ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มุข

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุข-, *มุข*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุข[N] path, See also: way, entrance, Syn. ทาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มุข[N] balcony, See also: portico, porch, terrace, veranda, Example: ูเจือทองเลี้ยวรถเข้าบ้าน จอดกริบตรงใต้ชายคามุข, Thai definition: ส่วนของตึกหรือเรือนที่ยื่นออกมาจากส่วนใหญ่ อยู่ด้านหน้า, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มุขตลก[N] gag, See also: funnies, jest, joke, Syn. คำพูดตลก, Example: ผมต้องพูดอยู่นานสองนาน เขาถึงยอมเชื่อว่าเป็นของจริง ไม่ใช่มุขตลก, Count unit: มุข
มุขบาฐ[N] tell-tale, See also: verbal, word of mouth, verbalism giving an oral account, Syn. มุขปาฐะ, ปากพูด, Thai definition: การต่อปากกันมา
มุขเด็จ[N] second small portico projecting from the main one, See also: balcony, second projecting portico, Count unit: มุข, Thai definition: มุขที่ยื่นออกมาจากหน้ามุขใหญ่
มุขมนตรี[N] king's counselor, See also: prime minister, premier, chief councilor, adviser of senior government officials, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่
มุขยประโยค[N] main clause, See also: principle clause of a sentence, Count unit: ประโยค, Thai definition: ชื่อประโยคในตำราไวยากรณ์ ได้แก่ ประโยคที่มีประโยคอื่นแฝงอยู่ด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุข, มุข-(มุก, มุกขะ-) น. หน้า, ปาก
มุข, มุข-ทาง
มุข, มุข-หัวหน้า
มุข, มุข-ส่วนของตึกหรือเรือนที่ยื่นออกมาจากส่วนใหญ่ มักอยู่ด้านหน้า.
มุขกระสันน. อาการที่เชื่อมระหว่างพระที่นั่งองค์หนึ่งกับอีกองค์หนึ่ง.
มุขบาฐ, มุขปาฐะ(มุกขะบาด, มุกขะ-) น. การต่อปากกันมา, การบอกเล่าต่อ ๆ กันมาโดยมิได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร, เช่น เรื่องนี้สืบมาโดยมุขบาฐ เรื่องนี้เป็นมุขปาฐะ.
มุขมนตรี(มุกขะมนตฺรี) น. ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่.
มุขย-(มุกขะยะ-) ว. สำคัญ, เป็นใหญ่.
มุขยประโยคน. ชื่อประโยคในตำราไวยากรณ์ได้แก่ ประโยคที่มีประโยคอื่นเป็นส่วนขยาย.
มุขลดน. พื้นอาคารลดระดับต่ำกว่าพื้นส่วนกลางอาคาร อยู่ต่อออกมาทางหัวและท้ายอาคาร เช่น มุขลดศาลา มุขลดพระที่นั่งต่าง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bay windowมุขหน้าต่างเหลี่ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bow windowมุขหน้าต่างโค้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apseมุขโค้งด้านสกัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apses (Architecture)มุข (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Ayatollah of Rock and Roller!ประมุขแห่ง ร็อคเอ็นโรลลาร์! The Road Warrior (1981)
To be able to disarm my whisk with the Divine Finger Flick... besides the lord of Peach Blossom Island... there can be no one else!มีเพียงท่านที่สามารถปลดแส้ข้าได้โดยใช้วิชาดรรชนีอันเยี่ยมยอด... ท่านประมุขเกาะดอกท้อ... ไม่มีทางเป็นใครอื่น! Return of the Condor Heroes (1983)
We don't appreciate your jokes.-เราไม่ขำมุขนายหรอกนะ Day of the Dead (1985)
I suppose this is fun for you.นี่มุขตลกประจำของนายใช่ป่ะ? Stand by Me (1986)
You might even write about us guys, if you ever get hard up for material.นายจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับพวกเราก็ได้ ถ้านายหมดมุขแล้วน่ะ Stand by Me (1986)
