ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*practiced*

P R AE1 K T IH0 S T   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: practiced, -practiced-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
practiced[ADJ] ชำนาญ, See also: เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, Syn. skilled, handy, talented, expert, experienced, Ant. inexperienced, unadept, clumsy
unpracticed[ADJ] ซึ่งไม่ชำนาญ, See also: ซึ่งไม่ฝึกฝน, Syn. inexperienced, unfit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
practiced(แพรค'ทิสทฺ) adj. ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์,มีสมรรถภาพ., Syn. practised ,experienced
unpracticed(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ,ไม่ได้ฝึก,ไม่ชำนาญ,ไม่ได้ความ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสบการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
unpracticed(adj) ยังไม่ได้ใช้,ไม่ได้ฝึกหัด,ไม่ชำนาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not always practiced but it's something we Hindus could learn a lot from.มันใช้ไม่ได้ทุกครั้ง แต่คนฮินดูอย่างเราเรียนรู้จากมันได้มาก Gandhi (1982)
L-lt's no different than what we practiced.ไม่ต้องกังวล เข้าใจนะ? มันไม่ต่างจากที่เราฝึกกันมา เราทำมันเป็นร้อยครั้งแล้ว Cool Runnings (1993)
I never practiced.ฉันไม่เคยฝึกซ้อมเลย The Joy Luck Club (1993)
Nearby, the Tibetan army practiced its maneuvers.ไม่ไกลนัก กองทัพทิเบต กำลังซ้อมรบ Seven Years in Tibet (1997)
I didn't know you practiced boxingฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านายมีประสบการณ์เรื่องมวยด้วย GTO (1999)
I even practiced a pose.ฉันต้องฝึกเลียนแบบคนอื่นบ้าง My Tutor Friend (2003)
Um, no, I just practiced as a kid...ไม่หรอก ฉันพึ่งหัดเล่นเอง... Swing Girls (2004)
I ordered the sax and the book together 3 years ago, and practiced for a week, but I never got anywhereผมซื้อแซ็คมาพร้อมกันกับ หนังสือนั่น 3 ปีแล้วครับ แล้วก็ฝึกเป็นอาทิตย์ แต่ก็ไม่ไปถึงไหนเลย Swing Girls (2004)
So you bastards remember that play we practiced in the mud?พวกแกจำได้มั้ยวันที่เราฝึกในโคลนน่ะ The Longest Yard (2005)
So I practiced hard everyday to be as good as you.ฉันถึงได้ฝึกอย่างหนักทุกวัน ให้เก่งเหมือนคุณ Innocent Steps (2005)
You would wait for me when I practiced singing.เธอจะคอยฉัน เมื่อฉันฝึกร้องเพลง Voice (2005)
During that time I practiced a lot.ที่ผ่านมาฉันพยายามสุดๆ ไปเลย Episode #1.3 (2006)
13hrs a day. Practiced every single day for a year.13 ชั่วโมงต่อวัน ฝึกอย่างโดดเดี่ยวทุกวันเป็นปี Episode #1.3 (2006)
You tell me you want to be more than just someone who gets up on those rings and performs a well-practiced stunt or two.เธอบอกฉันเองว่าเธอต้องการมากกว่า แค่เป็นคนที่ดึงห่วงพวกนั้น กับคนที่แสดงท่าผาดโผนได้ดี ทั้งสองอย่าง Peaceful Warrior (2006)
Let's just do as we practiced.ทำตามที่เราซ้อมกันมานั่นแหละ Almost Love (2006)
If you just practiced, you would know.ถ้านายฝึก, นายจะรู้เองแหละ Simon Said (2006)
Must be practiced in the ways of the world...จะต้องฝึกฝน ตามกระแสโลก... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Would you say you are practiced, boy?เธอกำลังฝีกฝนอะไรอยู่ ไอ้หนู Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
- Is it true that you have practiced upon me with this chit?-มันจริงเหรอเปล่า ที่เธอไปลักพาตัวแม่สาวนี่มา Becoming Jane (2007)
His techniques parallel that of a practiced artistเทคนิคของเขาราวกับจิตกรชั้นเอก Portrait of a Beauty (2008)
If they do, tell them like we practiced last time.ถ้ามีใครถาม ก็ตอบไปอย่างที่เราเตี๊ยมกันไว้ เข้าใจไหม Scandal Makers (2008)
