ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*clarify*

K L EH1 R AH0 F AY2   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clarify, -clarify-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clarify[VT] ทำให้เข้าใจง่าย
clarify[VT] ทำให้ใสสะอาด, Syn. purify, filter, refine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clarify(แคล'ริไฟ) {clarified,clarifying,clarifies} vt. ทำให้ชัดเจน vi. ใสสะอาด,กลายเป็นเข้าใจง่ายขึ้น, See also: clarification n. clarity n. ดูclarify

English-Thai: Nontri Dictionary
clarify(vt) ทำให้กระจ่าง,อธิบาย,ทำให้ชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clarifyความเข้าใจ [การแพทย์]
Clarifying Agentsสารช่วยให้ใส,สารช่วยทำให้ใส [การแพทย์]
Clarifying Filtersเครื่องกรองให้ใส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'm tryin' to clarify something'. - You're embarrassing him. - It doesn't make any sense.ชั้นแค่จะถามให้มันเคลียร์เพราะว่า แกเล่าวกไปวนมาชั้นฟังแล้วยังงงอยู่ เลย Good Will Hunting (1997)
Okay, so just to clarify, I'm sorry 10 purchases of Healthy Choice products equals 500 miles.โอเค แค่อยากรู้ให้ชัดเจน โทษที... ถ้าซื้อสินค้าของเฮลธีช๊อยส์ 10ชิ้น เท่ากับไมล์สะสม 500ไมล์ Punch-Drunk Love (2002)
I need to clarify here.ผมต้องการความกระจ่างนะ Cute Poison (2005)
Should you find the need to clarify your status... regarding the details of that relationship... we would of course welcome any clarification you might... feel the need to share with us.คุณควรจะรู้สถานภาพของตัวเองสักที ว่าคุณมีความเกี่ยวข้องอย่างไร เรายินดีที่จะรับฟังความกระจ่าง The Last King of Scotland (2006)
They're just going to take blood samples of all the residents to clarify things.พวกเขาจะเข้ามาเก็บตัวอย่างเลือด ของพวกเราไปตรวจสอบเพื่อความแน่ชัด [Rec] (2007)
And you have to provide me with a written statement clarifying... that none of your family members are involved in terrorist activities.และเธอต้องจัดเตรียมเขียนคำแถลงให้ชัดเจน... ว่าจะไม่มีคนในครอบครัวเธอ มายุ่งเกี่ยวทำตัวระราน Namastey London (2007)
Just clarifying some discrepancies.มันมีบางอย่างไม่กระจ่าง All in the Family (2008)
Well,clarify fast.งั้นก็ รีบกระจ่างเร็วเข้า All in the Family (2008)
The president is preparing to issue a statement that will clarify that.ปธน. กำลังเตรียมตัวแถลงการณ์ เพื่อเคลียร์เรื่องนี้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Um, excuse me, General, but just-just to clarify-- you want me to befriend my best friend's ex-girlfriend's new boyfriend?อ่า, ขอโทษครับ, ท่านนายพล แต่เพื่อให้หายข้องใจ --ท่านอยากให้ผม Chuck Versus the Best Friend (2009)
I want to clarify. There are some misconceptions about what remission signifies.มีความเข้าใจผิดบางอย่าง เกี่ยวกับอาการทุเลาลง 4 Days Out (2009)
hopeditwouldclarifyonething the relationship with her husband ...หวังว่าจะชี้แจงถึงสิ่ง ที่เกี่ยวกับสามีเทอ Saw VI (2009)
Would you mind clarifying what kinds of songs you want us to sing?คุณต้องการให้เรา ร้องเพลงแบบไหนครับ? Ballad (2009)
You know what century it is, but just to clarify--คุณย่อมรู้ว่านี่มันศตวรรษที่เท่าไหร่ แต่แค่จะทำให้กระจ่าง Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I should clarify that statement by explaining that she calls me "moon pie."ฉันควรชี้แจงด้วยการอธิบายว่า ท่านเรียกฉันว่า มูนพาย The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
If you would clarify, minister? To what disadvantage are you referring?ท่านโปรดชี้แจงด้วยท่านเสนา ว่าข้อเสียเปรียบที่ท่านเอ่ยถึงคืออะไร Star Trek (2009)