I guess I'd have to be pretty hard up, huh?ฉันว่า ฉันต้องขาดมุข อีกเพียบเลยใช่มั้ย หือ? Stand by Me (1986)
Boy, they did a good job rebuilding the balcony.ผมก็ชอบมาก โดยเฉพาะตรงระเบียงหน้ามุข มันสวยมาก ๆ Mannequin (1987)
Funny. Static?มุขแปกชะมัด 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Use that old joke about his wife: "Excuse me, sir, is that your wife?เอาเรื่องเมียเขามาเป็นมุข "นั่นเมียคุณใช่มั้ย Punchline (1988)
Is this a joke?นี่เป็นมุขหรือ Punchline (1988)
Jokes.มุขตลก Punchline (1988)
Do you know some guy named Arnold? Yeah. Sells jokes?รู้จักคนชื่ออาร์โนลด์ ที่ขายมุขตลกมั้ย Punchline (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุข[n.] (muk) EN: balcony ; portico ; porch ; terrace ; veranda   FR: porche [m] ; portique [m] ; loggia [f]
มุข[n.] (muk) EN: path ; way ; entrance ; mouth   
มุข[n.] (muk) EN: face ; visage   FR: face [f] ; visage [m]
มุข[n.] (muk) EN: leader ; head ; chief   FR: leader [m] ; chef [m]
มุข[adj.] (muk) EN: front ; leading ; principal   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balcony[N] ระเบียง, See also: มุข, เทอเรซ, ชาน, นอกชาน, เฉลียง, หน้ามุข, Syn. porch, terrace
bay[N] มุข, See also: เวิ้งในห้องระหว่างเสาสองต้น
gag[N] มุขตลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: มุข, การเล่าเรื่องตลก, Syn. prank
main clause[N] ประโยคหลัก, See also: มุขยประโยค
wheeze[N] มุขตลกที่เก่าและใช้บ่อย (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apse(แอพซฺ) n. ส่วนของอาคารที่เป็นมุขยื่นออกไป. -apsidal adj., Syn. projection)
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
balcony(แบล'คะนี) n. ระเบียง,มุข, See also: balconied adj. มีระเบียง,มีมุข
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
king(คิง) n. กษัตริย์,ประมุข,ผู้นำ,เผ่า,ราชา,หมากรุกที่เดินข้ามกระดานจนได้เป็นเจ้า. vt. ทำให้เป็นกษัตริย์ vi. ปกครองเป็นกษัตริย์., See also: kinghood ดูking, Syn. ruler,sovereign,
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
michael(ไม'เคิล) n,ประมุขทูตสวรรค์
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ
president(เพรส'ซิเดินทฺ) n. ประธาน,นายก,ประธานาธิบดี,ประมุข,ประธานบริษัท,อธิการบด' (ของมหาวิทยาลัยอเมริกา) ,คณบดี (ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ), Syn. chairman
ruler(รู'เลอะ) n. ผู้ปกครอง,ผู้ควบคุม,ผู้ครอบงำ,ประมุข,ผู้ชี้ขาด,ไม้บรรทัด, Syn. monarch

English-Thai: Nontri Dictionary
antechamber(n) ห้องมุข
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
balcony(n) เฉลียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
head(n) ศีรษะ,หัว,ยอด,หัวหน้า,ประมุข,สมอง,สติปัญญา,ความคิด,หัวข้อ
porch(n) หน้ามุข,ระเบียง,เฉลียง
president(n) ประธานาธิบดี,ประธาน,ประมุข,ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการใหญ่
pulpit(n) เวที,มุข,ธรรมาสน์
raja(n) ประมุข,ผู้นำ
rajah(n) ประมุข,ผู้นำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
banter (n ) มุขตลก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
げきちん[げきちん, gekichin] (slang) มุขแป้ก หรือ พูดเรื่องตลกแต่ไม่ขำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top