ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rickets

R IH1 K IH0 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rickets-, *rickets*, ricket
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rickets(n) โรคกระดูกอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rickets(ริค'คิทซฺ) n. โรคกระดูกอ่อนมักเป็นกับเด็กเนื่องจากการขาดแคลนวิตามิน-ดีและแคลเซียม

English-Thai: Nontri Dictionary
rickets(n) โรคกระดูกอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ricketsโรคกระดูกอ่อนในเด็ก [ มีความหมายเหมือนกับ rachitis ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตานขโมย(n) malnutrition, See also: rickets with enlargement of the abdomen, Example: เด็กในชนบทมักเป็นโรคตานขโมย, Thai Definition: ชื่อโรคพยาธิลำไส้อย่างหนึ่ง มักเป็นแก่เด็กอายุประมาณ 5 ขวบขึ้นไป มีลักษณะผอม ท้องป่อง ก้นปอด แต่กินอาหารได้มาก มีอาการปวดท้องและซึม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรคกระดูกอ่อน[rōk kradūk øn] (n) EN: rickets  FR: rachitisme

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RICKETS R IH1 K IH0 T S
RICKETSON R IH1 K IH0 T S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rickets (n) rˈɪkɪts (r i1 k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōu, ㄍㄡ, ] rickets; also pr. kou4 #94,347 [Add to Longdo]
[kòu, ㄎㄡˋ, ] rickets; also pr. gou1 #94,347 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, ] rickets #114,337 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虫売り[むしうり, mushiuri] (n) (arch) insect peddler (esp. fireflies and crickets) [Add to Longdo]
佝僂[くる, kuru] (n) (1) (uk) (See 佝僂病) rickets; (2) someone suffering from rickets [Add to Longdo]
佝僂病;くる病[くるびょう, kurubyou] (n) rickets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rickets \Rick"ets\, n. pl. [Of uncertain origin; but cf. AS.
   wrigian to bend, D. wrikken to shake, E. wriggle.] (Med.)
   A disease which affects children, and which is characterized
   by a bulky head, crooked spine and limbs, depressed ribs,
   enlarged and spongy articular epiphyses, tumid abdomen, and
   short stature, together with clear and often premature mental
   faculties. The essential cause of the disease appears to be
   the nondeposition of earthy salts in the osteoid tissues.
   Children afflicted with this malady stand and walk
   unsteadily. Called also {rachitis}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rickets
   n 1: childhood disease caused by deficiency of vitamin D and
      sunlight associated with impaired metabolism of calcium and
      phosphorus [syn: {rickets}, {rachitis}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top