ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forgive

F ER0 G IH1 V   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forgive-, *forgive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forgive[VI] ยกโทษให้, See also: อภัยให้, เลิกผูกพยาบาท, ยกโทษ, ให้อภัย
forgive[VT] ยกโทษให้, See also: อภัยให้, เลิกผูกพยาบาท, ยกโทษ, ให้อภัย
forgive[VT] ขอโทษ, See also: ขออภัย, Syn. forgive, pardon
forgive for[PHRV] ยกโทษให้ในเรื่อง
forgiveness[N] การให้อภัย, See also: การอภัยโทษ, การอโหสิกรรม, การอภัย, Syn. amnesty, pardon, remission, Ant. unforgiveness
forgive and forget[IDM] ยกโทษให้และลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเสีย
forgive and forget[IDM] ไม่ถือสาเรื่องเก่า, See also: ให้มันแล้วไป, อโหสิ, Syn. amnesty, forgive, pardon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forgive(ฟอร์กิฟว') {forgave,forgiven,forgives} vt. ยกโทษให้,อภัย,ยกหนี,vi. อภัย., See also: forgivable adj. forgiver n. forgiveness n., Syn. remit,pardon

English-Thai: Nontri Dictionary
forgive(vt) ยกโทษ,ให้อภัย,อภัย,ยกหนี้
forgiven(vt) pp ของ forgive
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgivenessการให้อภัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forgive me.ยกโทษให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I beg of Your Highness, forgive me.ฉันขอให้สมเด็จของคุณยกโทษ ให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll forgive you this once.ฉันจะให้อภัยคุณครั้งนี้ แต่จำไว้ ว่า Pinocchio (1940)
Goodbye, my dear. Forgive me for asking you so many rude questions.ลาก่อนนะอภัยให้ฉันด้วย ที่ถามซอกแซกหลายเรื่อง Rebecca (1940)
I've made you cry. Forgive me.ผมทําให้คุณร้องไห้อภัยให้ผมด้วยนะ Rebecca (1940)
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก Rebecca (1940)
- Forgiven you? What have I got to forgive you for?ให้อภัยรึ ผมต้องให้อถัยคุณเรื่องอะไรล่ะ Rebecca (1940)
- Forgive me, gentlemen.- ยกโทษให้ฉันสุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
Please forgive me brother.โปรดยกโทษให้ฉันด้วย น้องชาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-I forgive you your language.ผมไม่ถือคําพูดคุณ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Forgive me, but with you gone, me and Pete will come under Barzini's thumb.Forgive me, but with you gone, me and Pete will come under Barzini's thumb. The Godfather (1972)
Forgive me, I was just, ah, walking the parapet, taking a look around.ขอโทษ ผมออกไปเดินบนเชิงระเบียง อยากไปชมวิว Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forgiveAs you are sorry, I'll forgive you.
forgiveDeceive me once, and I will forgive you; deceive me twice, and you're a double-crosser.
forgiveForgive me for being late.
forgiveForgive me for breaking my promise.
forgiveForgive me for interrupting the other day.
forgiveForgive me for interrupting you the other day.
forgiveFor my multi-talented sister, able do anything with ease, it seems that my commonplace self is something whose existence she finds very hard to forgive.
forgiveHa-ha-ha, pray forgive me. Please don't worry yourself about that!
forgiveHe apologized for his rudeness, but she wouldn't forgive him.
forgiveHer smile indicates that she has forgiven me.
forgiveHe will never forgive my debt.
forgiveI beg you forgive me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกโทษให้[V] forgive, See also: pardon, excuse, Syn. ยกโทษ, Example: พ่อแม่ยกโทษให้เสมอแม้ว่าลูกจะทำผิดมากมายเท่าใด
ให้อภัย[V] forgive, See also: excuse, condone, pardon, Syn. ยกโทษ, Example: แม้วัยรุ่นจะทำพลาดพลั้งไปบ้างสังคมมักจะให้อภัยเพราะสังคมถือว่ายังเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียน, Thai definition: ยกโทษให้, ไม่ถือโทษ
อภัย[V] pardon, See also: forgive, exonerate, Syn. ยกโทษ, Example: ผมโกรธเขามากและไม่คิดจะอภัยให้
อโหสิ[V] forgive, See also: pardon, exonerate, Syn. ให้อภัย, Example: ฉันไม่มีวันที่จะอโหสิให้กับเขา, Thai definition: เลิกแล้วต่อกัน
อโหสิ[N] forgiveness, See also: pardon, Syn. อโหสิกรรม, Example: ผู้คนพนมมือขออโหสิต่อหลวงปู่, Thai definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน
ยก[V] forgive, See also: excuse, abstain from, refrain from, Syn. งดเว้น, เพิกถอน, Example: พ่อแม่ยกโทษให้ลูกเสมอ
ยกโทษ[V] forgive, See also: pardon, let off, excuse, condone, remit, relent, exculpate, Syn. ให้อภัย, Example: หล่อนยกโทษให้เขา, Thai definition: ไม่เอาโทษ
การให้อภัย[N] forgiveness, See also: pardon, excusing, toleration, Syn. การยกโทษ, Example: การให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้โอกาสให้ผู้นั้นปรับตัวใหม่ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่
อโหสิกรรม[V] forgive, See also: be at peace, be reconciled, come to terms, Syn. อโหสิ, ยกโทษ, ให้อภัย, อภัย, Example: เธอควรอโหสิกรรมให้เขาเสียเถอะ, Thai definition: เลิกแล้วต่อกัน
อโหสิกรรม[N] forgiveness, Syn. อโหสิ, การอภัย, การให้อภัย, Thai definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
ให้อภัย[v. exp.] (hai aphai) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon   FR: pardonner ; excuser
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aphai) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration   FR: pardon [m]
ขมา[n.] (khamā) EN: forgiveness ; pardon   FR: pardon [m] ; grâce [f]
ขออภัย[v. exp.] (khø aphai) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon   FR: demander pardon
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets

CMU English Pronouncing Dictionary
FORGIVE F ER0 G IH1 V
FORGIVE F AO0 R G IH1 V
FORGIVEN F ER0 G IH1 V AH0 N
FORGIVEN F AO0 R G IH1 V AH0 N
FORGIVES F ER0 G IH1 V Z
FORGIVES F AO0 R G IH1 V Z
FORGIVENESS F ER0 G IH1 V N AH0 S
FORGIVENESS F AO0 R G IH1 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forgive (v) fˈəgˈɪv (f @1 g i1 v)
forgiven (v) fˈəgˈɪvn (f @1 g i1 v n)
forgives (v) fˈəgˈɪvz (f @1 g i1 v z)
forgiveness (n) fˈəgˈɪvnəs (f @1 g i1 v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shù, ㄕㄨˋ, ] forgive, #7,378 [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] forgive; help; profound, #20,781 [Add to Longdo]
宽恕[kuān shù, ㄎㄨㄢ ㄕㄨˋ, / ] forgive; forgiveness, #22,424 [Add to Longdo]
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, / ] forgive, #32,123 [Add to Longdo]
饶恕[ráo shù, ㄖㄠˊ ㄕㄨˋ, / ] forgiveness; spare, #38,632 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご免ください(P);御免下さい;ご免下さい;御免ください[ごめんください, gomenkudasai] (exp) (1) may I come in?; (2) (pol) please forgive me; I'm sorry; (P) [Add to Longdo]
仮す[かす, kasu] (v5s,vt) to grant; to allow; to forgive [Add to Longdo]
過失を許す[かしつをゆるす, kashitsuwoyurusu] (exp,v5s) to forgive a person for their error; to forgive someone for their mistake [Add to Longdo]
海容[かいよう, kaiyou] (n) forgiveness [Add to Longdo]
冠省[かんしょう;かんせい(ik), kanshou ; kansei (ik)] (n) (formal salutation for a brief letter) Forgive me for dispensing with the preliminaries, but I hasten to inform you that... [Add to Longdo]
勘弁[かんべん, kanben] (n,vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P) [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
寛恕[かんじょ, kanjo] (n,adj-no) magnanimity; forgiveness; generosity [Add to Longdo]
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P) [Add to Longdo]
許し難い[ゆるしがたい, yurushigatai] (adj-i) hard-to-forgive; intolerable; inexcusable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forgive \For*give"\, v. t. [imp. {Forgave}; p. p. {Forgiven}; p.
   pr. & vb. n. {Forgiving}] [OE. forgiven, foryiven, foryeven,
   AS. forgiefan, forgifan; perh. for- + giefan, gifan to give;
   cf. D. vergeven, G. vergeben, Icel. fyrirgefa, Sw. f?rgifva,
   Goth. fragiban to give, grant. See {For-}, and {Give}, v. t.]
   1. To give wholly; to make over without reservation; to
    resign.
    [1913 Webster]
 
       To them that list the world's gay shows I leave,
       And to great ones such folly do forgive. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To give up resentment or claim to requital on account of
    (an offense or wrong); to remit the penalty of; to pardon;
    -- said in reference to the act forgiven.
    [1913 Webster]
 
       And their sins should be forgiven them. --Mark iv.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       He forgive injures so readily that he might be said
       to invite them.            --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To cease to feel resentment against, on account of wrong
    committed; to give up claim to requital from or
    retribution upon (an offender); to absolve; to pardon; --
    said of the person offending.
    [1913 Webster]
 
       Father, forgive them; for they know not what they
       do.                  --Luke xxiii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
       I as free forgive you, as I would be fforgiven.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sometimes both the person and the offense follow as
      objects of the verb, sometimes one and sometimes the
      other being the indirect object. "Forgive us our debts
      as we forgive our debtors." --Matt. vi. 12. "Be of good
      cheer; thy sins be forgiven thee." --Matt. ix. 2.
 
   Syn: See {excuse}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forgive
   v 1: stop blaming or grant forgiveness; "I forgave him his
      infidelity"; "She cannot forgive him for forgetting her
      birthday"
   2: absolve from payment; "I forgive you your debt"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top