Search result for

*nicky*

(87 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nicky, -nicky-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finicky[ADJ] จู้จี้, See also: จุกจิก, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finical, fussy, Ant. indifferent, gross
finicky[ADJ] ที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finicky(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
finnicky(ฟิน'นิคี) adj. finicky

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nicky?NickyThe Great Muppet Caper (1981)
Hey, nicki?He, NickyPilot (2008)
Nicky?NickyPilot (2010)
Nicky!- NickyChicago (2013)
Nicky.NickyJersey Boys (2014)
We have a gig, Nicky. This is a big night for us.เรามีงานนะนิคกี้ คืนนี้คืนสำคัญสำหรับเรานะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Nicky.นิคกี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Hey, Nicky.นิคกี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Okay, here's the plan. I'm gonna go give Nicky a pep talk.เอาล่ะ นี่คือแผน ฉันจะไปคุยกับนิคกี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Do not talk to this girl about Tris, Nicky. I mean it.ห้ามพูดเรื่องทริส กับแม่สาวนั่นเด็ดขาด Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Nicky is definitely worth the underwire. He just needs a little push, that's all.นิคกี้นะคุ้มค่าให้เสี่ยง แค่ต้องการคนช่วยหน่อยเท่านั้นเอง Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
We already looked everywhere, Nicky. She's not in the van.เราหาดูแล้ว, นิคกี้ แต่เธอไม่อยู่ในรถ. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Hello, Nicky?นิคกี้? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Because that's what everybody wants, Nicky.เพราะเขาคือทุกอย่างที่ทุกคนต้องการ นิคกี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Want us to take you back to the Yugo, Nicky?ให้ไปส่งที่ยูโกไหม Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- Nicky.-นิกกี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
And that's how you feel, Nicky. Like I'm already home.นั่นคือสิ่งที่เธอรู้สึก นิกกี้ ฉันไม่ได้จากไปไหนเลย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Sorry, Nicky.โทษที นิกกี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
-Uh, time to lay off the Funyuns, Nicky boy.-เอ่อ! ได้เวลาเลิกกินมัมทอดได้แล้วนิค นาย The Final Destination (2009)
- Come on, Nicky. You know why.- ไม่เอาน่านิโคล คุณก็รู้ว่าทำไม The Dwarf in the Dirt (2009)
Nicky.NickyHot Tub Time Machine (2010)
- I'm Nicky.- ผมนิคกี้ Sex and the City 2 (2010)
What do you do for a living, Nicky?คุณทำงานอะไรเหรอ นิคกี้ Sex and the City 2 (2010)
Okay, Nicky. Stay out of it, please.นิกกี้ เลิกพูดได้แล้ว Pilot (2010)
What if it would've been Nicky, she only had 24 hours left... what would you want me to do then?ถ้าเกิดว่า เป็นนิกกี้ ที่เธอมีเวลาเหลือแค่ 24 ชม... คุณอยากจะให้ผมทำยังไงเหรอ Pilot (2010)
Nicky? You don't have to worry.นิกกี้ เธอไม่ต้องกังวลไป Pilot (2010)
Nicky, you were not excused.นิกกี้ เธอยังไม่ได้พูดขอตัว Pilot (2010)
Nicky. you know better.นิกกี้ นิกกี้... ลูกก็รู้ดีนิน่า Pilot (2010)
Erin, what do you hear from Nicky?เอริน ได้ข่าวอะไรจากนิกกี้ Samaritan (2010)
Nicky could have written this to me last week.นิกกี้ น่าจะเขียนจดหมายนี่ถึงหนู เมื่อสัปดาห์ก่อน Samaritan (2010)
When you were bothered by Reporter Han yesterday, you felt panicky, didn't you?ตอนที่นายโดนรบกวนจากนักข่าวฮันเมื่อวานนี้ นายรู้สึกกลัวใช่ไหม? Episode #1.9 (2010)
So, basically, calysonias is real finicky, so you gotta keep the nitrogen level just so, otherwise the roots get hydroxic.โดยหลักแล้ว แคลิโซนิแอส ต้องใส่ใจให้มากจริงๆ คุณจะต้องรักษาระดับไนโตรเจน ให้สม่ำเสมอ ไม่งั้น รากของมันจะเน่า Genesis: Part 1 (2011)
Nicky. Hey, pal.นิคกี้ ไง เพื่อน Forced Family Fun: Part 1 (2011)
It's me, Nicky Kohlbrenner. Class of '83. Manager of the basketball team.ผมไง นิคกี้ โคลเบนเนอร์ รุ่น 83 ผู้จัดการทีมบาสเกตบอล Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Yeah, well, Nicky, turns out this is the gal for me.นิคกี้ กลับมา นี่คือผู้หญิงของฉัน Forced Family Fun: Part 1 (2011)
If there's one thing you can say about Nicky Kohlbrenner, he knows when he's not wanted.ถ้ามีสิ่งที่คุณอยากพูด เรื่องนิคกี้ โคลเบนเนอร์ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
I almost consummated our marriage with Nicky Kohlbrenner!ฉันเกือบเสร็จชีวิตแต่งเรา กับนิคกี้ โคลเบนเนอร์ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Am I right, Nicky?ฉันพูดถูกไหม นิคกี้? Cyber Threat (2011)
CALDER: Nicky!นิคกี้! Cyber Threat (2011)
So, the driver, Nicky Delamico, is dead.คือ คนขับรถ นิคกี้ เดอรามิโค ตายแล้ว Cyber Threat (2011)
Turns out Nicholas Delamico, aka Nicky the driver, was a sheriff's deputy who lost his job following the disappearance of evidence narcotics.หรือนิคกี้คนขับรถ เคยเป็นผู้ช่วยนายอำเภอ สูญเสียตำแหน่งเพราะ ยาเสพติด Cyber Threat (2011)
So, you're thinking Nicky got his boss, Calder, involved in something shady, drugs or something?นายเลยคิดว่านิคกี้ นำเจ้านายของเขาคาลเดอร์ เข้ามาพัวพัน กับบางอย่างที่คลุมเคลือ ยาเสพติด หรืออะไรประเภทนั้น? Cyber Threat (2011)
Sam and I will take Nicky's apartment.แซมและฉันจะไปที่อพาร์ทเม็นท์ของนิคกี้ Cyber Threat (2011)
Well, we still have Nicky the driver's apartment.เรายังมีอพาร์ทเมนต์ของนิคกี้ คนขับรถ Cyber Threat (2011)
Ballistics report on Dennis Calder's driver Nicky.รายงานวิถีกระสุน บนตัวของคนขับรถของคาลเดอร์ 'นิคกี้' Cyber Threat (2011)
Why so panicky?ทำไมต้องตกใจขนาดนั้นล่ะ Me Too, Flower! (2011)
The Feds believed the job was masterminded by this guy, Nicky Chang.ส่วนกลางเชื่อว่างานนั้น คนบงการคือคนนี้ นิคกี้ ชาง Pu'olo (2012)
Has Nicky Chang ever been indicted?เคยโดนตั้งข้อหาไหม? Pu'olo (2012)
Which is saying something, because, according to HPD, Nicky Chang practically runs Hawaii's black market.ซึ่งพอจะบอกได้บางอย่างว่า เพราะตำรวจบอกว่า นิคกี้ ชาง แทบจะคุมตลาดมืดในฮาวาย Pu'olo (2012)
Well, maybe Nicky Chang can tell us who would want to steal from him.งั้น บางที่นิคกี้ ชาง อาจจะบอกเราได้ว่า ใครต้องการขโมยของของเขา Pu'olo (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nickyEverybody was so up in arms but it seems they got all panicky about nothing.
nickyFor Nicky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื่นไฟ[ADJ] panicky (person), Syn. ขี้กลัว, ขี้ตกใจ, Example: ผู้คนลนลานยังกับเจ๊กตื่นไฟรีบขนของเพื่อหนีไฟไหม้, Thai definition: ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก
ลน[V] be in a hurry, See also: be flurried, be flustered, hasten, be panicky, Syn. ลนลาน, ลุกลน, ลุกลี้ลุกลน, Example: พอได้ยินเสียงโทรศัพท์ เขาก็ลนทำอะไรไม่ถูก, Thai definition: อยู่นิ่งไม่ได้
หยิบโหย่ง[ADJ] finicky, See also: loaf around, Syn. กรีดกราย, หยิบหย่ง, Ant. ทะมัดทะแมง, เอาการเอางาน, คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง, Example: หล่อนทำงานหยิบหย่ง, Thai definition: ไม่ทะมัดทะแมง, ไม่เอาการเอางาน
จู้จี้จุกจิก[ADJ] fussy, See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety, Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้, Example: ฉันรำคาญที่เขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกอยู่ตลลอดเวลา, Thai definition: ที่พิถีพิถันกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำให้กวนใจ
ตระหนก[ADJ] frightened, See also: scared, alarmed, afraid, panicky, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: เธอกรีดร้องเสียงตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูด, Thai definition: ที่มีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู้จี้จุกจิก[adj.] (jūjī-jukjik) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety   
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky   
ตื่นตระหนก[v.] (teūntranok) EN: get panicky   
หยิบโหย่ง[adj.] (yipyōng) EN: finicky ; loaf around   

