ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sm

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sm-, *sm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
small for gestational ageเด็กที่เมื่อคลอดมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่า (SGA) 10rd percentile ของเด็กที่มีอายุครรภ์เท่าเทียมกัน Approprirate for gestational age (AGA) คือเด็กที่คลอดมี น้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภ์คือระหว่าง 10-90 percentile

Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
SME(n) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium sized enterprise)

English-Thai: Longdo Dictionary
smashed(adj, slang) เมามาก, เมาหัวราน้ำ เช่น I was so smashed last night. I don't know how I got home., Syn. very drunk
smitten(adj, slang) หลงรัก เช่น Maybe you can't read because you're so smitten by the cute girl sitting in front of you that you can't concentrate., Syn. in love
USM(n, abbrev) See also: Ultra Sonic Motor, SWF
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, Syn. transform
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, See also: bronchus, bronchi
plasma membrane(n) เยื่อหุ้มเซลล์, Syn. cell membrane
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smeg(sl) คำอุทานเมื่อหงุดหงิด
smog(n) หมอกควัน, See also: ควัน, ควันพิษ, Syn. atmosphere pollution, fog
smug(adj) สบายใจ
smut(n) สิ่งลามก (เช่น คำพูด, ภาพ, หนังสือ), Syn. filth, indecency, ribaldry
smack(vi) ตบ, See also: ตี, Syn. slap, spank
smack(vt) ตบ, See also: ตี, Syn. slap, spank
smack(vi) ปะทะกันเสียงดัง, See also: ชนกันเสียงดัง, กระทบกันเสียงดัง, Syn. hit, pelt, slap
smack(vt) จูบเสียงดัง, Syn. kiss, smooch
smack(n) การตบ, See also: การตี, Syn. hit, pat, spank
smack(n) เสียงตีดังผัวะ, See also: เสียงดังเพี้ยะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smack(สแมค) n. รสชาติ, รส, กลิ่น, ปริมาณเล็กน้อย, จำนวนนิดหน่อย, ท่าทาง, ทำนอง, เรือจับปลา vi. มีรส, มีรสชาติ, เป็นนัย, มีท่าทาง vt., vi., n. (การ) ตี, ตบ, ตีผาง, จูบเสียงดัง, ดูดเสียงดัง, กระทบดัง, ตีดัง, ตบดัง adv. ฉับพลันและรุนแรง, โดยตรง
smacking(สแมค'คิง) adj. รุนแรง, คล่องแคล่ว
small(สมอล) adj. เล็ก, น้อย, จ้อย, นิด, บอบบาง, ถ่อมตัว, ตัวเล็ก, อ่อนแรง, อ่อนกำลัง, เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย, เล็กน้อย, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก., See also: smallness n., Syn. wee, little, mean
small armsn. อาวุธเบา, อาวุธถือมือเดียวหรือสองมือขณะยิง
small capsตัวใหญ่ขนาดเล็กหมายถึง ตัวพิมพ์ตัวใหญ่ที่มีขนาดเล็กกว่าธรรมดา ตัวแรกของคำจะเป็นตัวใหญ่ขนาดปกติ เรียกว่า initial caps ตัวถัดมาจะเป็นตัวใหญ่เช่นกัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ถ้าขนาดเท่ากันหมดจะใช้ว่า all caps ลองดูตัวอย่างTHE STUDENT IS COMING BACK HERE.
