ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รถลาก

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รถลาก-, *รถลาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถลาก[N] rickshaw, See also: jinrikisha, jinrickshaw, Example: รถบรรทุกติดหล่มอยู่ในไร่ ต้องใช้รถลากขนาดใหญ่จึงจะสามารถดึงรถขึ้นมาได้, Count unit: คัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รถลากน. ยานพาหนะชนิดหนึ่ง มี ๒ ล้อ ใช้คนลาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Madam. A carriage... where?คุณคะ, จะหารถลากได้ที่ไหนคะ? Anna and the King (1999)
A carriage?รถลากน่ะค่ะ? Anna and the King (1999)
All species on the planet.เราสามารถลากเอารัฐบาลที่ใหญ่ที่สุด The Corporation (2003)
He's escaping in that palkee-garry!เขานั่งรถลากหนีไปแล้ว! Around the World in 80 Days (2004)
The person appearing for you today can singlehandedly move a train, with a single blow, can punch a hole through the Great Wall of Chinaและทุกๆท่านที่เข้ามาดูโชว์ในวันนี้ สามารถลากรถไฟโดยใช้แขนเพียงข้างเดียว แค่ชกหมัดเดียว กำแพงเมืองจีนก็เป็นรูโบ๋แล้ว Fearless (2006)
Tow-Truck driver,อาชีพขับรถลาก See-Through (2007)
I may be out of line with this, but did he fall off the wagon?ฉันอาจจะยุ่งไปหน่อยแต่ เขาตกรถลาก (กลับไปใช้ยา) รึไง Dex, Lies, and Videotape (2007)
What wagon?รถลากอะไร Dex, Lies, and Videotape (2007)
The only wagon he's ever had is a radio flyer.รถลากอันเดียวที่เขามีเป็นรถเด็กเล่น Dex, Lies, and Videotape (2007)
Judging by the amount of hardware they are running, we are probably looking for a large vehicle, probably a semi-trailer rig.ดูจากอุกรณ์ทั้งหลายที่มันต้องใช้ คิดว่าเราต้องตามหาพาหนะที่มีลักษณะใหญ่ อาจจะเป็น กึ่งรถลากที่มีหลังคาปกคลุม Live Free or Die Hard (2007)
- Girl, get that tow truck out of here! - I'm going! I'm going!น้อง รีบเอารถลากออกไป ไปเดี๋ยวนี้แหล่ะ Transformers (2007)
The carriage held but just ourselves. And Immortality."รถลากที่มีเพียงเราสอง และความเป็นอมตะ" The Brave One (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถลาก[n.] (rotlāk) EN: rickshaw ; jinrikisha ; jinrickshaw   
รถลาก[n. exp.] (rotlāk) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck   FR: dépanneuse [f]
รถลากจูง[n. exp.] (rotlāk jūng) FR: cabine [f]
รถลากจูงและรถกึ่งพ่วง[n. exp.] (rotlāk jūng lae rot keung phūang) EN: semi-trailer   
รถลากจูงและรถพ่วง[n. exp.] (rotlāk jūng lae rot phūang) EN: full trailer   
รถลากพาเลท [n. exp.] (rotlāk phālet) EN: hand pallet truck   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handcart[N] รถเข็นขนาดเล็ก, See also: รถลากขนาดเล็ก
jinriksha[N] รถลากสองล้อ, Syn. jinricksha, rickshaw, jinrikisha
ricksha[N] รถลาก
rickshaw[N] รถลาก, Syn. jinrickisha
sled[N] เลื่อนหิมะ, See also: รถลากเลื่อนหิมะ, Syn. sledge, sleigh
sleigh[N] รถลากเลื่อนบนหิมะ, See also: แคร่เลื่อนบนหิมะ, เลื่อนหิมะ, Syn. sled, sledge
tractor-trailer[N] รถลากที่เป็นรถพ่วง
trolley[N] รถเข็น, See also: รถลาก
trolley bus[N] รถเข็น, See also: รถลาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handcartn. รถเข็นขนาดเล็ก,รถลากขนาดเล็ก
jinrikisha(จินริค'ชา,-ชอ) n. รถลาก
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา
trolley(ทรอล'ลี) n. รถเข็น,รถลาก,รถโยกบนรางหรือทางรถไฟ,รถบรรทุกหินบนราง,รถขนแร่,สาลี่ลำเลียงหนังสือหรืออาหาร. vt.,vi. ขนส่งบนรถดังกล่าว, Syn. trolley car,truck

English-Thai: Nontri Dictionary
rickshaw(n) รถลาก
trolley(n) รถรางไฟฟ้า,รถโยก,รถเข็น,รถลาก,รถขนแร่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Breakdown Truck (n) รถลาก
See also: S. Breakdown Lorry(British Language), Tow Truck (American Language),

German-Thai: Longdo Dictionary
Abschleppwagen(n) |der, pl. Abschleppwagen| รถลาก , See also: Related: abschleppen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top