ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*relent*

R IH0 L EH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: relent, -relent-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relent(vi) ผ่อนปรนให้, See also: ยอมให้, ผ่อนผันให้, ลดหย่อนให้, ยกโทษให้, Syn. forgive, unbend, show mercy
relent(vi) ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, Syn. be moderate, relax
relentless(adj) ซึ่งไม่ยอมผ่อนผัน
relentless(adj) ซึ่งไม่หยุดความแรง
unrelenting(adj) ที่ไม่หยุด, See also: ที่ดำเนินต่อไปเรื่อยๆ, Syn. relentless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relent(รีเลนทฺ') vi., vt. (ทำให้) ผ่อนคลาย, บรรเทา, ยกโทษ, See also: relentingly adv., Syn. soften, weaken
relentless(รีเลนท'ลิส) adj. ไม่ผ่อนผัน, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ปรานี, ไม่ไว้หน้า, ทรหด, บึกบึน, ไม่ระย่อ, See also: relentlessly adv. relentlessness n., Syn. unremitting
unrelenting(อันรีเลน'ทิง) adj. ไม่ยอม, ไม่อ่อนข้อ, ยึดมั่น., See also: unrelentingly adv. unrelentingness n., Syn. adamant

English-Thai: Nontri Dictionary
relent(vi) อ่อนข้อ, อ่อนลง, บรรเทา, ผ่อนผัน, กรุณา
relentless(adj) ไม่ยอมอ่อนข้อ, กระด้าง, ฉกรรจ์, ทรหด, บึกบึน
unrelenting(adj) ใจร้าย, ยึดมั่น, ไม่อ่อนข้อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a terrible, debilitating... relentless, you know, kind of--มันแย่มากเลย อ่อนแรง อย่างต่อเนื่อง ประมาณว่า Junior (1994)
I haven't been able to restrain myself from continuing to tinker with the relentlessly unfashionable android technology.ไม่เคยห้ามใจให้เลิกยุ่งทำโน่นทำนี่ กับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยของหุ่นยนต์ได้ Bicentennial Man (1999)
Kusano has been relentlessly harassing Ms. Asanoคุซาโนะไม่ลดละที่จะ ตามราวีอาซาโนะซัง GTO (1999)
My pursuit of perfection was relentless.ความพยายามของผมไม่เคยสิ้นสุด Rock Star (2001)
Because you were relentless. You kept coming at me.เพราะคุณดื้อดึง คุณบังคับให้ผมทำตาม Mr. Monk Gets Fired (2004)
-It's, it's relentless.- มัน ดังไม่หยุดเลย Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
It just keeps going up. It is relentless.มันได้แต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ มันไม่หยุดหย่อน An Inconvenient Truth (2006)
My best hope of losing him is to act relentlessly normal.หวังว่าทำตัวให้เหมือนคนปกติคงสลัดเขาได้ It's Alive! (2007)
God. This obsession with him is relentless, เรื่องคลั่งหมอนี่มันไม่จบเสียที See-Through (2007)
Goethe saw that it was Faust's relentless search for objectives...เกอเธ่ เห็นว่าการค้นหาอย่างไม่หยุดยั้ง เฟาสต์ สำหรับวัตถุประสงค์ Sex Trek: Charly XXX (2007)
- Relentlessly.- ทรหดมากค่ะ The Nanny Diaries (2007)
Who was relentless in her psychological and physical abuse.ผู้ซึ่งถูกทารุณทั้งทางร่างกาย และจิตใจอย่างไม่ปราณี Paradise (2008)
All the Jedi relentlessly persue the Malevolence.เหล่าเจไดต่างตามล่ายานเมลโวแลนซ์ต่อไป อย่างไม่ลดละ\i0 } Destroy Malevolence (2008)
Unfortunately, because of the relentless demands of battle, many young clones must join the struggle before their intensive training has been completed.ซ้ำร้าย เพราะ ต้องการกำลังพลอย่างมากในการรบ โคลนหนุ่มน้อย จำนวนมากจำต้องเข้าร่วมสงคราม ก่อนที่กระบวนการฝึกจะเสร็จสิ้น Rookies (2008)
Like the sands of time I am unceasing and relentless.เหมือน นาฬิกาทราย ที่ไม่เคยหยุด ไม่ต้องพักผ่อน Superhero Movie (2008)
You are relentless, Duke.แกนี่เล่นไม่เลิกนะดุ๊ค.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Since the days of Galileo, this church has tried to slow the relentless march of progress.ฉันจะรอที่ประตู. Angels & Demons (2009)
