ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลุกลน

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลุกลน-, *ลุกลน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุกลน[V] hurry, See also: be flustered, be hurried, be hasty, be in a nervous hurry, Syn. ลุกลี้ลุกลน, Ant. เรียบร้อย, Example: เด็กคนนั้นลุกลนเหมือนมีพิรุธ, Thai definition: ทำโดยรีบร้อนไม่เป็นระเบียบ, ไม่สุภาพเรียบร้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลุกลนก. ทำโดยรีบร้อนไม่เป็นระเบียบ เช่น ทำอะไรอย่าลุกลนของจะหล่นแตก
ลุกลนกระสับกระส่าย, กระวนกระวาย, เช่น วันนี้เป็นอะไรท่าทางลุกลนผิดปรกติ.
ลุกลนว. ไม่สุภาพเรียบร้อย เช่น เขาแสดงกิริยาลุกลนจนน่าสงสัย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have no idea. They're all worked up today.ไม่รู้สิ ลุกลี้ลุกลนพิกล The Day After Tomorrow (2004)
You seem a little jumpy.เธอออกจะลุกลี้ลุกลนนะ Smiles of a Summer Night (2007)
You look a little bent, rancher.ดูลุกลนจัง... พ่อโคบาล 3:10 to Yuma (2007)
What is this big secret you seem to be discussing with some druggie burnout?คุณดูมีอาการลุกลี้ลุกลน สั่นเหมือนคนเสพย์ยาเสพติดเลย Cat's in the Bag... (2008)
HE'S DEAD, ISN'T HE? NANCY, WHAT ABOUT CUSTOMERS?มีใครที่ดูลุกลี้ลุกลนหรือโมโหบ้างไหม House on Fire (2009)
Why do you look so nervous, Sam? Huh? Go do something.แกจะลุกลี้ลุกลนทำไมวะแซม ทำให้ไฟติดสิ The Divide (2011)
You're feisty when you're mad.คุณนี่ดูลุกลี้ลุกลนจังเวลาโมโหน่ะ The New Deal (2012)
Most of my squires, they mean well, but young men with big jobs, they tend to overdo them.เด็กรับใช้ส่วนมากที่ข้ามี พวกเขาก็มีเจตนาดีแหละ และเด็กหนุ่มที่ได้รับหน้าที่สำคัญ ก็มักจะลุกลี้ลุกลนเกินไป A Man Without Honor (2012)
If you win, you've got to look proud, but not smug, and that's a tricky thing to do.ถ้าคุณชนะ คุณก็ทำ หน้าภูมิใจแต่ไม่ใช่ลุกลน และนั่นต้องมีเคล็ด Episode #18.2 (2012)
Since when you take his calls so nervously?รู้ตัวไหมว่าเวลารับสายเธอ คุณดูลุกลี้ลุกลน The Scent (2012)
No sudden movements. Don't look like a hype.อย่าลุกลี้ลุกลน อย่าเหม่อลอย Hair of the Dog (2013)
- He's nervous about something.เขากำลังลุกลี้ลุกลนกับอะไรบางอย่าง Proteus (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุกลน[v.] (luklon) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry   FR: être agité
ลุกลน[adj.] (luklon) EN: hurried ; hasty   FR: agité ; énervé

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurry-scurry n.adv. (ความ) รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหก,ลุกลี้ลุกลน.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top