ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ล้างหน้า

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้างหน้า-, *ล้างหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างหน้า[V] wash one's face, Syn. ล้างหน้าล้างตา, Example: หลังจากล้างหน้ากันแล้ว พวกเราก็ไปนมัสการพระพุทธชินราชกัน
ล้างหน้าล้างตา[V] wash one's face, Syn. ล้างหน้า, Example: คนนำทางบอกให้พวกเราล้างหน้าล้างตาที่ลำธารก่อน แล้วค่อยออกเดินทางต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล้างหน้าผี, ล้างหน้าศพก. ผ่ามะพร้าวห้าวให้น้ำรดลงไปบนหน้าศพก่อนเผา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Has nobody looked on the washbasin?มีใครได้มองอ่างล้างหน้าHelp! (1965)
For you to wash.สำหรับท่านล้างหน้าReturn of the Condor Heroes (1983)
Supper's nearly ready. Go wash your hands and face and go sit down at the table.ไปล้างมือล้างหน้าแล้วนั่งที่โต๊ะสิ *batteries not included (1987)
Same coat peg, same wash basin.แยกเสื้อผ้าแบบเดิม อ่างล้างหน้าเดิม Junior (1994)
Window washer, huh? Dog catcher...คนล้างหน้าต่าง? Inspector Gadget 2 (2003)
How would you like a bucket of cold water in your face?อยากได้น้ำเย็นสักถังล้างหน้ามั้ยล่ะจ๊ะ? Howl's Moving Castle (2004)
Oh, God, and we gave you foot cream instead of face wash.โอ้, ใช่ และเราก็ให้ครีมทาเท้า แทนโฟมล้างหน้า Mean Girls (2004)
I scrub my face with soapฉันก็แค่ล้างหน้าด้วยสบู่น่ะ Rice Rhapsody (2004)
Can't you wash your foot after I wash my face?คุณจะรอล้างเท้าหลังจากที่ ผมล้างหน้าแล้วไม่ได้หรือไง? Windstruck (2004)
I'm going to go wash up.ฉันอยากล้างหน้าล้างตาสักหน่อย Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Wash your face, comb your hair, scrub your hands, brush your teeth, blow your nose.ไปล้างหน้า หวีผม ถูมือ แปรงฟัน แล้วก็สั่งขี้มูกซะ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
My hands were wet after splashing water on my face.มือผมเปียก เพราะผมล้างหน้าอยู่ Cute Poison (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้างหน้า[v. exp.] (lāng nā) EN: wash one's face   FR: se laver le visage ; se débarbouiller ; faire sa toilette
ล้างหน้าล้างตา[xp] (lāng nā lāng tā) EN: wash one's face   FR: se laver le visage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basin(เบ'ซิน) n. อ่าง,อ่างน้ำ,ชามอ่าง,อ่างล้างหน้า,อู่น้ำ,สระน้ำ,อู่เรือ,ลุ่มน้ำ,อ่าวด้านใน, Syn. bowl,tub
commode(คะโมด') n.แท่นหรือตู้ที่มีอ่างหรือที่ล้างหน้า,ห้องสุขา, Syn. toilet
lavatory(แลฟ'วะทอรี) n. ห้องน้ำ,อ่างล้างมือ-ล้างหน้า
prepay(พรีเพ') vt. จ่ายล่วงหน้า,ชำระล้างหน้า., See also: prepayable adj. prepayment n.
wash(วอช) vt. vi. ล้าง,ชะล้าง,ซัก,ซักล้าง,ซัด,เซาะ,สระ (ผม) ,กลั้ว,โกรก,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก n. การล้าง,การซัก,เสื้อผ้าที่ซัก,น้ำยาซักล้าง,น้ำยาสระผม,ระลอก,น้ำบ้วนปาก,น้ำเสียจากครัว,ร้านซักรีด adj. ซักได้โดยไม่หดและสีไม่ตก -Phr. (wash up ล้างหน้า)
wash-basin(วอช'เบซิน) n. อ่างล้างหน้า
washbowl(วอช 'โบล) n. อ่างล้างหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
basin(n) อ่าง,ชามอ่าง,ตุ่มน้ำ,อ่างล้างหน้า
lavatory(n) ห้องน้ำ,ห้องส้วม,อ่างล้างมือ,อ่างล้างหน้า
washboard(n) กระดานซักผ้า,อ่างล้างหน้า,ไม้ขนาบผนัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top