Search result for

mmc

(62 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mmc-, *mmc*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mmc มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mmc*)
English-Thai: Longdo Dictionary
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Here's the little lamb that will satisfy your hunger.Hier ist das Lämmchen, das euren Hunger stillt. Terror Express (1980)
What are you waiting for, dummy?Worauf warten Sie, Dummchen? Any Which Way You Can (1980)
He's also a champion swimmer.Er ist auch Schwimmchampion. Patrick Still Lives (1980)
I think I'm gonna call the office.Ich hab hier 'ne Schlammcatcherin, falls Sie interessiert sind. Your Steele the One for Me (1982)
Dumb dog.Dummchen. Annie (1982)
And no dummy.Und kein Dummchen. Tootsie (1982)
Luis, she's no dummy.Luis, sie ist kein Dummchen. Trail of the Pink Panther (1982)
My lamb.Mein Lämmchen! Scene Steelers (1983)
- I love you, fool.Ich liebe dich, Dummchen. My Other Husband (1983)
If we can find a program code, we can stop it.(Lorraine) Nur der Programmcode kann es stoppen. Part Three (1984)
Who'd ever suspect a ditzy cheerleader of murder?Wer verdächtigt schon so ein Dummchen? Steele Eligible (1984)
Frank ain't no dummy.Frank ist kein Dummchen. Cannonball Run II (1984)
They're nice as pie until they've had their way with you.Sie sind sanft wie Lämmchen, bis sie ihren Willen haben. The Company of Wolves (1984)
A lamb curry and rice.Ein Lammcurry mit Reis. Happy Easter (1984)
And her cousin Whitney will just kill Charles for it.Natürlich ist sie das, Dummchen! Episode #1.3 (1985)
- Dollface? Ditz with the Orphan Annie eyes?- Das Dummchen mit dem leeren Blick? Illustrated Steele (1985)
- Well- The ditz with the Orphan Annie eyes?Das Dummchen mit dem leeren Blick? Illustrated Steele (1985)
I think you should've stuck with the mud wrestling bar. Ah.Du hättest doch beim Schlammcatchen bleiben sollen. DOA: Delirious on Arrival (1985)
He might be real interested to take a look at your mudwrestling losses of last year.Deine Verluste beim Schlammcatchen letztes Jahr könnten sehr interessant sein. DOA: Delirious on Arrival (1985)
- Of course I believe you, lamb chops.- Natürlich glaube ich dir, Lämmchen. Suburban Steele (1986)
Ronnie feels like such a dodo-head.Ronnie fühlt sich gerade wie ein absolutes Dummchen. Our Very First Promo (1987)
And she'd wanted this child for what seemed a lifetime... until she couldn't bear to watch the lambs born... or the calves come, or the eggs hatch.Und sie wollte dieses Kind seit einer halben Ewigkeit, denn sie ertrug kaum den Anblick neugeborener Lämmchen oder Kälber oder kleiner Küken. Hans My Hedgehog (1987)
-Silly, a turtle has a head.-Dummchen, Schildkröten haben Köpfe. Hansel and Gretel (1987)
I am Marilyn Monroe, silly.Ich bin Marilyn Monroe, Dummchen. Mad Money (1988)
She'll also inherit a little Allagash money.Und wird auch mal ein nettes Sümmchen erben. Bright Lights, Big City (1988)
Mary had a little lamb but I ate it.Mary hatte ein Lämmchen, aber ich hab's gegessen. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
those tinkling voices, hide a stealthy and ruthless powerund hellklingenden Stimmchen arbeitet eine heimtückische Kraft, Damnation (1988)
Steve, you're so stupid.Dummchen. My Stepmother Is an Alien (1988)
The little flame's still burning.Nur ein kleines Flämmchen zwischen uns. À gauche en sortant de l'ascenseur (1988)
Silly!Dummchen! Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
What is it, silly?Was ist, Dummchen? Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
Pretty nice neighborhood.Hübsches kleines Sümmchen. Eye of Death (1989)
Well, Mr. Fletcher, all I know is $250,000... is a mighty generous price for land in this area.Nun, Mr. Fletcher, ich weiß nur, dass 250.000 Dollar ein hübsches Sümmchen sind für ein Stück Land in dieser Gegend. Fletch Lives (1989)
- The blue or the lamb?- Blau oder mit Lämmchen? Look Who's Talking (1989)
- The lamb?- Lämmchen? Look Who's Talking (1989)
- Not lamb, lame!- Ich sagte lahm, nicht Lämmchen! Look Who's Talking (1989)
Miss, how do you put this on?Wie wird das aufgetragen? - Mit einem feuchten Schwämmchen. Nuns on the Run (1990)
And little lambs eat ivy"Und Lämmchen essen Efeu" Episode #2.1 (1990)
And little lambs eat ivy"Und Lämmchen essen Efeu" Episode #2.1 (1990)
Better watch it, bozo.Sei lieber vorsichtig, Dummchen. Cry-Baby (1990)
Find yourself another dope.Such dir ein anderes Dummchen. The Fisher King (1991)
They're just blanks, silly.Das sind doch nur Platzpatronen, du Dummchen. Merci la vie (1991)
This way, my lambs.Hier lang, meine Lämmchen. Robin Hood: Prince of Thieves (1991)
Big dummy.Das Dummchen. The Silence of the Lambs (1991)
BECAUSE THEY HAVE TO BRING IN THE MUD WRESTLING PIT.Es müssen nur alle um 21 Uhr weg sein, weil sie dann den Ring fürs Schlammcatchen aufbauen. Ol' Brown Eyes (1991)
We are alone, silly.Aber wir sind doch allein, Dummchen. Stephanie Plays the Field (1991)
I'm wanted for murder, you dolts.Ich bin ein gesuchter Mörder, ihr Dummchen. Al Bundy, Shoe Dick (1991)
No. I don't care about that, you dolts.Das ist mir doch egal, ihr Dummchen. Al Bundy, Shoe Dick (1991)
Homer, you silly goose. The weed-whacker's just for the edges.Du Dummchen, der Unkrautschneider ist nur für die Ränder. When Flanders Failed (1991)
If God gives a lamb, he gives it food.Gott gibt das Lämmchen, und gibt ihm auch ZU essen. It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)

CMU English Pronouncing Dictionary
SUMMCORP    S AH1 M K AO0 R P

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mmchen {n}lambkin [Add to Longdo]
Summe {f}; Betrag {m} | Summen {pl} | eine nette Summe | ein nettes Sümmchensum | sums | a fair sum | a pretty penny [Add to Longdo]
Schwämmchen {n}; Soor {m} [med.]thrush [Add to Longdo]
Soor {m}; Schwämmchen {n} [med.]thrush [Add to Longdo]
Flämmchenkolibri {m} [ornith.]Scintillant Hummingbird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MMC
     Microsoft Management Console (MS, Windows NT, XP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MMC
     MultiMedia Commands (SAM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MMC
     MIDI Machine Control
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MMC
     MultiMediaCard
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top