small changen. เหรียญปลีก, เสื้อผ้าชิ้นเล็ก ๆ
small computer system intส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก'ใช้ตัวย่อว่า SCSI (อ่านว่า สกัสซี) หมายถึงสายที่เชื่อมต่อระหว่างบริภัณฑ์รอบข้าง (peripheral equipment) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) เครื่องกราดภาพ (scanner) หน่วยบันทึก (disk drive) กับตัวซีพียู (CPU) เป็นต้น
small intestinen. ลำไส้เล็ก, Syn. intestine
smallpox(สมอล'พอคซฺ) n. ฝีดาษ, ไข้ทรพิษ
smalltalkสมอลล์ทอล์คหมายถึง ภาษาเชิงวัตถุในสมัยแรก ๆ เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาแรก ๆ กันเลยทีเดียว ภาษานี้สร้างกันขึ้นมาจากศูนย์วิจัยซีรอกซ์ พาโล อัลโต (Xerox Palo Alto Research Center) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ระบบ GUI (Graphical User Interface) หรือระบบที่ใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ ที่พัฒนามาเป็นระบบวินโดว์ในปัจจุบัน ดู GUI ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
smack(n) กลิ่น, รส, ทำนอง, ท่วงท่า
smack(n) การตี, การหวีดร้อง, การต่อยผาง, การจูบเสียงดัง
smack(vi) ตี, หวีดร้อง, ตบ, ต่อยผาง, จูบเสียงดัง
small(adj) จิ๋ว, เล็ก, น้อย, เตี้ย, จ้อย, ย่อม, ปลีก
smallpox(n) ฝีดาษ, ไข้ทรพิษ
smart(adj) ฉลาด, องอาจ, โก้เก๋, ผึ่งผาย, ปราดเปรื่อง, เก่ง
smart(vi) เจ็บแสบ, ปวดร้าว, เสียว, เจ็บปวด
smartness(n) ความฉลาด, ความองอาจ, ความโก้เก๋, ความผึ่งผาย, ความเก่ง
smash(n) การต่อย, การชน, การตี, การล้มละลาย, ความหายนะ
smash(vi, vt) ชน, ทุบ, ต่อย, ทำให้ล้มครืน, ตีแตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smail (snail mail)ไปรษณีย์อืดอาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
small additional or return premiums clauseข้อกำหนดการเพิ่มหรือคืนเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
small agreementข้อตกลงรายย่อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small arteryหลอดเลือดแดงเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
small circle (of a sphere)วงกลมเล็ก (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
small circle (of a sphere)วงกลมเล็ก (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
small claimข้อเรียกร้องรายย่อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small computer system interface (SCSI)ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (เอสซีเอสไอ, สกัสซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
small computer system interface (SCSI)ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (เอสซีเอสไอ, สกัสซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small pelvis; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Small and Medium-Sized Enterprisesวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [การทูต]
small armsอาวุธขนาดเล็ก หมายถึง อาวุธที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดปากกระบอกปืนต่ำกว่า 100 มิลลิเมตร และสามารถพกพาไปใช้ได้โดยคนคนเดียว [การทูต]
Small Arms and Light Weaponsอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา [การทูต]
Small businessธุรกิจขนาดย่อม [TU Subject Heading]
Small business investment compainesบริษัทลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม [TU Subject Heading]
Small claims courtsศาลคดีมโนสาเร่ [TU Subject Heading]
Small Computer System Interfaceสกัสชี, Example: เป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อปริภัณฑ์ เช่น จานแข็ง หรือเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในกาส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้กับคอมพิวเตอร์นั้นความเร็วเป็นเรื่องสำคัญมาก และขึ้นอยู่กับส่วนต่อประสานอุปกรณ์ (device interface) ที่ออกแบบไว้ในวงจรของปริภัณฑ์และในวงจรควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานที่ใช้กันมากคือ SCSI และ ESDI (Enhanced small device interface) SCSI นั้นเป็นมาตราฐานที่กำหนดลักษณะของบัสสำหรับใช้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อพีซีกับอุปกรณ์รอบข้างได้ถึง 8 อุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์]
Small groupsกลุ่มขนาดเล็ก [TU Subject Heading]
small intestineลำไส้เล็ก, อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารต่อจากกระเพาะอาหารไปยังลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารไปเลี้ยงร่างกาย  ลำไส้เล็กของคนมีความยาวประมาณ 6 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Small libraryห้องสมุดขนาดเล็ก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
small of the back(n) กระเบนเหน็บ