So I was able to clarify the chemiluminescent signature of the materials being dumped in the video.ผมเลยตรวจหาคุณลักษณะของ สารเคมีพวกนั้นที่ถูกทิ้งไว้ในวิดีโอ The X in the File (2010)
Just to clarify, I do think you deserveแค่อยากจะพูดให้เคลียร์ ผมว่า คุณคู่ควร The Unblairable Lightness of Being (2010)
Wait, just to clarify.เดี๋ยวก่อน เอาให้แน่ The Precious Fragmentation (2010)
Do you think Zoe could clarify the situation for me?คุณคิดว่าโซอี้น่าจะช่วยชี้แจง สถานการณ์ให้ฉันฟังได้ไหม Episode #1.2 (2010)
Please clarify, over.กรุณาชี้แจงให้ชัดเจน เปลี่ยน Episode #1.2 (2010)
So... for you, the shooting was clarifying?ดังนั้น... สำหรับคุณเข้าใจชัดเจนเรื่องการถูกยิงใช่มั้ย With You I'm Born Again (2010)
- Let me clarify.คืออย่างนี้นะ. Finding Mr. Destiny (2010)
I would have to clarify the situation to people one on one.ผมต้องไปเคลียร์เรื่องต่างๆ กับประชาชนสิ Episode #1.10 (2010)
If you can't tell even me then it will be impossible to clarify it.ถ้าคุณไม่บอกผม มันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ Episode #1.12 (2010)
I think it's time we clarify our relationship.ผมคิดว่่าถึงเวลาที่จะทำให้ความสัมพันธ์เรามันกระจ่างเสียที Episode #1.9 (2010)
Clarify your present, And show you the future.ผมจะทำให้มันชัดเจน และแสดงให้คุณเห็นทีหลังเอง Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Just to clarify, when you say you miss it, it's like...แค่ถามให้เคลียร์ ตอนที่คุณบอกว่าคิดถึงมัน มันคือแบบว่า... Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Just to clarify, before we start taping:บอกให้ฉัดก่อนเราอัดเทปนะครับ Mirror, Mirror (2011)
Sorry. Allow me to clarify.ขอโทษ ขอผมทำให้มันชัดเจนขึ้น The Tell (2011)
Okay, just to clarify, this is in reference to the shooting at Don Aldo's?เอาล่ะ ต้องถามกันก่อนว่า เรื่องนี้อ้างอิงถึงเหตุการณ์ยิงกัน ที่ร้าน ดอน อัลโด้ ใช่มั้ย? The Angel of Death (2011)
I'm sorry, just to clarify, what is the difference between a journal and a diary?ขอโทษ อยากถามให้กระจ่างหนะ มันต่างกันตรงไหนระหว่าง ไอ้เจ้าไดอารี่กับบันทึกเนี่ย Deadline (2011)
I've agreed to this meeting because we need to clarify a few things.ผมเห็นด้วยกับการพบกันครั้งนี้ เพราะว่าเราต้องทำความใจกันบ้างอย่าง Halloween: Part 1 (2011)
I must clarify right now that this is the first and last letter...ฉันขอบอกเธอว่า ในบรรดาเพื่อนบ้านที่ไม่ดีและห่างเหินทั้งหมด Episode #1.17 (2011)
-You should clarify which one when you go home, shouldn't you? -Yes.เจ้าควรทำ ครับ The Duo (2011)
Not clarifying the situation and getting the facts right, will have to compensate in the end.นี่เธอจะไม่ชี้แจงค่าชดเชยอะไรให้มันชัดเจนมั่งเหรอ Episode #1.4 (2011)
I think you misunderstood where I was coming from and I'd like a chance to clarify some things.ผมว่าคุณตีความผมผิดไปนะ ผมอยากมีโอกาสเคลียร์กับคุณ The Green Hornet (2011)
I swear you said, "Donald Trump." Want to clarify?ฉันสาบานว่าได้ยิน "โดนัลด์ ทรัมป์" อยากอธิบายไหม Battleship (2012)
Just to clarify...เอาตรงๆเลยนะ... Mirror Mirror (2012)
Dr. Schultz, let me reclarify how this whole negotiation came about.ดร.ชูลส์ ผมขอทำความเข้าใจหน่อยนะ ก่อนจะเจรจากันต่อไป Django Unchained (2012)
Oh, maybe this "Gossip Girl" blast will help clarify it for you.บางทีอาจจะเป็นเพราะ Gossip Girl ที่ทำให้คุณเข้าใจอะไรง่ายขึ้น Salon of the Dead (2012)
I wanted to clarify something.ผมอยากอธิบายบางอย่าง Through Many Dangers, Toils, and Snares (2012)
But... just to clarify, in order to be "back in the gang", you would've had to be in the gang to begin with.แต่... . เพื่อความชัดเจน The Fugitives (2012)