Rita, what do I mean when I say the author describes her protagonist's circumstances as "unrelenting"?ริต้า ครูต้องการสื่ออะไร เวลาครูบอกว่า นักเขียนบรรยายถึงตัวละครเอกว่า ไม่ลดละ Precious (2009)
Relentless-un.เข้มงวด Precious (2009)
Clu was relentless.คลูไร้ซึ่งความปรานี TRON: Legacy (2010)
In southern Sudan, people caught in a relentless cycle of civil war... (woman):ซูดานทางตอนใต้ ผู้คนเผชิญความลำบาก เพราะสงครามกลางเมือง The Bang Bang Club (2010)
But we just stay at him and we're whining, and we're badgering, and finally he relents.But we just stay at him and we're whining, and we're badgering, and finally he relents. Hot Tub Time Machine (2010)
It's not a dish best served cold. It's best served immediately and relentlessly.มันไม่ใช่อาหารที่ต้องมาเซิร์ฟทีหลัง มันต้องมาเซิร์ฟเลยทันที The Social Network (2010)
For the marines the conditions in the jungle and the unrelenting warfare took a physical and psychological toll.สำหรับเหล่านาวิกโยธินแล้ว.. การต้องผจญกับสมรภูมิในป่า บวกกับการรบที่ไม่ได้หยุดพัก.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Like it or not, we're all being shot relentlessly forward, making the journey from birth to death, and there's no going back.ชอบหรือไม่เรากำลังทั้งหมด ถูกยิงอย่างไม่ลดละไปข้างหน้า ทำให้การเดินทาง ตั้งแต่เกิดจนตาย และไม่มีที่จะกลับ Is Time Travel Possible? (2010)
My sister's personality is such that... if she gets hooked on something, she relentlessly goes after it.คุณรุ้มั้ยพี่ชั้นน่ะนะ... . ถ้าลองให้ตั้งมั่นกับสิ่งใดแล้วก็จะทำให้ถึงที่สุด Episode #1.13 (2010)
What other choice was there? The filming had to go on and you wouldn't relent.เราไม่มีทางเลือก เราต้องถ่ายทำแล้ว แต่นายไม่ยอมฟังเลย Episode #1.6 (2010)
I always take one from a foe that's tasted the cold, unrelenting steel of my blade.ข้ามักจะเก็บมันมาจาก สิ่งที่ข้าเอาชนะได้ด้วยดาบอันเฉียบคมของข้า Your Highness (2011)
- I mean, it's relentless.- กัดไม่ปล่อยเลยเนอะ Je Suis Une Amie (2011)
He's relentless, all right?เขาเป็นคนไม่ยอมอ่อนข้อ เข้าใจไหม Hermanos (2011)
She's relentless.เธอไม่ยอมผ่อนผันเหรอ? The Stranger (2011)
Her text said she'd relented and agreed to talk to me for my "Spectator" article.ข้อความเธอบอกว่าเธอยอมที่จะคุยกับฉัน เพื่อ "Spectator" ของฉัน Beauty and the Feast (2011)
He will hit on you aggressively and relentlessly.เขาจะคอยป้อเธอแบบ แรงๆอย่างนั้นไม่หยุด Pilot (2011)
Yeah, well, then why don't you save it for future generations of stubborn, relentless baby Gilberts?ทำไมเธอไม่เก็บเอาไว้ให้ รุ่นลูกรุ่นหลาน ตระกูลกิลเบิร์ตผู้แสนดื้อรั้น และหัวแข็ง The Hybrid (2011)
Billionaire Dick Roman, seen here at a recent press conference, has been on the corporate-takeover warpath in the last several months and shows no signs of relenting.มหาเศรษฐี ดิ๊ก โรมัน ปรากฏตัวขึ้นในงาน แถลงข่าวเมื่อไม่นานนี้ ในการเข้าครอบครองบริษัท ที่เป็นไปอย่างดุเดือด How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
His relentless pursuit of terror.จะไม่ยุติเพียงเท่านี้ Semper I (2011)
Your father was relentless in his persecution of the Druids.พ่อของท่านได้กดขี่ข่มเหง พวกดรูอิดอย่าไม่หยุดยั้ง A Herald of the New Age (2011)
The champ is trying desperately to stay on his feet, but Kenton is relentless, landing blow after blow after blow to the body!แชมป์กำลังกระเสือกกระสน \ ท่ามกลางพายุหมัด แต่เคนตั้นยังไม่ยอมจบ \ อัดลำตัวไม่ยั้ง! Real Steel (2011)
I tried my best to lead what survivors I could find to safety, But we were pursued relentlessly.ฉันพยายามพาพวกที่ยังมีชีวิตอยู่หนี / แต่พวกเราถูกไล่ล่าอย่างไม่ปรานี Resident Evil: Retribution (2012)
That girl is relentless.กึ่งมังสวิรัติ The Birkin (2012)
