ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brick

B R IH1 K   
117 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brick-, *brick*
English-Thai: Longdo Dictionary
brick(vi vt slang ) (สแลง) เสีย, พัง, ถูกทำลาย, ไม่ทำงาน, หมดค่าลง (เหมือนเป็นเพียงแค่ก้อนอิฐ) เช่น Apple says unlocked iPhones will brick after software update.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brick[N] ิอิฐ, See also: ดินเผา
brick[N] คนดี, Syn. trump
brick[ADJ] ทำด้วยอิฐ, See also: ทำด้วยดินเผา
brick in[PHRV] ถมด้วยก้อนอิฐ, See also: อุดหรือปิดกั้นด้วยก้อนอิฐ
brick up[PHRV] อุดหรือปิดกั้นด้วยก้อนอิฐ, See also: ถมด้วยก้อนอิฐ
brickbat[N] คำตำหนิ
brickwork[N] งานก่ออิฐ
brickhouse[SL] ผู้หญิงอกโต
bricklayer[N] ช่างปูน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brick(บริค) n. อิฐ,ก้อนอิฐ,สิ่งที่คล้ายอิฐ,คนดี,คนใจดี. vt. ก่ออิฐ. adj. ทำด้วยอิฐ,คล้ายอิฐ
brickbatn. เศษอิฐ,เศษที่ใช้เหวี่ยงขว้าง,คำตำหนิ
brickkilnn. เตาเผาอิฐ
bricklayingn. การก่ออิฐ, See also: bricklayer n.
brickle(บริค'เคิล) adj. เปราะ., See also: brickleness n. ความเปราะ.
bricknoggingn. กำแพงอิฐ,นั่งร้าน,โครงไม้
brickwork(บริค'เวิร์ค) n. สิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยอิฐ
brickyardn. สถานที่ทำอิฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
brick(n) อิฐ
brick(vt) ก่ออิฐ
brickbat(n) ก้อนอิฐ,เศษอิฐ
brickkiln(n) เตาเผาอิฐ
bricklayer(n) คนก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,คนปูอิฐ
brickle(adj) เปราะ,บาง,แตกง่าย,หักง่าย
brickwork(n) การก่อตึก,คนก่ออิฐ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bricklayersช่างปูน [TU Subject Heading]
Bricklayingการก่ออิฐ [TU Subject Heading]
Brickmakingการทำอิฐ [TU Subject Heading]
Bricksอิฐ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Brick Dust Urineปัสสาวะเข้มข้นมากในช่วงสองสามวันแรกของทารกสามารถมีผลึกยูริก (ผลึกกรดยูริก) ผลึกเหล่านี้อาจทําให้เกิดสีชมพู, สีแดง, หรือสีส้ม, ผงคราบในผ้าอ้อมเด็กทารกของคุณเรียกว่าฝุ่นอิฐ.อาจจะน่ากลัว แต่ฝุ่นอิฐเป็นเรื่องปกติสําหรับทารกแรกเกิดจํานวนมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meanwhile, Fitzpatrick's attempt at modernising Cachet had hit a Brummie brick wall.- เยี่ยม งั้นผมขอเสนอให้เรา สัมภาษณ์กันต่อในสนามกอล์ฟ Sexy Rollercoasters (2017)
Hold on a second, brick lady.เดี๋ยวก่อนนะ สาวตัวต่อ The Lego Batman Movie (2017)
Good. Let's brick this bitch and get out of here.หาอะไรมาทุบหัวยัยนี่แล้วออกจากที่นี่กันเถอะ Trace Decay (2016)
- Yeah, then we brick her.- นั้นแหละ เราจะจัดการเธอตอนนั้น Trace Decay (2016)
I picked up a brick and...ผมหยิบก้อนอิฐมาและ... Wesen Nacht (2015)
This nation was forged so that anyone who came to her shores may have the opportunity to place yet another brick on her imperfect masonry.ประเทศนี้ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อทุกคนที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมา จะได้มีโอกาสเพิ่มอิฐก้อนใหม่ Blood and Fear (2015)
I'm sitting in the same office I used to throw bricks into.ฉันต้องนั่งอยู่ในออฟฟิศเดียวกันกับที่เคยโยนก้อนอิฐเข้าใส่ Pilot (2015)
