ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลดหย่อนให้

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลดหย่อนให้-, *ลดหย่อนให้*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ลดหย่อนให้ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ลดหย่อนให้*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ่อนผันก. ลดหย่อนตาม, ลดหย่อนให้.
ผันผ่อนก. ลดหย่อนตาม, ลดหย่อนให้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even though he's a bit lacking, please cut him some slack.ถึงแม้ว่าเขาจะขี้เกียจไปบ้างก็ตามที กรุณาลดหย่อนให้เขาด้วยน่ะคะ Oh! My Lady (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relent[VI] ผ่อนปรนให้, See also: ยอมให้, ผ่อนผันให้, ลดหย่อนให้, ยกโทษให้, Syn. forgive, unbend, show mercy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top