Search result for

มุข

(65 entries)
(0.0389 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุข-, *มุข*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุข[N] path, See also: way, entrance, Syn. ทาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มุข[N] balcony, See also: portico, porch, terrace, veranda, Example: ูเจือทองเลี้ยวรถเข้าบ้าน จอดกริบตรงใต้ชายคามุข, Thai definition: ส่วนของตึกหรือเรือนที่ยื่นออกมาจากส่วนใหญ่ อยู่ด้านหน้า, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มุขตลก[N] gag, See also: funnies, jest, joke, Syn. คำพูดตลก, Example: ผมต้องพูดอยู่นานสองนาน เขาถึงยอมเชื่อว่าเป็นของจริง ไม่ใช่มุขตลก, Count unit: มุข
มุขบาฐ[N] tell-tale, See also: verbal, word of mouth, verbalism giving an oral account, Syn. มุขปาฐะ, ปากพูด, Thai definition: การต่อปากกันมา
มุขเด็จ[N] second small portico projecting from the main one, See also: balcony, second projecting portico, Count unit: มุข, Thai definition: มุขที่ยื่นออกมาจากหน้ามุขใหญ่
มุขมนตรี[N] king's counselor, See also: prime minister, premier, chief councilor, adviser of senior government officials, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่
มุขยประโยค[N] main clause, See also: principle clause of a sentence, Count unit: ประโยค, Thai definition: ชื่อประโยคในตำราไวยากรณ์ ได้แก่ ประโยคที่มีประโยคอื่นแฝงอยู่ด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุข, มุข-(มุก, มุกขะ-) น. หน้า, ปาก
มุข, มุข-ทาง
มุข, มุข-หัวหน้า
มุข, มุข-ส่วนของตึกหรือเรือนที่ยื่นออกมาจากส่วนใหญ่ มักอยู่ด้านหน้า.
มุขกระสันน. อาการที่เชื่อมระหว่างพระที่นั่งองค์หนึ่งกับอีกองค์หนึ่ง.
มุขบาฐ, มุขปาฐะ(มุกขะบาด, มุกขะ-) น. การต่อปากกันมา, การบอกเล่าต่อ ๆ กันมาโดยมิได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร, เช่น เรื่องนี้สืบมาโดยมุขบาฐ เรื่องนี้เป็นมุขปาฐะ.
มุขมนตรี(มุกขะมนตฺรี) น. ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่.
มุขย-(มุกขะยะ-) ว. สำคัญ, เป็นใหญ่.
มุขยประโยคน. ชื่อประโยคในตำราไวยากรณ์ได้แก่ ประโยคที่มีประโยคอื่นเป็นส่วนขยาย.
มุขลดน. พื้นอาคารลดระดับต่ำกว่าพื้นส่วนกลางอาคาร อยู่ต่อออกมาทางหัวและท้ายอาคาร เช่น มุขลดศาลา มุขลดพระที่นั่งต่าง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bay windowมุขหน้าต่างเหลี่ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bow windowมุขหน้าต่างโค้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apseมุขโค้งด้านสกัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apses (Architecture)มุข (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, my goodness, I played a practical joke on my best friend, and he's badly injured.โอ้ พระเจ้า ฉันเล่นมุขขำ ๆ กับเพื่อนสนิท แล้วเขาก็โดนทำร้าย Lucky Thirteen (2008)
That's a nifty little trick you've got there.เป็นมุขใหม่ๆ ที่คุณจะได้พบที่นั่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Your Highness, they've crossed the Canadian border.ท่านประมุขพวกเขาข้ามพรมแดนคานาดาแล้ว Babylon A.D. (2008)
- This is the Noelite Church C.E.O.- นี่ประมุขโบสถ์โนอีไล้ท์พูด Babylon A.D. (2008)
Try not to get upset, Your Highness. It's bad for your blood pressure.อย่าFกรธเลยครับท่านประมุข \\\ จะเป็นผลเสียต่อเรื่องความดันน่ะครับ Babylon A.D. (2008)