It's just bricks and paint.มันเป็นแค่อิฐกับสี The Man Who Saved Central City (2015)
Brick has who knows how much evidence, felicity.บริคมีคนที่รู้เรื่องหลักฐาน เฟิซิตี้ Left Behind (2015)
Why would brick have a list of these case numbers? [cell phone vibrates] Ah, I'm sure you're wondering if I ever go home.ทำไมบริคถึงมีรายชื่อคดีทั้งหมดพวกนี้? ผมมั่นใจว่าคุณคงสงสัยว่าผมเคยกลับบ้านบ้างมั้ย Left Behind (2015)
I think brick severed those ties pretty thoroughly.ผมคิดว่าเขาตอบแทนลูกน้องเขาได้เต็มที่จริงๆ Left Behind (2015)
Brick is a friend of mine.บริคเป็นเพื่อนของฉันนะเว้ย Left Behind (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brickBricks consist mostly of clay.
brickBricks never take the place of ferro-concrete here.
brickGiving advice to him is like talking to a brick wall.
brickHe fell for that old ad for a house like a ton of bricks.
brickHe won't listen. I might as well talk to a brick wall.
brickJane swims like a brick.
brickOne can't see through a brick wall.
brickThat house is built of bricks.
brickThe bricklayer calculated that he would need 500 bricks for the wall.
brickThe chimney is made of brick.
brickThe house is built of red bricks.
brickThe house was built of bricks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิฐ[N] brick, Syn. ก้อนอิฐ, Example: ศาสนสถานของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจะสร้างเป็นแบบปราสาทก่อด้วยอิฐ หรือศิลาแลง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบบายน, Count unit: ก้อน, แผ่น, Thai definition: ดินปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเผาจนมีความแข็ง ใช้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง
ตึก[N] building, See also: brickwork, edifice, structure, Syn. อาคาร, โรงเรือน, Example: เจ้าของที่ดินมีโครงการจะก่อสร้างตึก 20 หลังบนที่ดินแปลงนี้, Count unit: หลัง, ตึก, Thai definition: อาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐปูน เป็นต้น
ช่างปูน[N] mason, See also: bricklayer, tiler, plasterer, Example: ช่างปูนก่ออิฐโปร่งขึ้นภายในบ่อซึม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการโบกปูน, ผู้มีอาชีพการโบกปูน
ก้อนอิฐ[N] brick, Syn. อิฐ, Example: ก้อนอิฐวางเรียงรายอยู่หน้าบ้าน, Count unit: ก้อน, Thai definition: ดินปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเผาจนมีความแข็ง ใช้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง
ก่ออิฐ[V] brick, See also: lay bricks, Example: ก่อนก่ออิฐต้องนำอิฐไปจุ่มน้ำ หรือราดน้ำให้เปียกชุ่มเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อกันไม่ให้อิฐแย่งน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านอิฐ[n. exp.] (bān it) EN: brick house   FR: maison en briques [f]
ช่างก่ออิฐ[n.] (chang kø it) EN: bricklayer ; mason   FR: maçon [m]
ช่างปูน[n.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer   FR: maçon [m]
อิฐ[n.] (it) EN: brick   FR: brique [f] ; briquette [f]
อิฐกลวง[n. exp.] (it klūang) EN: hollow brick   FR: brique creuse [f]
กำแพงอิฐ[n. exp.] (kamphaēng it) EN: brick wall   FR: mur de brique [m]
ก่ออิฐ[v.] (kø it) EN: lay bricks   FR: maçonner
