ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*visage*

V IH1 Z AH0 JH   
111 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: visage, -visage-
Possible hiragana form: *う゛ぃさげ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visage[N] ใบหน้า, Syn. face
visage[N] สิ่งที่ปรากฎให้เห็น, See also: ลักษณะ, Syn. appearance
envisage[VT] คาดการณ์, Syn. foresee
envisage[VT] จินตนาการ, Syn. imagine
envisage[VT] พิจารณา, Syn. consider, contemplate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด,มองเห็น,เผชิญหน้า,จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive
visage(วิซ'ซิจฺ) n. ใบหน้า (โดยเฉพาะของมนุษย์หน้า,ลักษณะ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น., See also: visaged adj. -S.appearance,aspect

English-Thai: Nontri Dictionary
visage(n) หน้าตา,ใบหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That with devotion's visage and pious action we do sugar o'er the devil himself.- ใบหน้าที่ศรัทธา การกระทำเลื่อมใส จริงแล้วไซร้กำลังสร้างปีศาจขึ้นในตัว. V for Vendetta (2005)
This visage, no mere veneer of vanity is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished.ใบหน้านี้, ใช่เพียงแผ่นไม้ ที่ปิดกั้นความหยิ่งผยอง... ...หากแต่เป็นเศษเสี้ยวของเสียง แห่งผู้คนที่มันได้จางหายไป V for Vendetta (2005)
Can perceive my true visage.ถึงจะสามารถมองเห็นผมได้ Lazarus Rising (2008)
And what visage are you in now,huh?แล้วหน้าที่คุณใช้อยู่ตอนนี้ล่ะหา? Lazarus Rising (2008)
Can perceive my true visage.จึงจะสามารถเห็นใบหน้าที่แท้จริงข้าได้ The Rapture (2009)
What visage are you in now, huh?แล้วหน้าที่เห็นอยู่ตอนนี้ล่ะ The Rapture (2009)
She merely wanted to borrow the visage of Diana.หล่อนเพียงต้องการยืมหน้ากากไดอาน่า Whore (2010)
Let me guess-- dark, curly hair with the pale visage of someone who doesn't get out much.ให้ผมเดา - - ผมสีเข้ม หยักโศก The End of the Affair? (2012)
A visage for the voice.เจ้าของเสียงนั่น Neighborhood Watch (2012)
Always a pleasure to lay one's eyes on your sunny visage.เป็นเกียรติเสมอที่ได้เห็นใบอันร่าเริงของคุณ Tricks and Treats (2012)
It was like gazing at your lovely visage, Victoria... the most elegant blend of fact and fiction.มันเหมือนกับการจ้องมอง ใบหน้าที่น่ารักของคุณ วิคตอเรีย... ส่วนผสมที่งดงามที่สุดระหว่าง เรื่องจริงกับเรื่องแต่ง Forgiveness (2012)
a paid appointment, showing my unfortunate visage to Fae nobles... at dinner parties and tableau balls.ฉันเคยอยู่บนดินนะ ไม่ค่อยมี.. รายได้ SubterrFaenean (2013)
War is coming to Greece... in the visage of a monster army over a million strong.สงครามมากรีซ... ...ในหน้ากากของกองทัพมอนสเตอร์ กว่าล้านที่แข็งแกร่ง. 300: Rise of an Empire (2014)
Put down the towel, you talk too much!Nimm mal das Handtuch aus der Visage, du redest zu geschwollen! Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Next time, I'll give you a good slap!Das nächste Mal polier ich dir die VisageCome Dance with Me! (1959)
How dare you even mention Leda? - Who gave you permission?Wie kannst du es wagen, mit deiner Visage über Léda zu reden, sie überhaupt zu erwähnen? Leda (1959)
I still don't like his mug.Seine Visage gefällt mir trotzdem nicht. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
"Yes, Sire, with your permission."Ich lachte ihm in die Visage. Wie? Madame (1961)
- What did you say in response?In die Visage? Ja, Sir. Madame (1961)
- Sire, I laughed in his face.Visage. Und er? Madame (1961)
- Laughed in his face? - Laughed, Sire. ln his face, Sire.Mir wagte bisher noch keiner in die Visage zu lachen. Madame (1961)
And, when i get back, i don't want you hanging around here where i can see you.Und wenn ich zurückkomme, will ich deine Visage hier nicht mehr sehen, verstanden? The Grave (1961)
But you, with your pretty face, I see again.Aber dich, mit deiner hübschen Visage, sehe ich wieder. The Devil and the Ten Commandments (1962)
Look at me.Guck dir nur meine Visage an. Hitch-Hike (1962)
Take this mask off your face!Nimm die Maske von deiner VisageInvincible Masked Rider (1963)
The face of the guy who helped in the Liberation.Die Visage von einem Typ, der an unserer Befreiung mitgewirkt hat. The Dark Room of Damocles (1963)
That's exactly the depraved look.Die typische Verbrechervisage, geradezu klassisch! Fantomas (1964)
Get that smile off your face!Und Ihr eine neue VisageWinnetou: The Red Gentleman (1964)
And these are the faces.Hier ein paar Visagen: The Sucker (1965)
Get a load of that face.Schau dir mal die Visage an. Bronco Bustin' Munster (1965)
He looks like a dirty fellagha!Guckt euch doch bloß mal seine Visage an. The Battle of Algiers (1966)
What are you doing here?Die Visagen kenn ich. Was machen Sie hier? I Look Better in Basic Black (1966)
Haven't we met before?Ihre Visage kenn ich aber auch. The Assassin (1966)
Good. That narrows it down.Mir gefällt seine Visage nicht. What's New, Poodle Dog? (1966)
With that face of yours?Klar, mit der Visage, ein Heiliger! The Hawks and the Sparrows (1966)
Don't like my face?Passt dir meine Visage nicht? Belle de Jour (1967)