So, just to clarify, we are telling the whole truth today, right, not just the part we want to remember?ดังนั้น แค่ทำให้กระจ่าง เรากำลังจะบอกความจริงทั้งหมดวันนี้ ไม่ใช่แค่ส่วนที่เราต้องการจำใช่มั้ย? The Naked Truth (2012)
- I know that this is ancient history, but I just needed to clarify something.ฟังนะ เอิ่ม ฉันรู้ว่า มันนานมากแล้วล่ะ แต่ฉันอยากอธิบายให้มันแจ่มแจ้ง Blood Is the New Black (2012)
Tragedy and scandal, it seems, have a unique way of clarifying people's priorities.โศกนาฎกกรรมและเรื่องอื้อฉาว, มันเหมือนกับ, มีหนทางที่จำกัด ที่จะอธิบายให้เข้าใจถึงลำดับที่มา Scandal (2012)
And just to clarify... a female wife?ขอถามอีกรอบนะ แฟนที่เป็นผู้หญิงใช่มั้ย The Transporter Malfunction (2012)
Just clarifying.- แค่ถามดู / Out of Control (2012)
Thank you, thank you for clarifying that.ขอบคุณที่บอกให้ฟัง American Hustle (2013)
Just to clarify, you were, uh, talking about me, right?แค่อยากจะให้กระจ่าง นี่คุณเอ่อ พูดถึงผมใช่ไหม 0-8-4 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clarifyBefore we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'
clarifyI appreciate your help in clarifying this.
clarifyI must point out that we need to clarify the meaning of this over-used concept.
clarifyThe point we must clarify here is that the border line between amateur and profession in are beginning to disappear.
clarifyThe significant point as regards the segregation problem is to clarify the value system of each group.
clarifyTrading partners are leaning on Japan to clarify its trade policy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้เหตุผล[V] explain, See also: give a reason, offer a reason, clarify, Syn. บอกเหตุผล, Example: พงษ์ปฏิเสธที่จะไม่ลาออกโดยให้เหตุผลว่า ไม่ได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับใคร, Thai definition: อธิบายถึงเหตุผล
อย่างชัดแจ้ง[ADV] clarify, See also: clearly, Syn. อย่างชัดเจน, Example: ปัญหาแรกตอบได้อย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำเป็น เงิน เท่านั้น
ชี้แจง[V] explain, See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report, Syn. อธิบาย, รายงาน, สาธยาย, แจกแจง, Example: เขาถูกหัวหน้าพรรคขอร้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น, Thai definition: พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน
แจกแจง[V] enumerate, See also: explain, clarify, digest, analyse, Syn. แจง, อธิบาย, ขยายความ, Example: ช่างก่อสร้างแจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ราคา ตลอดจนการวาดแบบอย่างชัดเจน, Thai definition: อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด
แจง[V] explain, See also: elucidate, expound, make clear, clarify, Syn. แจกแจง, ขยายความ, กระจาย, อธิบาย, แถลง, Example: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ( สยช . ) แจงสาเหตุที่เด็กออกมาเร่ร่อนว่ามีหลายประการ, Thai definition: ทำให้กระจ่าง, ชี้ให้เห็น
แจงสี่เบี้ย[V] explain in details, See also: give an exposition, elucidate, clarify, expound, Example: ผมแจงสี่เบี้ยให้เขาฟังถึงความรับผิดชอบของข้าราชการ, Thai definition: อธิบายละเอียดชัดแจ้ง
ทุ่มเถียง[V] argue, See also: debate, discuss, talk about, clarify, Syn. เจรจา, โต้ตอบ
อรรถาธิบาย[V] explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรรถาธิบาย[V] explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขยายความใน[V] give details, See also: explain, clarify, exemplify, Syn. อธิบาย, Example: ผู้บรรยายต้องการให้เกิดความกระจ่างในหลักการสำคัญของการบรรยายจึงจะขอขยายความในหัวข้อสำคัญ, Thai definition: ขยายเนื้อความให้กว้างหรือละเอียดกว่าเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwām nai) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify   