Your Highness, we want to launch a campaign... to inform the people that we were targets of a terrorist attack.ท่านประมุขเราต้องเริ่มการโฆษณา ให้ผู้คนได้รู้ว่าเราวางเป้าหมายไปที่ผู้ก่อการร้าย Babylon A.D. (2008)
That shit don't work twice playboy!มุขเก่าใช้ไม่ได้แล้วล่ะ ไอ้เบื๊อกเอ้ย Death Race (2008)
And I thought my jokes were bad.นึกว่ามุขฉันฝืดแล้วนะเนี่ย The Dark Knight (2008)
And we would walk, and I would tell you a few little elegant, classy jokes.ผมก็จะปล่อยมุขตลกเจ๋งๆนิดหน่อย New York, I Love You (2008)
I don't know where I get it.ไม่รู้ฉันคิดมุขนี้มาได้ไง The Love Guru (2008)
I'm a jokerผมเป็นนักปล่อยมุข\ ผมเป็นนักปล่อยมุข The Love Guru (2008)
I'm a joker I'm a smokerผมเป็นนักปล่อยมุข ผมเป็นนักอมควัน The Love Guru (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุข[n.] (muk) EN: balcony ; portico ; porch ; terrace ; veranda   FR: porche [m] ; portique [m] ; loggia [f]
มุข[n.] (muk) EN: path ; way ; entrance ; mouth   
มุข[n.] (muk) EN: face ; visage   FR: face [f] ; visage [m]
มุข[n.] (muk) EN: leader ; head ; chief   FR: leader [m] ; chef [m]
มุข[adj.] (muk) EN: front ; leading ; principal   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balcony[N] ระเบียง, See also: มุข, เทอเรซ, ชาน, นอกชาน, เฉลียง, หน้ามุข, Syn. porch, terrace
bay[N] มุข, See also: เวิ้งในห้องระหว่างเสาสองต้น
gag[N] มุขตลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: มุข, การเล่าเรื่องตลก, Syn. prank
main clause[N] ประโยคหลัก, See also: มุขยประโยค
wheeze[N] มุขตลกที่เก่าและใช้บ่อย (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apse(แอพซฺ) n. ส่วนของอาคารที่เป็นมุขยื่นออกไป. -apsidal adj., Syn. projection)
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
balcony(แบล'คะนี) n. ระเบียง,มุข, See also: balconied adj. มีระเบียง,มีมุข
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
king(คิง) n. กษัตริย์,ประมุข,ผู้นำ,เผ่า,ราชา,หมากรุกที่เดินข้ามกระดานจนได้เป็นเจ้า. vt. ทำให้เป็นกษัตริย์ vi. ปกครองเป็นกษัตริย์., See also: kinghood ดูking, Syn. ruler,sovereign,
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
michael(ไม'เคิล) n,ประมุขทูตสวรรค์
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ
president(เพรส'ซิเดินทฺ) n. ประธาน,นายก,ประธานาธิบดี,ประมุข,ประธานบริษัท,อธิการบด' (ของมหาวิทยาลัยอเมริกา) ,คณบดี (ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ), Syn. chairman
ruler(รู'เลอะ) n. ผู้ปกครอง,ผู้ควบคุม,ผู้ครอบงำ,ประมุข,ผู้ชี้ขาด,ไม้บรรทัด, Syn. monarch

English-Thai: Nontri Dictionary
antechamber(n) ห้องมุข
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
balcony(n) เฉลียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
head(n) ศีรษะ,หัว,ยอด,หัวหน้า,ประมุข,สมอง,สติปัญญา,ความคิด,หัวข้อ
porch(n) หน้ามุข,ระเบียง,เฉลียง
president(n) ประธานาธิบดี,ประธาน,ประมุข,ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการใหญ่
pulpit(n) เวที,มุข,ธรรมาสน์
raja(n) ประมุข,ผู้นำ
rajah(n) ประมุข,ผู้นำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
banter (n ) มุขตลก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
げきちん[げきちん, gekichin] (slang) มุขแป้ก หรือ พูดเรื่องตลกแต่ไม่ขำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top