Good-looking guy.Nette VisageBelle de Jour (1967)
Did the cowherd have polished your visage?Hat dir der Kuhhirt hat deine Visage poliert? The Heathens of Kummerow (1967)
You still got the meanest-looking face I ever did see.Du hast noch immer die gemeinste Visage, die ich je gesehen habe. Death Rides a Horse (1967)
I've seen some mean faces.Ich hab einige gemeine Visagen gesehen. Death Rides a Horse (1967)
- Not a chance.- Mit der VisageWhere Were You When the Lights Went Out? (1968)
- I do not like your face either.Ihre Visage gefällt mir auch nicht. - Sein Name ist Peter Garrison. Where Were You When the Lights Went Out? (1968)
You Look Like a fool.Sie haben 'ne Visage wie 'n Gauner. The Unfaithful Wife (1969)
He got a look about him ain't like anyone else, and he's been asking around trying to find you.Sie haben alle die gleiche Visage. Er hat sich überall erkundigt, wo Sie zu finden sind. Support Your Local Sheriff! (1969)
This is a new photograph of Paul Corrigan taken today, ten years later, with his face rebuilt by plastic surgery.Ein neues Foto von Paul Corrigan, zehn Jahre später aufgenommen. Die neue Visage ist das Ergebnis einer kosmetischen Operation. Squeeze Play (1970)
If I'd had this... - I'd have wiped that bloody smile right off his greasy face!Wenn ich die gehabt hätte, dann hätte ich das blöde Grinsen aus seiner schmierigen Visage gerissen! Figures in a Landscape (1970)
I'll remember your face.Deine Visage merk ich mir. The Brutes (1970)
And I'll be out of here tomorrow morning because I don't want to look at your face any more than I have to. Okay?Ich werde morgen früh verschwunden sein... weil ich deine Visage nicht länger sehen möchte als unbedingt nötig. The Owl and the Pussycat (1970)
Do you think it would work?Sie haben wirklich dreckige Visagen. Out 1 (1971)
They look so horrible.Die haben wirklich zu dreckige Visagen. Out 1 (1971)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
visageCan you envisage Tom's working in a garage?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปร่างหน้าตา[N] countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน
วาดภาพ[V] imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
คิดในใจ[V] imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา
เค้าหน้า[N] face, See also: visage, appearance, countenance, look, Syn. โครงหน้า, รูปหน้า, หน้าตา, Example: เด็กคนนี้มีเค้าหน้าคุ้นๆ เหมือนใครก็นึกไม่ออกเสียที
หน้า[N] face, See also: visage, countenance, mug, Example: ชายร่างใหญ่กำยำผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า แต่น้อยคนนักที่จะกล้าเรียกเขาว่า อ้ายหน้าบาก”, Count unit: หน้า, Thai definition: ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง
สีหน้า[N] countenance, See also: expression, face, visage, Syn. สีหน้าท่าทาง, Example: ถ้าสังเกตเห็นสีหน้าของเธอจะรู้ว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอพูด, Thai definition: อารมณ์ที่ปรากฏบนใบหน้า
หน้าตา[N] face, See also: countenance, feature, mug, visage, appearance, Syn. เค้าหน้า, ใบหน้า, หน้า, Example: คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจเมื่อแรกเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบหน้า[n.] (bainā) EN: face ; visage   FR: visage [m]
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face   FR: essuyer le visage
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ดำริ[v.] (damri) EN: contemplate ; intend ; plan   FR: avoir l'intention de ; envisager
หันหน้า[v. exp.] (han nā) EN: turn one's head ; turn to face   FR: tourner le visage
จ้องดูหน้า[v. exp.] (jøngdū nā) FR:visager
คาดคิด[v.] (khātkhit) EN: expect ; anticipate ; hope   FR: envisager ; projeter
ล้างหน้า[v. exp.] (lāng nā) EN: wash one's face   FR: se laver le visage ; se débarbouiller ; faire sa toilette
ล้างหน้าล้างตา[xp] (lāng nā lāng tā) EN: wash one's face   FR: se laver le visage
ม้วนหน้า[v. exp.] (mūan nā) EN: turn away one's face ; turn one's head in shame   FR: tourner le visage ; détourner la tête
มุข[n.] (muk) EN: face ; visage   FR: face [f] ; visage [m]
หน้า[n.] (nā) EN: face ; visage ; countenance ; mug   FR: visage [m] ; figure [f] ; face [f] ; bobine (fam.) [f] ; tête [f]
หน้าซีด[v. exp.] (nāsīt) EN: blanch ; turn pale ; look pale : pale   FR: avoir le teint pâle ; avoir le visage blême
หน้าตา[n.] (nātā) EN: face; countenance ; feature ; mug ; visage ; expression   FR: apparence [f] ; expression [f] ; physionomie [f] ; contenance [f] ; mine [f]
พักตร์[n.] (phak) EN: face ; visage   FR: visage [m]
เปลี่ยนโฉม [v. exp.] (plīen chōm) FR: changer de visage
รูปร่างหน้าตา[n. exp.] (rūprāng nātā) EN: countenance ; appearance ; expression ; looks ; visage ; face   FR: apparence [f] ; expression [f]
สีหน้า[n.] (sīnā) EN: face ; countenance ; visage   FR: expression [f] ; mimique [f]
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide   FR: envisager
ทาแป้ง[v. exp.] (thā paēng) EN: powder one's face ; put on powder   FR: poudrer le visage
วาดภาพ[v.] (wātphāp) EN: imagine ; fancy ; visualize ; envisage   FR: représenter ; figurer