Small Retailer(n) โชห่วย, ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในท้องถิ่น, See also: Local Grocery, Small Grocery, Syn. Grocery
smart spending(n) การใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด
smarty-pants(n) [ ไม่เป็นทางการ ] พ่อคนฉลาด! (ใช้ในทำนองประชดประชันบุคคลผู้ต้องการแสดงความฉลาดของตนให้ผู้อื่นเห็น)
smoothนุ่มนวล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will sms to mukesh from dolly's phone.ฉันจะส่งข้อความถึง มูเคซ จากโทรศัพท์ของดอลลี่. Om Shanti Om (2007)
He was into SM and Merlot, so we called it SMM.เขาปลูกให้ SM และ Merlot ดังนั้นเราจึงเรียกมันว่า SMM Politics of Human Sexuality (2009)
We've just intercepted an SMS communication sent to Sophia.ถึงโซเฟียไว้ได้ A Message Back (2011)
- that Boss is an SM King! - that Boss is an SM King!ขอโทษนะ ฉันหวังไว้ว่าจะให้เธอซักวันนึง Ouran High School Host Club (2011)
Even if you call it SM or whatever! Even if...ฮารุฮิ Ouran High School Host Club (2011)
He's been carrying on a truly vile online relationship with some SM freak who calls himself "JungleJim4322."เค้ามีความสัมพันธ์สกปรกทางอินเตอร์เน็ต กับคนวิตถารที่ใช้ชื่อว่าจังเกิ้ลจิม4322 Rubber Man (2011)
Please use sms to inform opposite party.กรุณาฝากข้อความเพื่อแจ้งให้ติดต่อกลับ Episode #1.1 (2011)
And what's with the SM Getup?แล้ว SM Getup นั่่นเป็นยังไงกัน Resident Evil: Retribution (2012)
Which means that what started as an SM game could now be a ring.ซึ่งแปลว่าสิ่งที่เริ่มจากเกมซาดิสต์ทางเพศ อาจจะขยายวงกว้างออกไป The Company (2012)
They're communicating on an internal SMS network receiving messages from a single location, the office belonging to Ross Haskell.พวกเขากำลังสื่อสารด้วย ข้อความภายในเครือข่าย รับข้อความจาก สถาานที่แห่งหนึ่ง สำนักงานที่เป็นของ โรส ฮัสกี้ Trojan Horse (2013)
The three Italian sms are awaiting orders.เครื่องบินทิ้งระเบิดเอสเอ็ม สามลำของอิตาลีรอคำสั่งอยู่ครับ Guernica (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sm10 people were packed into the small room.
sm67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
smA bad smell permeated the room.
smAbout 27, 000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
smA canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
smA chimney carries smoke from a fireplace to the outside.
smA dog has an acute sense of smell.
smA dog has a sharp sense of smell.
smA dog is sensitive to smell.
smA family is the smallest unit of society.
smA farewell party was held in honor of Mr Smith.
smA good mediator can make a deal go smoothly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอยยิ้ม(n) smile, Ant. รอยหม่นหมอง, Example: ผมรู้อยู่เต็มอกว่า รอยยิ้มของเขานั้นเป็นยิ้มจอมปลอม, Thai Definition: ใบหน้าที่แสดงอาการยิ้มแย้ม
ราบเรียบ(adv) smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai Definition: อย่างราบเสมอกัน
ราบเรียบ(adj) smooth, See also: flat, even, level, Example: ชายหนุ่มหันมาถามเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบ, Thai Definition: ลักษณะที่ราบเสมอกัน
คาวเลือด(n) smell of blood, Example: มันพร้อมไล่ล่าเหยื่อทุกเมื่อถ้าหิว หรือมีคลื่นเสียงไปสั่นสะเทือนประสาทสัมผัสและได้กลิ่นคาวเลือดสด, Thai Definition: ที่มีกลิ่นคาวของเลือดสด
เท่ระเบิด(adv) smartly, See also: handsomely, beautifully, elegantly, Syn. สุดหล่อ, Example: นักร้องแต่งตัวได้เท่ระเบิดมาก, Thai Definition: บุคลิกท่าทางสง่างาม, Notes: (ปาก)
สวนหย่อม(n) small park, See also: แปล
ช่างตีเหล็ก(n) blacksmith, See also: smith, Syn. ช่างเหล็ก
ธุรกิจขนาดย่อม(n) small business, Syn. SME, Example: ธุรกิจขนาดย่อมเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจของประเทศ, Thai Definition: กิจการเพื่อการค้าขนาดกลาง
สูบ(v) smoke, See also: take smoke into, Syn. ดูด
ขนาดเล็ก(adj) small-sized, See also: small-scale, Ant. ขนาดใหญ่, Example: กิจการรถโดยสารขนาดเล็กเป็นกิจการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก, Thai Definition: มีลักษณะย่อม (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพนิยม[āchīpniyom] (n) EN: professionalism  FR: professionnalisme [ m ]
ไอ[ai] (n) EN: miasma  FR: miasmes [ mpl ]
อักษรตัวเล็ก[aksøn tūa lek] (n, exp) EN: small letter  FR: lettre minuscule [ f ]
อเมลี โมเรสโม่[Amēlī Mōrēsmō] (n, prop) EN: Amelie Mauresmo  FR: Amélie Mauresmo
อัน[an] (classif, (n)) EN: [ classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers ]  FR: [ classificateur : petits objets ; choses en général ]
