ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครื่องจักร

   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องจักร-, *เครื่องจักร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจักร[N] machine, See also: machinery, engine
เครื่องจักร[N] machinery, See also: engine, machine, motor, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องจักรกล, Example: เราลงทุนซื้อเครื่องจักรมาเพื่อทำการผลิตให้รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เครื่องจักรกล[N] machinery, See also: machine, engine, motor, Syn. เครื่องจักร, เครื่องกล, เครื่องยนต์, Example: การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลเข้ามาขยายแรงงาน, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เครื่องจักรอัตโนมัติ[N] automatic machine, See also: automatic machinery, Thai definition: เครื่องจักรที่ทำงานอัตโนมัติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องจักรน. กลอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mechanical machineเครื่องจักรกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
synchronous machineเครื่องจักรแบบสมวาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
commutator machineเครื่องจักรแบบสับกระแส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
asynchronous machineเครื่องจักรแบบอสมวาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
steam engineเครื่องจักรไอน้ำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar steam engineเครื่องจักรไอน้ำรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machineryเครื่องจักรกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machinery in the workplaceเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric machineryเครื่องจักรกลไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydraulic machineryเครื่องจักรพลังน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Steam engineเครื่องจักรไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Search Engineเครื่องจักรค้นหาข้อมูล, เว็บที่ช่วยในการค้นหา รายชื่อเว็บไซต์ ที่มีข้อมูลตรงกับที่เราถาม [Assistive Technology]
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [TU Subject Heading]
Automatic machineryเครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Cleaning machinery and applianceเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทำความสะอาด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
More than machinery we need humanity.เครื่องจักรเข้ามาแทนที่มนุษย์ เราต้องการมนุษยชาติที่... The Great Dictator (1940)
You are not machines, you are not cattle, you are men!คุณไม่ใช่เครื่องจักร คุณไม่ใช่ปศุสัตว์ คุณเป็นมนุษย์ The Great Dictator (1940)
What we are dealing with here is a perfect engine, an eating machine.ที่เรากําลังเผชิญอยู่นี่ คือเครื่องจักรจอมเขมือบ Jaws (1975)
All this machine does is swim and eat and make little sharks.เครื่องจักรที่ว่านี่มันเเต่ว่ายนํ้าเเละกิน... เเล้วก็ผลิตฉลามตัวเล็กๆ เเค่นั้น Jaws (1975)
The thundering machines sputtered and stopped.บรรดาเครื่องจักรทั้งมวลหยุดนิ่ง The Road Warrior (1981)
We didn't make you this fighting machine.เราเองก็ไม่ได้สร้างให้นายNเป็นเครื่องจักรสังหารแบบนี้ Rambo III (1988)
I think you got your hand caught in a machine.ฉันจะบอกว่า มือนายติดอยู่ในเครื่องจักร Of Mice and Men (1992)
He got his hand caught in a machine.มือเขาติดอยู่ในเครื่องจักร Of Mice and Men (1992)
Got his hand caught in a machine.มือเขาติดอยู่ในเครื่องจักร Of Mice and Men (1992)
He got his hand caught in a machine.มือเขาติดอยู่ในเครื่องจักร Of Mice and Men (1992)
- Aye, every Sunday.- - ใช่, ทุกวันอาทิตย์ เช่นเดียวกับเครื่องจักร In the Name of the Father (1993)
Simple engineering though, wouldn't you think ?แต่เครื่องจักรคงเล่นไม่ยาก... Schindler's List (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องจักร[n.] (khreūangjak) EN: machinery ; engine ; machine ; motor ; equipment   FR: machine [f] ; engin [m]