CMU English Pronouncing Dictionary
VISAGE V IH1 Z AH0 JH
ENVISAGE EH0 N V IH1 Z IH0 JH
ENVISAGED EH0 N V IH1 Z IH0 JH D
ENVISAGES EH0 N V IH1 Z IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visage (n) vˈɪzɪʤ (v i1 z i jh)
visaged (j) vˈɪzɪʤd (v i1 z i jh d)
visages (n) vˈɪzɪʤɪz (v i1 z i jh i z)
envisage (v) ˈɪnvˈɪzɪʤ (i1 n v i1 z i jh)
envisaged (v) ˈɪnvˈɪzɪʤd (i1 n v i1 z i jh d)
envisages (v) ˈɪnvˈɪzɪʤɪz (i1 n v i1 z i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设想[shè xiǎng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to imagine; to assume; to envisage; tentative plan; to have consideration for, #7,020 [Add to Longdo]
怪相[guài xiàng, ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] grotesque visage; grimace [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ins Auge fassen | ins Auge fassend | er/sie fasst ins Auge | ich/er/sie fasste ins Augeto envisage | envisaging | he/she envisages | I/he/she envisaged [Add to Longdo]
Visage {f}mug [Add to Longdo]
sich vorstellen | sich vorstellend | sich vorgestellt | er/sie stellt sich vorto envisage | envisaging | envisaged | he/she envisages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
音容[おんよう, onyou] (n) visage; voice and countenance [Add to Longdo]
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity [Add to Longdo]
顔ばせ[かおばせ, kaobase] (n) (arch) countenance; visage [Add to Longdo]
形(P);容;貌[かたち(P);よう(容), katachi (P); you ( you )] (n) (1) (形, 容 only) form; shape; figure; (2) visage; (P) [Add to Longdo]
心に描く[こころにえがく, kokoroniegaku] (exp,v5k) to imagine; to envisage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visage \Vis"age\ (?; 48), n. [F. visage, from L. visus a seeing,
   a look, fr. videre, visum, to see. See {Vision}.]
   The face, countenance, or look of a person or an animal; --
   chiefly applied to the human face. --Chaucer. "A visage of
   demand." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      His visage was so marred more than any man. --Isa. lii.
                          14.
   [1913 Webster]
 
      Love and beauty still that visage grace. --Waller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visage \Vis"age\ (?; 48), v. t.
   To face. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 visage /vizaʒ/ 
  face

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Visage /viːzaːʒə/ 
  mug

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top