Search result for

visages

(109 entries)
(2.2118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visages-, *visages*, visage
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา visages มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *visages*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visage[N] ใบหน้า, Syn. face
visage[N] สิ่งที่ปรากฎให้เห็น, See also: ลักษณะ, Syn. appearance
envisage[VT] คาดการณ์, Syn. foresee
envisage[VT] จินตนาการ, Syn. imagine
envisage[VT] พิจารณา, Syn. consider, contemplate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด,มองเห็น,เผชิญหน้า,จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive
visage(วิซ'ซิจฺ) n. ใบหน้า (โดยเฉพาะของมนุษย์หน้า,ลักษณะ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น., See also: visaged adj. -S.appearance,aspect

English-Thai: Nontri Dictionary
visage(n) หน้าตา,ใบหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can perceive my true visage.จึงจะสามารถเห็นใบหน้าที่แท้จริงข้าได้ The Rapture (2009)
What visage are you in now, huh?แล้วหน้าที่เห็นอยู่ตอนนี้ล่ะ The Rapture (2009)
She merely wanted to borrow the visage of Diana.หล่อนเพียงต้องการยืมหน้ากากไดอาน่า Whore (2010)
Let me guess-- dark, curly hair with the pale visage of someone who doesn't get out much.ให้ผมเดา - - ผมสีเข้ม หยักโศก The End of the Affair? (2012)
A visage for the voice.เจ้าของเสียงนั่น Neighborhood Watch (2012)
Always a pleasure to lay one's eyes on your sunny visage.เป็นเกียรติเสมอที่ได้เห็นใบอันร่าเริงของคุณ Tricks and Treats (2012)
It was like gazing at your lovely visage, Victoria... the most elegant blend of fact and fiction.มันเหมือนกับการจ้องมอง ใบหน้าที่น่ารักของคุณ วิคตอเรีย... ส่วนผสมที่งดงามที่สุดระหว่าง เรื่องจริงกับเรื่องแต่ง Forgiveness (2012)
a paid appointment, showing my unfortunate visage to Fae nobles... at dinner parties and tableau balls.ฉันเคยอยู่บนดินนะ ไม่ค่อยมี.. รายได้ SubterrFaenean (2013)
War is coming to Greece... in the visage of a monster army over a million strong.สงครามมากรีซ... ...ในหน้ากากของกองทัพมอนสเตอร์ กว่าล้านที่แข็งแกร่ง. 300: Rise of an Empire (2014)
- That with devotion's visage and pious action we do sugar o'er the devil himself.- ใบหน้าที่ศรัทธา การกระทำเลื่อมใส จริงแล้วไซร้กำลังสร้างปีศาจขึ้นในตัว. V for Vendetta (2005)
This visage, no mere veneer of vanity is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished.ใบหน้านี้, ใช่เพียงแผ่นไม้ ที่ปิดกั้นความหยิ่งผยอง... ...หากแต่เป็นเศษเสี้ยวของเสียง แห่งผู้คนที่มันได้จางหายไป V for Vendetta (2005)
Can perceive my true visage.ถึงจะสามารถมองเห็นผมได้ Lazarus Rising (2008)
And what visage are you in now,huh?แล้วหน้าที่คุณใช้อยู่ตอนนี้ล่ะหา? Lazarus Rising (2008)
Two morons from the Inn sporting a total shitface look,Zwei Verrückte in der Kneipe mit Visagen wie aus Scheiße. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Our two brains together means two bags of money.- Das ist erst der Anfang. Mit meinem Verstand und deiner blöden Visage können wir reich werden. Knockabout (1979)
- Alex, stay there! Shut up, bitch! That's close enough.Bleib sofort stehen, oder ich ritze dir mein Monogramm in deine hübsche Visage. House on the Edge of the Park (1980)
What a face!Mein Gott, was für 'ne Visage! The Umbrella Coup (1980)
I've never seen such an ugly mug.Eine so miese Visage habe ich im Leben noch nicht gesehen. The Umbrella Coup (1980)
Look at that face.Oh, guck mal! Der hat vielleicht 'ne Visage! The Umbrella Coup (1980)
What a mug.Und die Visage? Ja und? Loulou (1980)
This morning you received a man of bestial appearance.Heute war ein Mann mit ziemlich mieser Visage hier. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Oh, scumbag! I'm gonna suck your fuckin' eyes out!Ich polier dir die Visage! Raging Bull (1980)
Should I smash your face?- Soll ich ihr etwa die Visage polieren? The Party (1980)
Don't you like them?- Und ihre Visage passt Ihnen nicht? The Woman Next Door (1981)
-Broken?- Zerschlagen? Etwas lädiert die ganze Visage! - Ein Prachtkerl, also. Ace of Aces (1982)