I don't know who it is, but it's relentless and menacing and it sounds just like Danny.ฉันไม่รู้ว่ามันคือใคร แต่มันไม่ยอมหยุดและคุกคามฉัน และมีเสียงเหมือนกับแดนนี่ The Ties That Blind (2012)
This relentless pursuit of terror.ปธน.รีแกน: ความพยายามก่อการร้าย The Smile (2012)
He was relentless.เขากระหน่ำไม่หยุด Lekio (2012)
He may have been relentlessly teased because of it.เขาอาจถูกแกล้งอย่างแรง เพราะเรื่องนี้ The Silencer (2012)
Mr. Ehrmantraut has become the subject of a vicious, relentless, and unwarranted DEA persecution.คุณอีแมนเทราท์ ตกเป็นจำเลยของสังคม ของความชั่วร้าย อย่างไม่หยุดหย่อน และโดยไม่มีเหตุผล ป.ป.ส คอยตามรังควาน Buyout (2012)
She was relentless.เธอก็ไม่หยุดยั้ง Single Fright Female (2012)
- Relentless manipulation.- จัดการแบบไม่ผ่อนผัน\ Red Sails in the Sunset (2012)
This relentless pursuit of terror.ความพยายามก่อการร้าย Q&A (2012)
This relentless pursuit of terror.ความพยายามก่อการร้าย A Gettysburg Address (2012)
This relentless pursuit of terror.ความพยายามก่อการร้าย I'll Fly Away (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relentThe tropical sun glared down relentlessly.
relentWhen I reached the hall right away the person in charge unrelentingly said things like "This painting is certain to increase in value in the future," and I went and signed the contract.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดละ(v) loosen, See also: slacken, relent, Syn. ผ่อนปรน, Example: หากนักการเมืองลดละเรื่องการแข่งขันทางการเมือง แล้วหันมาจับมือกันพัฒนาประเทศ ก็จะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
อ่อนข้อ(v) yield, See also: relent, submit, capitulate, make a concession, Syn. ยอม, ยอมตาม, ยินยอม, Example: นโยบายของรัฐบาลไทยแข็งกร้าวกับอินโดจีน แต่อ่อนข้อให้กับสหรัฐ, Thai Definition: ยอมอ่อนให้, ยอมผ่อนปรนให้
หน้าเหี้ยม(adj) looking grim, See also: Unrelenting, rigid, Example: เฒ่าหน้าเหี้ยมยังคงยืนเงียบกริบ, Thai Definition: หน้าตาแข็งกระด้าง
ยกโทษ(v) forgive, See also: pardon, let off, excuse, condone, remit, relent, exculpate, Syn. ให้อภัย, Example: หล่อนยกโทษให้เขา, Thai Definition: ไม่เอาโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนข้อ[ønkhø] (v) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession
รส[rot] (n) EN: taste ; flavour = flavor (Am.) ; savour = savor (Am.) ; smack ; tang  FR: goût [ m ] ; saveur [ f ] ; parfum [ m ] ; relent [ m ] ; odeur [ f ]
รสชาติ[rotchāt] (n) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)  FR: saveur [ f ] ; goût [ m ] ; relent [ m ] ; appétit [ m ]
ยกโทษ[yok thōt] (v) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate  FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RELENT R IH0 L EH1 N T
RELENTED R IH0 L EH1 N T IH0 D
RELENTED R IY0 L EH1 N T IH0 D
RELENTING R IH0 L EH1 N T IH0 NG
RELENTLESS R IH0 L EH1 N T L IH0 S
RELENTED(2) R AH0 L EH1 N AH0 D
RELENTED(3) R IY0 L EH1 N AH0 D
UNRELENTING AH2 N R IY0 L EH1 N T IH0 NG
RELENTLESSLY R IH0 L EH1 N T L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relent (v) rˈɪlˈɛnt (r i1 l e1 n t)
relents (v) rˈɪlˈɛnts (r i1 l e1 n t s)
relented (v) rˈɪlˈɛntɪd (r i1 l e1 n t i d)
relenting (v) rˈɪlˈɛntɪŋ (r i1 l e1 n t i ng)
relentless (j) rˈɪlˈɛntləs (r i1 l e1 n t l @ s)
unrelenting (j) ˌʌnrɪlˈɛntɪŋ (uh2 n r i l e1 n t i ng)
relentlessly (a) rˈɪlˈɛntləsliː (r i1 l e1 n t l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同情[tóng qíng, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˊ, ] compassion; relent; sympathize; sympathy, #6,560 [Add to Longdo]
留情[liú qíng, ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] to relent (to spare sb's feelings); to show mercy or forgiveness; to forbear; lenient, #37,685 [Add to Longdo]