อนาธิปไตย[anāthippatai] (n) EN: anarchy ; anarchism  FR: anarchie [ f ] ; anarchisme [ m ]
อณู[anū] (adj) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine  FR: minuscule
อนุรักษ์นิยม[anurakniyom] (n) EN: conservatism   FR: conservatisme [ m ]
อับ[ap] (n) EN: small round box ; round casket ; cassette  FR: petite boîte[ f ] ; cassette [ f ]
อับ[ap] (adj) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling  FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SMS EH2 S EH2 M EH1 S
SMUT S M AH1 T
SMID S M IH1 D
SMUG S M AH1 G
SMAY S M EY1
SMET S M EH1 T
SMEE S M IY1
SMIT S M IH1 T
SMOG S M AA1 G
SMABY S M EY1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smog (n) smˈɒg (s m o1 g)
smug (j) smˈʌg (s m uh1 g)
smut (v) smˈʌt (s m uh1 t)
smack (v) smˈæk (s m a1 k)
small (n) smˈɔːl (s m oo1 l)
smart (v) smˈaːt (s m aa1 t)
smash (v) smˈæʃ (s m a1 sh)
smear (v) smˈɪəʳr (s m i@1 r)
smell (v) smˈɛl (s m e1 l)
smelt (v) smˈɛlt (s m e1 l t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, ] small; tiny; few; young, #77 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] small table, #173 [Add to Longdo]
顺利[shùn lì, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] smoothly; without a hitch, #1,541 [Add to Longdo]
微笑[wēi xiào, ㄨㄟ ㄒㄧㄠˋ, ] smile, #2,050 [Add to Longdo]
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive, #2,918 [Add to Longdo]
[zá, ㄗㄚˊ, ] smash; smashed; to fail; to get it wrong, #3,120 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] small box; case, #3,513 [Add to Longdo]
笑容[xiào róng, ㄒㄧㄠˋ ㄖㄨㄥˊ, ] smile; smiling expression, #3,568 [Add to Longdo]
[rùn, ㄖㄨㄣˋ, / ] smooth; moist, #3,720 [Add to Longdo]
少数[shǎo shù, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] small number; few; minority, #3,786 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ
Unkrautvernichtungsmittel(n) |das| สารกำจัดวัชพืช
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, Syn. Voltmeter
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้
Verteidigungsministerium(n) |das| กระทรวงกลาโหม
Verkehrsministerium(n) |das| กระทรวงคมนาคม
Tourismus[ทัว-ริส-มุส] (n) |der, nur Sg.| การท่องเที่ยว, Syn. der Fremdenverkehr
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, Syn. Vorsichtsmaßregel
Weihnachtsmann(n) |der, pl. Weihnachtsmänner| ซานตาคลอส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Smaragd { m } [ min. ] | Smaragde { pl }emerald | emeralds [Add to Longdo]
SMD-Manipulator { m } [ techn. ]SMD manipulator [Add to Longdo]
SMD-Reparaturplatz { m } [ techn. ]SMD repair station [Add to Longdo]
Smog { m }smog [Add to Longdo]
Smogalarm { m }smog alert [Add to Longdo]
Smoking { m }dinner-jacket [Add to Longdo]
Smoking { m } | Smokings { pl }tux; tuxedo [ Am. ] | tuxedos [Add to Longdo]
Smokinghemd { n }dress shirt [Add to Longdo]
Smutje { m } [ naut. ]ship's cook [Add to Longdo]
smaragdgrün { adj }emerald green [Add to Longdo]
Smaragdtaube { f } [ ornith. ]Yellow-headed Dove [Add to Longdo]
Smaragdsittich { m } [ ornith. ]Austral Conure [Add to Longdo]
Smaragdkuckuck { m } [ ornith. ]African Emerald Cuckoo [Add to Longdo]
Smaragdmango { m } [ ornith. ]Green Mango [Add to Longdo]
Smaragdkolibri { m } [ ornith. ]Blue-tailed Emerald [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) { comp } Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
ICカード[アイシーカード, aishi-ka-do] (n) IC card; smart card [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission [Add to Longdo]
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]
ガスパネル[がすぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
コネクショニズム[こねくしょにずむ, konekushonizumu] connectionism [Add to Longdo]
サーボ機構[サーボきこう, sa-bo kikou] servomechanism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sm
   n 1: a grey lustrous metallic element of the rare earth group;
      is used in special alloys; occurs in monazite and
      bastnasite [syn: {samarium}, {Sm}, {atomic number 62}]
   2: a master's degree in science [syn: {Master of Science}, {MS},
     {SM}, {MSc}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SM
     Smart Media [card]
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SM
     Sparse Mode (PIM, Multicast)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top