You've practiced in secrecy all this time. How can I believe you that you really quit?ดเธอหลอกแนมาตลอดเวลา แล้วฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงว่าเธอจะลาออกจริงๆ? Beethoven Virus (2008)
Famous monks and poets had practiced self-discipline at this temple.พระชื่อดังและบทกวี มาเรียนกันที่นี่ Heartbreak Library (2008)
Long has she practiced.เธอฝึกฝนมานาน The Forbidden Kingdom (2008)
Here is a man practiced in deceit.เขาเป็นคนที่เก่งเรื่องตบตาคน Burn After Reading (2008)
Caroline. Just like we practiced.แคโรรายจำที่เราฝึกกันไว้ได้ไหม? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I say "cautiously" because in my humble opinion this Springbok team has been over-practiced on the field and overcommitted off it which makes beating a powerhouse Australian side in next week's Cup opener a tall order, especially as this is an inexperienced team with a history of coming up short in big matches.ที่บอกว่า "ต้องระวัง" เพราะว่าในความเห็นของผม.. ทีมสปริงบอกซ์.. ทำการฝึกซ้อมอย่างหนัก.. Invictus (2009)
We even practiced before.เราเคยแสดงอะไรแบบนี้ด้วยกันแล้วนี่ Episode #1.16 (2009)
Girls on one side, boys on the other, like we practicedฉันสงสัยว่า เธอรู้หรือเปล่า ว่าฉัน.. The Goodbye Gossip Girl (2009)
I practiced over 18 different posesหนูฝึกโพสมาตั้ง 18 ท่า Mattress (2009)
If I'm not mistaken, your country eradicated it's indigenous Indian population and practiced institutionalized slavery for over 250 years.ถ้าผมจำไม่ผิดประเทศของคุณ ถอดรากถอดโคน ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ชาวอินเดียแดง เกือบสิ้นเผ่าพันธุ์ และยังปฏิบัติการ ค้าแรงงานทาสถึง 250 ปี 137 Sekunden (2009)
Well, I thought this called for a more practiced hand, sir.ครับ ผม--ผมคิดว่าต้องอาศัย มืออาชีพน่ะครับ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I practiced this, uh.ผมมีบทเรียนแล้ว 17 Again (2009)
Like we practiced.อย่างมืออาชีพ Hot Tub Time Machine (2010)
Great. Can't wait to hear it. Practiced it in a mirror.เยี่ยม ฉันรอไม่ไหวที่จะฟังมัน ฝึกมันในกระจก พร้อมที่จะลุยแล้ว MacGruber (2010)
I am practiced with sword not words.ข้าฝึกแต่การใช้ดาบ ไม่ได้ฝึกการพูดคุย Legends (2010)
I am practiced with sword, not words.ข้าฝึกแต่ดาบ ไม่ได้ฝึกการพูด The Thing in the Pit (2010)
He practiced black arts.เขาชำนาญด้านศาสตร์มืด I Smell a Rat (2010)
You don't just do that. That has to be practiced. Learned.ไม่ใช่ว่าจู่ๆก็ทำได้ ต้องได้รับฝึกมาอย่างดี Batman: Under the Red Hood (2010)
It's an art best practiced...มันเป็นการฝึกซ้อมทางศิลปะที่เยี่ยมทีสุด The Chase (2010)
If you see any awkward teenage frottage, you perform that citizen's arrest we practiced.ถ้าเธอเห็นเด็กคนไหนเลื่อยตัวไปมา เธอเข้าจับกุมได้ทันทีเลยนะ Britney/Brittany (2010)
We are going down like Thelma and Louise, just like we practiced- Thelma and/or Louise.เรากำลังลงเหมือนThelma and Louise, แค่เราชำนาญเหมือน Thelma and Louise, Chuck Versus the Suitcase (2010)
I've practiced.- ผมฝีกมาแล้ว Safe Haven (2010)
That kid is squeaky clean and practiced in the art of pain in the ass.เด็กนั่นบริสุทธิ์ และเป็นตัวน่ารำคาญโดยแท้ Dark Matter (2010)
Just say what you practiced.เล่าเรื่องที่นายฝึกมา Cyrano Agency (2010)
Like we practiced.อย่างที่เราปฎิบัติ Cyrano Agency (2010)
Like you practiced.อย่างที่คุณฝึกมา Cyrano Agency (2010)
I really practiced a lot.ถ้าฉันต้องทำฉันก็จะฝึกฝนอย่างหนักค่ะ Episode #1.4 (2010)
You have practiced another song as a follow-up.ก็เอาเพลงอื่นมาใช้แทนก็ได้นี่ Episode #1.9 (2010)
We have the choreography ready, and you have practiced enough! What's the matter?ท่าเต้นก็พร้อม ถ้านายฝึกอย่างเพียงพอ เรื่องนั้นก็ไม่เป็นปัญหา Episode #1.9 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
practicedAndy must have practiced very hard.
