle(บริค'เคิล) adj. เปราะ., See also: brickleness n. ความเปราะ.

English-Thai: Nontri Dictionary
rickets(n) โรคกระดูกอ่อน
rickety(adj) ขี้โรค,เป็นโรคกระดูกอ่อน,ง่อนแง่น,โคลงเคลง
rickshaw(n) รถลาก
brick(n) อิฐ
brick(vt) ก่ออิฐ
brickbat(n) ก้อนอิฐ,เศษอิฐ
brickkiln(n) เตาเผาอิฐ
bricklayer(n) คนก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,คนปูอิฐ
brickle(adj) เปราะ,บาง,แตกง่าย,หักง่าย
brickwork(n) การก่อตึก,คนก่ออิฐ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ricketsโรคกระดูกอ่อนในเด็ก [มีความหมายเหมือนกับ rachitis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rickshaw menคนลากรถ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rick rock (n) กองหิน
rickrolling (n ) เป็นการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ตประเภทหนึ่ง ที่ผู้หลอก แสดงลิงค์ในเรื่องที่ผู้อ่านสนใจแต่เมื่อคลิ๊กลิงค์นั้นๆไปแล้ว เนื้อหาที่ปรากฏกลับเป็นมิวสิควีดีโอของ Rick Astley ในเพลง Never Gonna Give You Up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
RICK... IT'S OK.ได้โปรด Normal (2008)
Rick.ริค What Lies Ahead (2011)
Rick?ริค? Clear (2013)
If you're right, Rickles, then they're learning.ถ้าเป็นงั้น พวกมันก็เริ่มเรียนรู้ Day of the Dead (1985)
- What the hell's that mean, Rickles?- แปลว่าอะไรวะริคเกิล? Day of the Dead (1985)
You almost killed Rickles. Yeah. You almost killed Rickles.มึงเกือบทำริคเกิลตาย รู้มั้ย มึงเกือบทำมันตาย Day of the Dead (1985)
Come on, Rickles. Let's get out of here.ไปเหอะริคเกิล Day of the Dead (1985)
Rickles, open the gates. Steel, shove 'em in there.ริคเกิล ไปเปิดประตูคอก สตีล ยัดพวกมันเข้าไป Day of the Dead (1985)
- Rickles, we can't get out of here.- ริคเกิล เราออกไปไม่ได้แล้ว Day of the Dead (1985)
Rick Rowden is on the mound for the Yankees.ดาวขว้างลูกทีมเเยงกี้มาเเล้ว เขาออกมาจากที่เตรียมตัว Big (1988)
Rickem, rockem, rackem, rake--stick that sword into that snake!พ่อเสือผู้หญิง แทงดาบนั่นในตัวงูเลย Aladdin (1992)
And even with that rickety old sled, the Jamaicans are flying through the turns.ทั้ง ๆ ที่ใช้สเลดที่เก่าจวนจะพังอยู่แล้ว แต่ทีมจาไมก้าแทบจะบินเข้าโค้งเลย Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rickRick and Carol broke up two months ago, but he's still carrying a torch for her.
rickRick was over the moon at passing the exam.
rickRicky, this is my friend Suzuki.
rickI haven't seen Rick since he returned from New Zealand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถลาก[N] rickshaw, See also: jinrikisha, jinrickshaw, Example: รถบรรทุกติดหล่มอยู่ในไร่ ต้องใช้รถลากขนาดใหญ่จึงจะสามารถดึงรถขึ้นมาได้, Count unit: คัน
ตานขโมย[N] malnutrition, See also: rickets with enlargement of the abdomen, Example: เด็กในชนบทมักเป็นโรคตานขโมย, Thai definition: ชื่อโรคพยาธิลำไส้อย่างหนึ่ง มักเป็นแก่เด็กอายุประมาณ 5 ขวบขึ้นไป มีลักษณะผอม ท้องป่อง ก้นปอด แต่กินอาหารได้มาก มีอาการปวดท้องและซึม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor   
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
บ้านอิฐ[n. exp.] (bān it) EN: brick house   FR: maison en briques [f]
บ่ง[v.] (bong) EN: puncture ; prick   FR: piquer
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick   FR: utiliser un stratagème
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ช่างก่ออิฐ[n.] (chang kø it) EN: bricklayer ; mason   FR: maçon [m]
ช่างปูน[n.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer   FR: maçon [m]
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky   
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out   FR: trahir

CMU English Pronouncing Dictionary
RICK    R IH1 K
RICKI    R IH1 K IY0
RICKE    R IH1 K
RICKS    R IH1 K S
RICKY    R IH1 K IY0
RICKEY    R IH1 K IY0
RICKEL    R IH1 K AH0 L
RICK'S    R IH1 K S
RICKEN    R IH1 K AH0 N
RICKIE    R IH1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rick    (n) (r i1 k)
rick    (v) (r i1 k)
Ricky    (n) (r i1 k ii)
ricks    (v) (r i1 k s)
ricked    (v) (r i1 k t)
rickets    (n) (r i1 k i t s)
rickety    (j) (r i1 k @ t ii)
ricking    (v) (r i1 k i ng)
rickshaw    (n) (r i1 k sh oo)
rickshaws    (n) (r i1 k sh oo z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人力车[rén lì chē, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄔㄜ, / ] rickshaw, #63,586 [Add to Longdo]
座儿[zuò r, ㄗㄨㄛˋ ㄖ˙, / ] rickshaw seat (Beijing dialect); patron (of teahouse, cinema); passenger (in taxi, rickshaw etc), #83,140 [Add to Longdo]
[gōu, ㄍㄡ, ] rickets; also pr. kou4, #94,347 [Add to Longdo]
[kòu, ㄎㄡˋ, ] rickets; also pr. gou1, #94,347 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, ] rickets, #114,337 [Add to Longdo]
人力车夫[rén lì chē fū, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄔㄜ ㄈㄨ, / ] rickshaw puller, #119,521 [Add to Longdo]
普氏立克次体[pǔ shì lì kè cì tǐ, ㄆㄨˇ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, / ] Rickettsia prowazekii [Add to Longdo]
立克次体[lì kè cì tǐ, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, / ] Rickettsia (genus of intracellular parasitic bacteria) [Add to Longdo]
立氏立克次体[lì shì lì kè cì tǐ, ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, / ] Rickettsia rickettsii [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ricke {f}doe (of roe-deer) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
その手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick [Add to Longdo]
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レッドブリック[れっどぶりっく, reddoburikku] RedBrick [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rick \Rick\ (r[i^]k), n. [OE. reek, rek, AS. hre['a]c a heap;
   akin to hryce rick, Icel. hraukr.]
   A stack or pile, as of grain, straw, or hay, in the open air,
   usually protected from wet with thatching.
   [1913 Webster]
 
      Golden clusters of beehive ricks, rising at intervals
      beyond the hedgerows.          --G. Eliot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rick \Rick\, v. t.
   To heap up in ricks, as hay, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rick
   n 1: a painful muscle spasm especially in the neck or back
      (`rick' and `wrick' are British) [syn: {crick}, {kink},
      {rick}, {wrick}]
   2: a stack of hay [syn: {haystack}, {hayrick}, {rick}]
   v 1: pile in ricks; "rick hay"
   2: twist suddenly so as to sprain; "wrench one's ankle"; "The
     wrestler twisted his shoulder"; "the hikers sprained their
     ankles when they fell"; "I turned my ankle and couldn't walk
     for several days" [syn: {twist}, {sprain}, {wrench}, {turn},
     {wrick}, {rick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top