ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

show mercy

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -show mercy-, *show mercy*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please show me what my faith and my blood have purchased. Show mercy.อย่าให้เลือดและศรัทธาข้าสูญเปล่า The Man in the Iron Mask (1998)
You're supposed to show mercy.ควรจะมีเมตตาสิ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
Did he show mercyเธอเมตตาแกแน่ Saw VI (2009)
Punish me however you want, but show mercy on her.ลงโทษลูกอย่างไรก็ได้ แต่โปรดเมตตาแกด้วย What Lies Ahead (2011)
Where I come from, we don't show mercy to criminals.ที่บ้านข้า เราไม่มีเมตตา ต่อพวกอาชญากร You Win or You Die (2011)
Surely the virgin mother can show mercy to those on earth still suffering while she rises to heaven.ฉันมั่นใจว่าพระแม่ผู้บริสุทธิ์จะมีความเมตตา กับคนที่ทนทุกข์อยู่บนโลก ขณะที่เธอกำลังขึ้นสวรรค์ Beauty and the Feast (2011)
Why would he show mercy to the wife of the man that hunts him?ทำไมเขาจะแสดงความเมตตา กับภรรยา ของมนุษย์ที่ล่าเขา? Monsters (2012)
He will never show mercy to someone like me.เขาจะไม่แสดงความเมตตาต่อคนอย่่างข้า The Drawing of the Dark (2012)
It's a principle in war to show mercy to enemies who surrender unconditionally.ถ้าใครคนนึงยอมแพ้ในการแข่งขัน คุณก็ต้องแสดงความเมตตา Operation Proposal (2012)
You said you'd show mercy!คุณบอกว่าคุณจะเมตตาฉัน! In the Blood (2013)
Tonight we will show mercy to a man who has betrayed us, and through the miracle of medical science we make him in our image.คืนนี้เราจะแสดงความเมตตา... ต่อผู้ชายที่ทรยศเรา ด้วยปาฏิหาริย์ของการแพทย์ เราทำให้เขาเป็นแบบเรา Stonehearst Asylum (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
恵む(P);恤む[めぐむ, megumu] (v5m,vt) (1) to bless; to show mercy to; (2) to give (money, etc.); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top