ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

音容

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -音容-, *音容*
Japanese-English: EDICT Dictionary
音容[おんよう, onyou] (n) visage; voice and countenance [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't seem to get his face out of my mind.[CN] 他的音容老在我脑海里 In the Name of the Father (1993)
It is not difficult to recall the image of Emanuele Wald Luzzati[CN] 伊曼纽尔・沃尔德・鲁扎提 的音容笑貌依然能忆 Sandra (1965)
It confuses the audience when people talk from of fcamera.[CN] 画外音容易把观众搞糊涂 Quarantine (2008)
♪ Of your November downtown... ♪[CN] 你在闹区的音容相貌 ♪ Of your November downtown... ♪ Fiona Interrupted (2012)
I try to remember their faces, movements, voice ...[CN] 我试着回想起 他们的音容笑貌 1944 (2015)
♪ Of your November downtown ♪[CN] 你在闹区的音容相貌 ♪ Of your November downtown ♪ Fiona Interrupted (2012)
And even though the time comes when they have to leave us, their voices still linger in our minds.[CN] 即使是要分开的时候到了 他们的音容笑貌也会在我们脑海中回荡 Getting Married Today (2007)
How could I be so heartless in forgetting her and destroying the token?[CN] 我又岂能如此薄情 毁其信物 忘其音容 The Second Woman (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top