I thought it was a man. I knew what he looked like:Ich sagte ihm, denn ich dachte, es war ein Mann, mit ekelhafter Visage. Ace of Aces (1982)
Faces that ugly could only belong to robbers.So widerliche Visagen gehören leider meistens Räubern. Krull (1983)
Move out of that seat, and I'll split your lip.ELLEN: Sonst kriegst du eins in die Visage. Vacation (1983)
A man can wait his entire lifetime for such a moment, visage-man.Ein Mann kann sein ganzes Leben auf so einen Moment warten, Visagen-Mann. Semi-Friendly Persuasion (1984)
A very smart chap. A fine sailor's face.Ein patenter Kerl, schnittige Seefahrervisage. Happy Easter (1984)
A face full of sea spray.Eine Seefahrervisage voller Gischt. Happy Easter (1984)
I was fed up with my look.Ich konnte meine Visage nicht mehr sehen. Polar (1984)
How about if I inject it in your fucking face?- Am besten in seine verfluchte Visage. Combat Shock (1984)
Now move it, blondie, before I dent your grille.Und jetzt zisch ab, Blondie, bevor ich dir die Visage poliere! Steele Searching: Part 2 (1985)
So you, uh, recognize this puss my portrait, the agency, Georgetown foyer.Sie haben, äh, diese Visage also erkannt, mein Bild, die Agentur, das Georgetown-Foyer. Tail of the Dancing Weasel (1985)
Don't think you can hide under that!Und du zeigst ihr auch deine Visage, du Dämel. My Lucky Stars (1985)
Buck Williams, make-up artist par excellence.Buck Williams, Visagist par excellence. April Fool's Day (1986)
If Anderson finds you he'll cut your face off Drive would you- Wenn Anderson dich findet, derangiert er deine Visage, weißt du das? Mona Lisa (1986)
I'm half-seas over with joy at seein' your friendly physiognomies again.Ich freu mich riesig, eure freundlichen Visagen wiederzusehen. Pirates (1986)
I grow tired of your stupid face.Ich habe Ihre dumme Visage schon lange satt. Castle in the Sky (1986)
Why we didn't do anything... while we were watching you all the time?Findest du es normal, dass wir dich wochenlang beschattet haben und nur darauf aus waren, deine hässliche Visage zu fotografieren. The Loner (1987)
- No, I don't want to see your faces.Nein, ich will eure Visagen nicht sehen. The Loner (1987)
I promise you'll go to the slammer.Ich werde dir deine hässliche Visage demolieren, wenn du nicht singst. The Loner (1987)
He looks nasty.So 'ne Visage. Kennst du ihn? Au Revoir les Enfants (1987)
Ain't that right, cool breeze? Right, I do it so I don't have to look at your ugly face all the time.Um mir nicht deine hässliche Visage angucken zu müssen. A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
Get out, Johnny, while you've still got a face.Los komm, ich schlitz dir deine Visage auf! Episode #1.1 (1988)
Come on, I'll do you...Komm her. Ich poliere dir die Visage. And Now the News (1988)
I got a problem. I got a problem keeping my lunch down when I see a face ugly as yours!Ich kann mein Mittagessen nicht bei mir behalten, wenn ich deine Visage sehe. Read My Lips (1988)
And don't let me catch your peeping' face around here again!Ich will deine Visage hier nicht mehr sehen, verstanden? Who Framed Roger Rabbit (1988)
He was an ugly kid. Bad face. Pimples.Üble Visage mit Pickeln. The Secret Agenda of Mesmer's Bauble (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
visagCan you envisage Tom's working in a garage?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปร่างหน้าตา[N] countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน
วาดภาพ[V] imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
คิดในใจ[V] imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา
เค้าหน้า[N] face, See also: visage, appearance, countenance, look, Syn. โครงหน้า, รูปหน้า, หน้าตา, Example: เด็กคนนี้มีเค้าหน้าคุ้นๆ เหมือนใครก็นึกไม่ออกเสียที
หน้า[N] face, See also: visage, countenance, mug, Example: ชายร่างใหญ่กำยำผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า แต่น้อยคนนักที่จะกล้าเรียกเขาว่า อ้ายหน้าบาก”, Count unit: หน้า, Thai definition: ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง
สีหน้า[N] countenance, See also: expression, face, visage, Syn. สีหน้าท่าทาง, Example: ถ้าสังเกตเห็นสีหน้าของเธอจะรู้ว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอพูด, Thai definition: อารมณ์ที่ปรากฏบนใบหน้า
หน้าตา[N] face, See also: countenance, feature, mug, visage, appearance, Syn. เค้าหน้า, ใบหน้า, หน้า, Example: คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจเมื่อแรกเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบหน้า[n.] (bainā) EN: face ; visage   FR: visage [m]
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face   FR: essuyer le visage
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ดำริ[v.] (damri) EN: contemplate ; intend ; plan   FR: avoir l'intention de ; envisager
หันหน้า[v. exp.] (han nā) EN: turn one's head ; turn to face   FR: tourner le visage
จ้องดูหน้า[v. exp.] (jøngdū nā) FR:visager
คาดคิด[v.] (khātkhit) EN: expect ; anticipate ; hope   FR: envisager ; projeter
ล้างหน้า[v. exp.] (lāng nā) EN: wash one's face   FR: se laver le visage ; se débarbouiller ; faire sa toilette
ล้างหน้าล้างตา[xp] (lāng nā lāng tā) EN: wash one's face   FR: se laver le visage
ม้วนหน้า[v. exp.] (mūan nā) EN: turn away one's face ; turn one's head in shame   FR: tourner le visage ; détourner la tête
มุข[n.] (muk) EN: face ; visage   FR: face [f] ; visage [m]
หน้า[n.] (nā) EN: face ; visage ; countenance ; mug   FR: visage [m] ; figure [f] ; face [f] ; bobine (fam.) [f] ; tête [f]
หน้าซีด[v. exp.] (nāsīt) EN: blanch ; turn pale ; look pale : pale   FR: avoir le teint pâle ; avoir le visage blême
หน้าตา[n.] (nātā) EN: face; countenance ; feature ; mug ; visage ; expression   FR: apparence [f] ; expression [f] ; physionomie [f] ; contenance [f] ; mine [f]
พักตร์[n.] (phak) EN: face ; visage   FR: visage [m]
เปลี่ยนโฉม [v. exp.] (plīen chōm) FR: changer de visage
รูปร่างหน้าตา[n. exp.] (rūprāng nātā) EN: countenance ; appearance ; expression ; looks ; visage ; face   FR: apparence [f] ; expression [f]
สีหน้า[n.] (sīnā) EN: face ; countenance ; visage   FR: expression [f] ; mimique [f]
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide   FR: envisager
ทาแป้ง[v. exp.] (thā paēng) EN: powder one's face ; put on powder   FR: poudrer le visage
วาดภาพ[v.] (wātphāp) EN: imagine ; fancy ; visualize ; envisage   FR: représenter ; figurer

CMU English Pronouncing Dictionary
VISAGE    V IH1 Z AH0 JH
ENVISAGE    EH0 N V IH1 Z IH0 JH
ENVISAGED    EH0 N V IH1 Z IH0 JH D
ENVISAGES    EH0 N V IH1 Z IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visage    (n) (v i1 z i jh)
visaged    (j) (v i1 z i jh d)
visages    (n) (v i1 z i jh i z)
envisage    (v) (i1 n v i1 z i jh)
envisaged    (v) (i1 n v i1 z i jh d)
envisages    (v) (i1 n v i1 z i jh i z)
envisaging    (v) (i1 n v i1 z i jh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ins Auge fassen | ins Auge fassend | er/sie fasst ins Auge | ich/er/sie fasste ins Augeto envisage | envisaging | he/she envisages | I/he/she envisaged [Add to Longdo]
Visage {f}mug [Add to Longdo]
sich vorstellen | sich vorstellend | sich vorgestellt | er/sie stellt sich vorto envisage | envisaging | envisaged | he/she envisages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
音容[おんよう, onyou] (n) visage; voice and countenance [Add to Longdo]
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity [Add to Longdo]
顔ばせ[かおばせ, kaobase] (n) (arch) countenance; visage [Add to Longdo]
形(P);容;貌[かたち(P);よう(容), katachi (P); you ( you )] (n) (1) (形, 容 only) form; shape; figure; (2) visage; (P) [Add to Longdo]
心に描く[こころにえがく, kokoroniegaku] (exp,v5k) to imagine; to envisage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪相[guài xiàng, ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] grotesque visage; grimace [Add to Longdo]
设想[shè xiǎng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to imagine; to assume; to envisage; tentative plan; to have consideration for [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top