ก้อนอิฐ[n.] (køn it) EN: brick   FR: brique [f]
เตาอิฐ[n. exp.] (tao it) EN: brickkiln   
เตาเผาอิฐ[n. exp.] (tao phao it) EN: brickkiln   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRICK    B R IH1 K
BRICKS    B R IH1 K S
BRICKEY    B R IH1 K IY0
BRICKER    B R IH1 K ER0
BRICKEL    B R IH1 K AH0 L
BRICKLE    B R IH1 K AH0 L
BRICKBAT    B R IH1 K B AE2 T
BRICKLEY    B R IH1 K L IY0
BRICKLIN    B R IH1 K L IH0 N
BRICKLER    B R IH1 K L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brick    (v) brˈɪk (b r i1 k)
bricks    (v) brˈɪks (b r i1 k s)
bricked    (v) brˈɪkt (b r i1 k t)
brickbat    (n) brˈɪkbæt (b r i1 k b a t)
bricking    (v) brˈɪkɪŋ (b r i1 k i ng)
brickbats    (n) brˈɪkbæts (b r i1 k b a t s)
brickkiln    (n) brˈɪk-kɪln (b r i1 k - k i l n)
brickwork    (n) brˈɪkwɜːʳk (b r i1 k w @@ k)
brickkilns    (n) brˈɪk-kɪlnz (b r i1 k - k i l n z)
bricklayer    (n) brˈɪklɛɪər (b r i1 k l ei @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuān, ㄓㄨㄢ, / ] brick, #4,682 [Add to Longdo]
砖窑场[zhuān yáo chǎng, ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ ㄔㄤˇ, / ] brick kiln, #156,428 [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, ] brickwork of well, #490,522 [Add to Longdo]
[zhuān, ㄓㄨㄢ, ] brick [Add to Longdo]
砖块[zhuān kuài, ㄓㄨㄢ ㄎㄨㄞˋ, / ] brick [Add to Longdo]
砖石塔[zhuān shí tǎ, ㄓㄨㄢ ㄕˊ ㄊㄚˇ, / ] brick pagoda [Add to Longdo]
砖窑[zhuān yáo, ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ, / ] brick kiln [Add to Longdo]
窑场[yáo chǎng, ㄧㄠˊ ㄔㄤˇ, / ] brick kiln [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuergewölbe {n}brick arch [Add to Longdo]
Ziegel {m} | Ziegel {pl} | Ziegel im Kosterformatbrick | bricks | large medieval bricks [Add to Longdo]
Ziegelei {f}; Ziegelwerk {n}brick yard; brickyard; brickworks; tileworks [Add to Longdo]
Ziegelmauer {f}brick wall [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
シャモット煉瓦[シャモットれんが, shamotto renga] (n) chamotte brick [Add to Longdo]
ブリックチーズ[, burikkuchi-zu] (n) brick cheese [Add to Longdo]
レッドブリック[, reddoburikku] (n) {comp} RedBrick [Add to Longdo]
レンガ造り;煉瓦造り[レンガづくり(レンガ造り);れんがづくり(煉瓦造り), renga dukuri ( renga tsukuri ); rengadukuri ( renga tsukuri )] (n) brickwork [Add to Longdo]
化粧煉瓦[けしょうれんが, keshourenga] (n) ornamental tile; facing bricks [Add to Longdo]
試し割り[ためしわり, tameshiwari] (n) breaking bricks, etc. (martial arts) [Add to Longdo]
積み上げ[つみあげ, tsumiage] (n) piling up; making a heap; laying bricks [Add to Longdo]
積み上げる[つみあげる, tsumiageru] (v1,vt) to pile up; to make a heap; to lay bricks [Add to Longdo]
積み木;積木[つみき, tsumiki] (n) (toy) building blocks; bricks [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レッドブリック[れっどぶりっく, reddoburikku] RedBrick [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 paved \paved\ adj.
   1. covered with a firm surface; -- of pathways or roadways.
    [Narrower terms: {asphalt, macadam, macadamized, tarmac,
    tarmacadam}; {blacktopped}, {brick}, {cobblestone,
    cobblestoned}] [Ant: {unpaved}]
 
