Search result for

คาดคิด

(30 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาดคิด-, *คาดคิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาดคิด[V] expect, See also: anticipate, hope, Syn. คาดหวัง, คาดการณ์, Example: ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่คาดคิดไว้หลายเท่าตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have a great talent for unexpected appearances.การปรากฎตัวโดยไม่คาดคิด คือพรสววรค์ของเจ้าสินะ Lair of Grievous (2008)
I didn't expect this from you tonight, Martine.ผมไม่คาดคิดว่าจะได้ยิน เรื่องแบบนี้จากคุณนะ มาร์ทีน The Bank Job (2008)
You already here longer than you supposed to.แค่นี้ลูกก็อยู่มานานเกินกว่าที่คาดคิดแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Unexpected departure.ออกไปอย่างไม่ได้คาดคิด The Lazarus Project (2008)
Yet here you are in strength and numbers that we Telmarines could never have imagined.และพวกเจ้าอยู่ที่นี่, ที่ซึ่งผู้ใหญ่สักคน เช่นข้า ในเทลมารีนจะคาดคิดได้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
/wondering how to put the pieces /of his life togetherและไม่คาดคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น Bedtime Stories (2008)
No one ever thought an icon could last that long.ไม่เคยมีใครคาดคิดหรอก Nว่ามันจะอยู่รอดได้นานขนาดนั้น Gamer (2009)
- I wasn't expecting this. Not at all.- ฉันไม่เคยคาดคิดเรื่องนี้มาก่อนเลย Up in the Air (2009)
What do you expect? Freakin' animals.นายคาดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ไอ้พวกสัตว์ป่าเถื่อน Better Call Saul (2009)
But what you didn't expect was that your parents were gonna die instead.แต่สิ่งที่นายไม่ได้คาดคิดไว้ นั้นคือพ่อแม่ของนาย ต้องมาตายแทน The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
You probably didn't think you'd see me again so soon.คุณอาจไม่คาดคิดว่าจะพบผมอีกครั้งเร็วขนาดนี้ Bound (2009)
That's "unexpected."นั่นคือ ไม่ได้คาดคิดไว้ Connect! Connect! (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดคิด[v.] (khātkhit) EN: expect ; anticipate ; hope   FR: envisager ; projeter

English-Thai: Longdo Dictionary
even riskความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
boomerang(บูม'มะแรง) {boomeranged,boomeranging,boomerangs} n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง,อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้,ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม
dark horseม้ามืด,ม้าที่ไม่คาดคิดว่าจะชนะการแข่ง,คนที่ไม่คาดคิดกันว่าจะชนะ แต่ก็ชนะในที่สุด
fluke(ฟลูค) n. ส่วนที่เป็นเงี่ยงของสมอเรือหรือฉมวก,เงี่ยงเบ็ด,โชคดีอย่างไม่คาดคิด,ฟลุค,ความเคราะห์ดี,ความบังเอิญ,
offhand(ออฟ'แฮนดฺ) adv.,adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,ทันทีทันใด,ฉับพลัน,ไม่นาน,เฉพาะหน้า,เฉพาะกาล,ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ได้ยึดหรือพิง,ไม่มีมารยาท., See also: offhandedly adv. offhandness n., Syn. extemporaneous
supervene(ซูเพอะวีน') vi. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,เข้าครอบงำ,เกิดขึ้นอย่างไม่ได้คาดคิดถึง,เกิดขึ้นตามมา., See also: supervenience n. supervention n. supervenient adj.
surprising(เซอไพร'ซิง) adj. ทำให้ประหลาดใจ,ไม่คาดคิดมาก่อน., See also: surprisingly adv. surprisingness n., Syn. astonishing
suspect(ซัสเพคทฺ') vt.,vi.,adj. สงสัย,ข้องใจ,กังขา,คาดคิด,คาดคะเน. n. (ซัส'เพคทฺ) ผู้ต้องหา,ผู้ถูกสงสัย., See also: suspecter n. suspectible adj., Syn. mistrust
think(ธิงคฺ) vi. คิด,ใช้ความคิด,ครุ่นคิด,นึก,ระลึก,รำลึก,รำพึง,ไตร่ตรอง,อยากจะ,เข้าใจว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,ถือว่า. vt. คิดว่า,รู้สึกว่า,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคิด, See also: thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม) ,-Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น
thunderbolt(-โบลทฺ) n. สายฟ้า,อัสนี,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
expect(vt) คาดหวัง,คาดหมาย,คาดคิด,เข้าใจว่า,คอยท่า
expectancy(n) การคาดหวัง,ความคาดหมาย,ความคาดคิด,การคอยท่า
expectation(n) ความหวัง,การคาดคิด,การคาดหมาย
unpremeditated(adj) ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
verblüffen(vi vt) |verblüffte, hat verblüfft| ทำให้ประหลาดใจ โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น Ich habe Mama und Papa mit Informationen über Länder und Leute in Afrika verblüfft. พ่อและแม่ประหลาดใจที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศและผู้คนในทวีปแอฟริกา, See also: S. überraschen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top