กระจ่าง[v.] (krajāng) EN: clear up ; clarify   FR: clarifier

CMU English Pronouncing Dictionary
CLARIFY K L EH1 R AH0 F AY2
CLARIFYING K L EH1 R AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clarify (v) klˈærɪfaɪ (k l a1 r i f ai)
clarifying (v) klˈærɪfaɪɪŋ (k l a1 r i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
澄清[chéng qīng, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄥ, ] clear (of liquid); limpid; to clarify; to make sth clear; to be clear (about the facts), #9,335 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] clear; limpid; to clarify; to purify; surname Cheng, #14,552 [Add to Longdo]
阐明[chǎn míng, ㄔㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, / ] clarify; explain clearly, #15,005 [Add to Longdo]
弄清[nòng qīng, ㄋㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ, ] to clarify; to fully understand, #15,905 [Add to Longdo]
答疑[dá yí, ㄉㄚˊ ㄧˊ, ] to answer questions (as teacher or consultant); to clarify doubts, #28,462 [Add to Longdo]
厘清[lí qīng, ㄌㄧˊ ㄑㄧㄥ, / ] to clarify (the facts); clarification, #46,110 [Add to Longdo]
辨明[biàn míng, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧㄥˊ, ] to clarify; to distinguish; to elucidate, #59,928 [Add to Longdo]
坚明[jiān míng, ㄐㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, / ] to consolidate and clarify [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Standpunkt klarstellento clarify a position [Add to Longdo]
abklären | abklärend | abgeklärtto clarify | clarifying | clarified [Add to Longdo]
klären; klarstellen; erklären; näher erläutern | klärend; klarstellend; erklärend; näher erläuternd | geklärt; klargestellt; erklärt; näher erläutert | klärt | klärteto clarify | clarifying | clarified | clarifies | clarified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
聞きただす[ききただす, kikitadasu] (v5s) to find out the truth; to ascertain; to clarify [Add to Longdo]
明らかにする[あきらかにする, akirakanisuru] (exp,vs-i) to make clear; to clarify; to disclose; to make public [Add to Longdo]
明らめる[あきらめる, akirameru] (v1,vt) to elucidate; to shed light on; to clarify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clarify \Clar"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Clarified}; p. pr. &
   vb. n. {Clarifying}.] [F. clarifier, from L. clarificare;
   clarus clear + facere to make. See {Clear}, and {Fact}.]
   1. To make clear or bright by freeing from feculent matter;
    to defecate; to fine; -- said of liquids, as wine or
    sirup. "Boiled and clarified." --Ure.
    [1913 Webster]
 
   2. To make clear; to free from obscurities; to brighten or
    illuminate.
    [1913 Webster]
 
       To clarify his reason, and to rectify his will.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To glorify. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Fadir, clarifie thi name.       --Wyclif (John
                          ii. 28).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clarify \Clar"i*fy\, v. i.
   1. To grow or become clear or transparent; to become free
    from feculent impurities, as wine or other liquid under
    clarification.
    [1913 Webster]
 
   2. To grow clear or bright; to clear up.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever hath his mind fraught with many thoughts,
       his wits and understanding do clarify and break up
       in the discoursing with another.   --Bacon.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top