practicedCommunism is the system practiced in the Soviet Union.
practicedHave you practiced any today?
practicedHe practiced every day at home.
practicedHe practiced the piece many times before the concert.
practicedI have practiced piano every day for fifteen years.
practicedI practiced my English on him
practicedNo matter how hard I practiced, I wasn't able to do the backstroke.
practicedNot a day passed but I practiced playing the piano.
practicedRoy practiced very hard to get his ski instructor's license.
practicedShe practiced at typing everyday.
practicedShe practiced her English pronunciation yesterday.
practicedShe practiced playing the piano again and again.
practicedShe practiced the piano every day.
practicedThey have practiced this custom for many years.
practicedWe practiced very hard to beat them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มืออ่อน[ADJ] unskillful, See also: unpracticed, inexpert, incompetent, low experienced, Syn. ไม่ชำนาญ, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: เขาเป็นช่างมืออ่อนจึงได้รับแต่งานซ่อมเล็กๆ, Thai definition: มีความสามารถน้อย
มือใหม่[ADJ] inexperienced, See also: unpracticed, untrained, fresh, amateur, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: คุณแม่มือใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก ต่อรายการโทรทัศน์, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ
เจน[V] to be skilled at, See also: be practiced of, be experienced through, be skillful, Syn. ชำนาญ, คุ้น, ชิน, แม่นยำ, Example: ทหารต้องหมั่นซ้อมรบอยู่เนืองๆ เพื่อให้เจนกับพื้นที่
เจนจัด[V] to be skillful, See also: be experienced through, be practiced of, Syn. สันทัด, ชำนาญ, จัดเจน, Example: นายทหารเสนาธิการจึงต้องได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความชำนาญและเจนจัดในหน้าที่, Thai definition: มีประสบการณ์มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of   FR: être expérimenté ; être spécialisé

CMU English Pronouncing Dictionary
PRACTICED    P R AE1 K T IH0 S T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] practiced; proficient; skilled; skillful, #8,124 [Add to Longdo]
涉世未深[shè shì wèi shēn, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣ, ] unpracticed; inexperienced; naive; unsophisticated [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übtepracticed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーユルヴェーダ[, a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India) [Add to Longdo]
慣れた[なれた, nareta] (adj-f) experienced; practiced; practised; familiar [Add to Longdo]
古神道[こしんとう, koshintou] (n) ancient Shinto (as practiced prior to the Introduction of Confucianism and Buddhism to Japan) [Add to Longdo]
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use [Add to Longdo]
南方仏教[なんぽうぶっきょう, nanpoubukkyou] (n) (See 北方仏教) Southern Buddhism (as practiced in Sri Lanka and Southeast Asia) [Add to Longdo]
北方仏教[ほっぽうぶっきょう, hoppoubukkyou] (n) (See 南方仏教) Northern Buddhism (as practiced in East Asia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Practice \Prac"tice\, v. t. [imp. & p. p. {Practiced}; p. pr. &
   vb. n. {Practicing}.] [Often written practise, practised,
   practising.]
   1. To do or perform frequently, customarily, or habitually;
    to make a practice of; as, to practice gaming. "Incline
    not my heart . . . practice wicked works." --Ps. cxli. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise, or follow, as a profession, trade, art, etc.,
    as, to practice law or medicine.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise one's self in, for instruction or improvement,
    or to acquire discipline or dexterity; as, to practice
    gunnery; to practice music.
    [1913 Webster]
 
   4. To put into practice; to carry out; to act upon; to
    commit; to execute; to do. "Aught but Talbot's shadow
    whereon to practice your severity." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As this advice ye practice or neglect. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To make use of; to employ. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In malice to this good knight's wife, I practiced
       Ubaldo and Ricardo to corrupt her.  --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   6. To teach or accustom by practice; to train.
    [1913 Webster]
 
       In church they are taught to love God; after church
       they are practiced to love their neighbor. --Landor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Practiced \Prac"ticed\, a. [Often written practised.]
   1. Experienced; expert; skilled; as, a practiced marksman. "A
    practiced picklock." --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
   2. Used habitually; learned by practice.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top