CMU English Pronouncing Dictionary
NICKY    N IH1 K IY0
FINICKY    F IH1 N AH0 K IY0
NICKY'S    N IH1 K IY0 Z
PANICKY    P AE1 N IH0 K IY0
RUDNICKY    R AH0 D N IH1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finicky    (j) (f i1 n i k ii)
panicky    (j) (p a1 n i k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzschlussreaktion {f}panicky reaction [Add to Longdo]
Nervenbündel {n} [übtr.]jitterbug; panicky person [Add to Longdo]
in Panik geratento get panicky [Add to Longdo]
affektiertfinicky; finicking [Add to Longdo]
beunruhigendpanicky [Add to Longdo]
panikartig {adj}panicky [Add to Longdo]
panisch; überängstlich {adj}panicky [Add to Longdo]
panische Angst habento feel panicky [Add to Longdo]
Keine Panik!Don't get panicky! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huāng, ㄏㄨㄤ, ] to get panicky; to lose one's head, #7,941 [Add to Longdo]
恐慌[kǒng huāng, ㄎㄨㄥˇ ㄏㄨㄤ, ] panic; panicky; panic-stricken, #10,091 [Add to Longdo]
娇气[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, / ] delicate; squeamish; finicky, #43,512 [Add to Longdo]
娇贵[jiāo guì, ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄟˋ, / ] pampered; fragile; finnicky, #61,988 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top