不辍[bù chuò, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] incessant; relentless [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Härte { f }relentlessness [Add to Longdo]
einlenkento relent; to soften one's tone [Add to Longdo]
gibt nachrelents [Add to Longdo]
mitleidig werdenrelent [Add to Longdo]
mitleidig werdendrelenting [Add to Longdo]
nachgebendrelenting [Add to Longdo]
nachgegebenrelented [Add to Longdo]
unbarmherzigrelentless [Add to Longdo]
unbarmherzig { adv }relentlessly [Add to Longdo]
unbeugsamunrelenting [Add to Longdo]
unbeugsam { adv }unrelentingly [Add to Longdo]
unerbittlichunrelenting [Add to Longdo]
unerbittlich { adv }unrelentingly [Add to Longdo]
weich werdento relent [Add to Longdo]
wird mitleidigrelents [Add to Longdo]
wurde mitleidigrelented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしびし[bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly [Add to Longdo]
夏い[なつい, natsui] (adj-i) (col) (from 夏 and 熱い) blisteringly hot; relentlessly hot; scorching [Add to Longdo]
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) [Add to Longdo]
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn [Add to Longdo]
吹き通し;吹通し[ふきとおし;ふきどおし, fukitooshi ; fukidooshi] (n) (1) (ふきとおし only) blowing through; ventilation; draft; (2) blowing relentlessly; (3) blowing hot air; exaggerating; boasting [Add to Longdo]
絶えることなく[たえることなく, taerukotonaku] (adv) unceasing; relentless [Add to Longdo]
容赦なく[ようしゃなく, youshanaku] (adv) (See 容赦) relentlessly; mercilessly; (P) [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na, n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relent \Re*lent"\, v. t.
   1. To slacken; to abate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And oftentimes he would relent his pace. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To soften; to dissolve. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. To mollify; to cause to be less harsh or severe. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relent \Re*lent"\ (r?-l?nt"), v. i. [imp. & p. p. {Relented}; p.
   pr. & vb. n. {Relenting}.] [F. ralentir, fr. L. pref. re- re-
   + ad to + lentus pliant, flexible, slow. See {Lithe}.]
   1. To become less rigid or hard; to yield; to dissolve; to
    melt; to deliquesce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He stirred the coals till relente gan
       The wax again the fire.        --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [Salt of tartar] placed in a cellar will . . . begin
       to relent.              --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       When opening buds salute the welcome day,
       And earth, relenting, feels the genial ray. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To become less severe or intense; to become less hard,
    harsh, cruel, or the like; to soften in temper; to become
    more mild and tender; to feel compassion.
    [1913 Webster]
 
       Can you . . . behold
       My sighs and tears, and will not once relent?
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relent \Re*lent"\ (r?-l?nt"), n.
   Stay; stop; delay. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Nor rested till she came without relent
      Unto the land of Amazons.        --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relent
   v 1: give in, as to influence or pressure [syn: {yield},
      {relent}, {soften}] [ant: {remain firm}, {stand}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top