ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mmc

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mmc-, *mmc*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
MMC[M-M-C] (abbrev, uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, See also: flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's a cub, a papoose You could never turn her looseSie ist ein Zwerg, ein Lämmchen, ein unverfrorenes Schwämmchen. Gigi (1958)
You silly thing.Dummchen. Pigulki dla Aurelii (1958)
My poor lamb, my poor little girl.Mein armes Lämmchen, mein armes Kind Suddenly, Last Summer (1959)
You're an idiot, my darling.Du bist ein Dummchen. Come Dance with Me! (1959)
Commco Film Studios are calling and wanna know what to do with the...Die Commco Filmstudios haben angerufen und fragen, was sie mit den... Lover Come Back (1961)
Telephone Commco Films. We wanna make more Vip commercials.Rufen Sie Commco Film an, ich brauche mehr Vip-Spots. Lover Come Back (1961)
I mean, that gardener of theirs, Hillman there's talk in the local pub that he's in for a nice bequest when old Ackenthorpe goes.Dieser Gärtner... Hillman. Er erbt ein nettes Sümmchen, wenn Ackenthorpe stirbt. Murder She Said (1961)
Sweetheart, I love you.mmchen, ich liebe dich. Through a Glass Darkly (1961)
Sing one of those songs to this lamb to remind it of its home land.Nun bitte ich Sie, singen Sie für dieses kleine Lämmchen eins Ihrer Lieder, das es an seine Heimat erinnert. Damit es sich nicht so verlassen vorkommt. Tout l'or du monde (1961)
That's quite a sum.Ein hübsches Sümmchen. A Penny for Your Thoughts (1961)
- Yes, Lambchop?- Ja, mein Lämmchen? Kiss Me, Stupid (1964)
- Yes, sir. Her name is Lambchop.- Ja, das ist mein Lämmchen. Kiss Me, Stupid (1964)
I call her Lambchop.Ich nenne sie Lämmchen. Kiss Me, Stupid (1964)
I'll be with you in a minute, Lambchop.Bin gleich wieder da, mein Lämmchen. Kiss Me, Stupid (1964)
Nice little Lambchop.Reizendes kleines Lämmchen. Kiss Me, Stupid (1964)
Don't cry, Lambchop, please.Weine nicht, mein Lämmchen, bitte. Kiss Me, Stupid (1964)
- Go ahead, Lambchop.- Na los, mein Lämmchen. Kiss Me, Stupid (1964)
Lambchop. Dino.mmchen, Dino. Kiss Me, Stupid (1964)
Stay where you are, Lambchop.- Nein. Bleib, wo du bist, Lämmchen. Kiss Me, Stupid (1964)
How come he calls you Lambchop?Warum nennt er Sie Lämmchen? Kiss Me, Stupid (1964)
Paper panties.Unschuldslämmchen. Kiss Me, Stupid (1964)
You know what they say - white wine with fish, red wine with Lambchop.Wir gehen nach der Regel -Weißwein zum Fisch, Rotwein zum Lämmchen. Kiss Me, Stupid (1964)
- Stay right where you are, Lambchop.- Bleiben Sie schön hier, Lämmchen. Kiss Me, Stupid (1964)
Paper panties.Unschuldslämmchen... Kiss Me, Stupid (1964)
Lambchop, refill the shoes and let's have a little more music.mmchen, gieß den Schuh wieder voll, wir machen noch Musik. Kiss Me, Stupid (1964)
- Won't we, Lambchop?Nicht wahr, Lämmchen? Kiss Me, Stupid (1964)
Can't we try again, Lambchop?Wollen wir es noch mal versuchen, Lämmchen? Kiss Me, Stupid (1964)
Nice sum, I'd say.Schönes Sümmchen, würd ich meinen. The Road to Fort Alamo (1964)
I've got to admit it's quite a sum.Das ist ein ganz schönes Sümmchen. Cloportes (1965)
DC and Daddy loathe one another, and Daddy's the Lamb of the Year.DC und Daddy verabscheuen einander, und dabei ist Daddy ein Lämmchen. That Darn Cat! (1965)
Me, your little sheep, take me, Leone.Ich bin dein Lämmchen, nimm mich mein Löwe. For Love and Gold (1966)
Now you go on out like a lamb.Sei ein Lämmchen und geh jetzt. Murderers' Row (1966)
Rack of lamb.Lammcarré. Permanent House Guest (1966)
And I'm gainfully employed on top of it, you nut!Und außerdem hab' ich eine Arbeit, du Dummchen! Daisies (1966)
I'm waiting for you like an idiot.Ich sitz da rum wie ein Dummchen! Daisies (1966)
- No, dummy!- Nein, Dummchen! This Property Is Condemned (1966)
And not with twinkle-toes either.Und nicht, solange Dummchen da ist. Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
Just get off your butt and bring that little dip back in here!Dann bewegen Sie Ihren Arsch und schleppen das kleine Dummchen rein. Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
She is fair and sweet of face, And is full of wondrous grace. And her tender voice does seem Like the music of a stream.Majestätisch ist die Frau, schreitet stolz, gleich einem Pfau, und ihr Stimmchen klingt so hell wie im Wald ein Rieselquell. The Tale of Tsar Saltan (1967)
We'll make her a present of a blue ribbon to put on her dress, pinned on with mother-of-pearl buttons and little rosettes.Dazu bekommt sie den Rosenorden mit Glöckchen und Schwertern. Dummchen. The Snow Queen (1967)
Kay, why are you acting so foolishly?Kai! Was soll das, du Dummchen? The Snow Queen (1967)
That's a lot of money.Das ist ein hübsches Sümmchen. The Flim-Flam Man (1967)
Oh, of course! How stupid.Ja, wie konnt ich Dummchen das vergessen. Man, Pride & Vengeance (1967)
- It's only a flesh wound, lamb chop.- Nur eine FIeischwunde, Lämmchen. The Producers (1967)
Record security research under my voiceprint. Recording.Sicherheitsrecherchen mit meinem Stimmcode. Mirror, Mirror (1967)
- Programme is voice-index locked.Programm ist mit Stimmcode versehen. Mirror, Mirror (1967)
Love me, little lamb, or leave me.Lieb mich, Lämmchen, oder verlass mich. The Lion in Winter (1968)
Silly me.Ich Dummchen. The Odd Couple (1968)
- What a pretty voice!- Was für ein Stimmchen! Katerina Izmailova (1967)
- What a pretty voice!- Was für ein Stimmchen! Katerina Izmailova (1967)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUMMCORP S AH1 M K AO0 R P

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mmchen { n }lambkin [Add to Longdo]
Summe { f }; Betrag { m } | Summen { pl } | eine nette Summe | ein nettes Sümmchensum | sums | a fair sum | a pretty penny [Add to Longdo]
Schwämmchen { n }; Soor { m } [ med. ]thrush [Add to Longdo]
Soor { m }; Schwämmchen { n } [ med. ]thrush [Add to Longdo]
Flämmchenkolibri { m } [ ornith. ]Scintillant Hummingbird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MMC
     MIDI Machine Control
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MMC
     MultiMedia Commands (SAM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MMC
     MultiMediaCard
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MMC
     Microsoft Management Console (MS, Windows NT, XP)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top