เครื่องจักรทำเบเกอรี่[n. exp.] (khreūangjak tham bēkēarī) EN: bakery machinery   
เครื่องจักรสำหรับพิมพ์[n. exp.] (khreūangjak samrap phim) EN: printing machine   
เครื่องจักรสำหรับเย็บ[n. exp.] (khreūangjak samrap yep) EN: sewing machine   FR: machine à coudre [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
combine[N] เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว, Syn. combine harvester
dredge[N] เครื่องจักรขุดลอกแม่น้ำหรือลำคลอง
engine[N] เครื่องจักร, See also: เครื่องกล, เครื่องจักรกล, เครื่องยนต์กลไก, เครื่องยนต์, Syn. generator, machine, motor
excavator[N] เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ขุด, Syn. digger
locomotor[N] เครื่องจักรหรือสิ่งที่มีกำลังในการคลื่อนที่
machine[N] เครื่องจักร, See also: เครื่องยนต์, กลไก, Syn. device, engine
machinery[N] เครื่องจักร, See also: เครื่องกล, ชิ้นส่วนของเครื่องจักร, Syn. machine, engine, motor
plant[N] เครื่องจักร
wicker[N] ่เครื่องสาน, See also: เครื่องจักรสาน, Syn. wickerwork
wickerwork[N] เครื่องสาน, See also: เครื่องจักรสาน, Syn. wicker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
agma(แอก' มา) n. เครื่องจักร, วิศวกรรม, วิศกร
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us,-uses) เครื่องมือ,เครื่องไม้,อุปกรณ์,สิ่งช่วย,เครื่องจักร,เครื่องยนต์กลไก,กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ,หมายเหตุ,เครื่องสำเร็จ
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
automotive(ออโทโม'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ, เคลื่อนไหวไปด้วยเครื่องจักร
babbage, charles(ชาร์ลส์ แบบเบจ) เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ ค.ศ 1791-1871 เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่มีชื่อว่า Analytic Engine ซึ่งมีลักษณะความคิดที่เป็นต้นเค้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิจิตอล ในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเครื่องจักรที่ทำงานไปตามโปรแกรมซึ่งเขียนเก็บไว้ในหน่วยความจำ
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
card sorterเครื่องเรียงบัตร <คำแปล>หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้สำหรับเรียงลำดับบัตรที่มีข้อมูลเจาะไว้แล้ว เครื่องนี้จะสามารถอ่านข้อมูลบนบัตรแล้วจัดการเรียงลำดับให้ เช่น ถ้าเป็นจำนวนเลข ก็จะเรียงจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย หรือถ้าเป็นตัวอักษร อาจเรียงตามลำดับตัวอักษรให้ก็ได้
chug(ชัก) n. เสียงเครื่องจักรดังซัก ๆ ,เสียงระเบิดเบา ๆ และดื้อ ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
automation(n) เครื่องจักรอัตโนมัติ
bonnet(n) หมวกสตรี,ฝาครอบเครื่องจักร
engine(n) เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจักร
enginery(n) การสร้างกลจักร,เครื่องจักรกล,อาวุธยุทธภัณฑ์
machine(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์
mechanical(adj) เหมือนเครื่องจักร,ในทางกลไก,เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
mechanism(n) กลไก,เครื่องจักร,ตัวจักร,กลวิธาน,วิธีการ
mechanize(vt) ทำอย่างเครื่องจักร,เคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล
motor(n) รถยนต์,เครื่องยนต์,เรือยนต์,เครื่องจักร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
revolving machineเครื่องจักรหมุน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
機械[きかい, kikai] (n) เครื่องจักร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
農機具[のうきぐ, noukigu] เครื่องจักรกลการเกษตร,เครื่องมือกสิกรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
laufen(vi) |lief, ist gelaufen| ทำงาน (เช่น เครื่องจักร), See also: fuktionieren
einwandfrei(adj adv) ราบรื่น, ปราศจากปัญหา เช่น Diese Maschine läuft einwandfrei. เครื่องจักรนี้เดินราบรื่นดี
Kybernetik(n) |die, nur Sg.| วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อควบคุมของสัตว์เเละเครื่องจักร, See also: S. Regelungstechnik

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top