   Syn: hard-surfaced, surfaced, made-up [British], sealed
     [Australian].
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brick \Brick\ (br[i^]k), n. [OE. brik, F. brique; of Ger.
   origin; cf. AS. brice a breaking, fragment, Prov. E. brique
   piece, brique de pain, equiv. to AS. hl[=a]fes brice, fr. the
   root of E. break. See {Break}.]
   1. A block or clay tempered with water, sand, etc., molded
    into a regular form, usually rectangular, and sun-dried,
    or burnt in a kiln, or in a heap or stack called a clamp.
    [1913 Webster]
 
       The Assyrians appear to have made much less use of
       bricks baked in the furnace than the Babylonians.
                          --Layard.
    [1913 Webster]
 
   2. Bricks, collectively, as designating that kind of
    material; as, a load of brick; a thousand of brick.
    [1913 Webster]
 
       Some of Palladio's finest examples are of brick.
                          --Weale.
    [1913 Webster]
 
   3. Any oblong rectangular mass; as, a brick of maple sugar; a
    penny brick (of bread).
    [1913 Webster]
 
   4. A good fellow; a merry person; as, you 're a brick.
    [Slang] "He 's a dear little brick." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   {To have a brick in one's hat}, to be drunk. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   Note: Brick is used adjectively or in combination; as, brick
      wall; brick clay; brick color; brick red.
      [1913 Webster]
 
   {Brick clay}, clay suitable for, or used in making, bricks.
    
 
   {Brick dust}, dust of pounded or broken bricks.
 
   {Brick earth}, clay or earth suitable for, or used in making,
    bricks.
 
   {Brick loaf}, a loaf of bread somewhat resembling a brick in
    shape.
 
   {Brick nogging} (Arch.), rough brickwork used to fill in the
    spaces between the uprights of a wooden partition; brick
    filling.
 
   {Brick tea}, tea leaves and young shoots, or refuse tea,
    steamed or mixed with fat, etc., and pressed into the form
    of bricks. It is used in Northern and Central Asia. --S.
    W. Williams.
 
   {Brick trimmer} (Arch.), a brick arch under a hearth, usually
    within the thickness of a wooden floor, to guard against
    accidents by fire.
 
   {Brick trowel}. See {Trowel}.
 
   {Brick works}, a place where bricks are made.
 
   {Bath brick}. See under {Bath}, a city.
 
   {Pressed brick}, bricks which, before burning, have been
    subjected to pressure, to free them from the imperfections
    of shape and texture which are common in molded bricks.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brick \Brick\, v. t. [imp. & p. p. {Bricked}; p. pr. & vb. n.
   {Bricking}.]
   1. To lay or pave with bricks; to surround, line, or
    construct with bricks.
    [1913 Webster]
 
   2. To imitate or counterfeit a brick wall on, as by smearing
    plaster with red ocher, making the joints with an edge
    tool, and pointing them.
    [1913 Webster]
 
   {To brick up}, to fill up, inclose, or line, with brick.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brick
   n 1: rectangular block of clay baked by the sun or in a kiln;
      used as a building or paving material
   2: a good fellow; helpful and trustworthy

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 brick
  n.
 
   1. A piece of equipment that has been programmed or configured into a
   {hung}, {wedged},unusable state. Especially used to describe what happens
   to devices like routers or PDAs that run from firmware when the firmware
   image is damaged or its settings are somehow patched to impossible values.
   This term usually implies irreversibility, but equipment can sometimes be
   unbricked by performing a hard reset or some other drastic operation.
   Sometimes verbed: ?Yeah, I bricked the router because I forgot about adding
   in the new access-list.?.
 
   2. An outboard power transformer of the kind associated with laptops,
   modems, routers and other small computing appliances, especially one of the
   modern type with cords on both ends, as opposed to the older and obnoxious
   type that plug directly into wall or barrier strip.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top