ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illuminate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illuminate-, *illuminate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illuminate(vt) ชี้แจง, See also: อธิบาย, ทำให้กระจ่าง, Syn. clarify, explain, interpret
illuminate(vt) ตกแต่งด้วยดวงไฟ, See also: ประดับไฟ, Syn. blazon, emblazon
illuminate(vt) ทำให้มีชีวิตชีวา, See also: ทำให้มีความสุข, Syn. make bright, illumine
illuminate(vt) ทำให้สว่าง, See also: ฉายแสงไปยัง, ส่องแสงไปให้, ฉายแสง, Syn. light, light up
illuminate(vi) ส่องสว่าง, See also: ฉายแสง, Syn. light, light up
illuminate with(phrv) ทำให้สว่าง, See also: ส่องสว่าง, มีแสงสว่างมากขึ้น, Syn. light with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illuminatevt. ให้ความสว่าง, ประดับด้วยดวงไฟ, ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ, อธิบาย, ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว, เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี, ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม

English-Thai: Nontri Dictionary
illuminate(vt) ตามไฟ, ให้แสงสว่าง, ติดโคมไฟ

WordNet (3.0)
illuminate(v) add embellishments and paintings to (medieval manuscripts)
clear(v) make free from confusion or ambiguity; make clear, Syn. sort out, illuminate, shed light on, elucidate, crystalize, clear up, crystalise, enlighten, crystallise, crystallize, straighten out
light(v) make lighter or brighter, Syn. illuminate, illume, illumine, light up

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Illuminate

v. t. [ imp. & p. p. Illuminated p. pr. & vb. n. Illuminating ] [ L. illuminatus, p. p. of illuminare; pref. il- in + luminare to enlighten, fr. lumen light. See Luminous, and cf. Illume, Illumine, Enlimn, Limn. ] 1. To make light; to throw light on; to supply with light, literally or figuratively; to brighten. [ 1913 Webster ]

2. To light up; to decorate with artificial lights, as a building or city, in token of rejoicing or respect. [ 1913 Webster ]

3. To adorn, as a book or page with borders, initial letters, or miniature pictures in colors and gold, as was done in manuscripts of the Middle Ages. [ 1913 Webster ]

4. To make plain or clear; to dispel the obscurity to by knowledge or reason; to explain; to elucidate; as, to illuminate a text, a problem, or a duty. [ 1913 Webster ]

Illuminate

v. i. To light up in token or rejoicing. [ 1913 Webster ]

Illuminate

a. [ L. illuminatus, p. p. ] Enlightened. Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

Illuminate

n. One who is enlightened; esp., a pretender to extraordinary light and knowledge. [ 1913 Webster ]

illuminated

adj. [ p. p. of illuminate. ] 1. rendered luminous by rays of light striking and reflecting; -- used especially of illumination by artificial light.
Syn. -- lighted. [ PJC ]

2. Adorned with pictorial or graphical designs, as a book or page with borders, initial letters, or miniature pictures in colors and gold, as was done in manuscripts of the Middle Ages; as, an illuminated manuscript. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So why don't you just ruminate, whilst I illuminate the possibilities.งั้นทำไมไม่ลองครุ่นคิดซักนิดล่ะ ขณะที่ข้ายกตัวอย่างความเป็นไปได้ Aladdin (1992)
I know I was urged to give every detail every particular, even the slightest that may illuminate the human passionฉันรู้ฉันถูกกระตุ้นถึงรายละเอียด give every ... ...ทุก Neven ที่เจาะจงเบาที่สุด... ...ที่สิ่งนั่นอาจจะให้ความสว่างกิเลส the human Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm just illuminating the terrain in which we find ourselves deployed.เพียงแต่ชี้ทางข้างหน้า ให้เห็นชัดๆ เท่านั้น Casualties of War (1989)
"May he who illuminated this... illuminate me.""เขาผู้ให้แสงสว่าง จะ... ส่องแสงมาที่ฉัน." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Illumination.แสงสว่าง. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Hmm? It is mesmerizing, the way your face illuminates.ใบหน้าคุณงามผ่องส่องประกายจนผมตะลึง Around the World in 80 Days (2004)
Illuminated in your infinite peace, a billion stars go spinning through the night, blazing high above your head.ส่องแสงอยู่ในความสงบที่ไร้เขตแดน ดาวนับล้านดวงหมุนไปข้ามคืนนี้ สูงขึ้นไป เหนือหัวของเธอ Loving Annabelle (2006)
Meier designed a series of louvered skylights to capture that light and cast it inward to illuminate the art within, but indirectly.มิแอร์ออกแบบช่องแสงบนหลังคา เพื่อจับแสง.. ...ให้สว่าง เห็นศิลป์ภายใน แต่ไม่ส่องโดยตรง The Lake House (2006)
Lights in the frame perhaps to illuminate them, or angled mirrors?ใช้ไฟจากกรอบกระจกฉายภาพของผู้ช่วย หรือไม่ก็มุมเอียงของกระจก The Illusionist (2006)
I hope this field diary has been illuminating for those considering my application to graduate school.ฉันหวังว่าเนื้อหาในไดอารี่เล่มนี้ จะให้ความกระจ่าง The Nanny Diaries (2007)
So, do allow the shimmering lights of summer to refresh and illuminateฉะนั้น จงปล่อยให้แสงระยับของคิมหันต์ เข้ามาปลุกประกาย High School Musical 2 (2007)
This has all been very illuminating.ในที่สุดความจริงก็ปรากฏ Mine (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illuminateThe room was illuminated with red lights.
illuminateThe square was illuminated by bright lights.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่องสว่าง(v) illuminate, See also: shine, light up, brighten, Ant. มืดมัว, Example: โคมไฟบนโต๊ะเขียนหนังสือยังคงส่องสว่างอยู่

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
illuminate
illuminated
illuminates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illuminate
illuminated
illuminates

Japanese-English: EDICT Dictionary
花明かり[はなあかり, hanaakari] (n) the brilliance of cherry blossoms which illuminate the evening [Add to Longdo]
彩飾写本[さいしょくしゃほん, saishokushahon] (n) illuminated manuscript [Add to Longdo]
射し込む[さしこむ, sashikomu] (v5m, vi) to shine in (light); to illuminate [Add to Longdo]
照らす[てらす, terasu] (v5s, vt) to shine on; to illuminate; (P) [Add to Longdo]
電光ニュース[でんこうニュース, denkou nyu-su] (n) illuminated sign spelling out news items [Add to Longdo]
避難誘導灯[ひなんゆうどうとう, hinanyuudoutou] (n) (illuminated) emergency exit signs [Add to Longdo]
勉強になる[べんきょうになる, benkyouninaru] (exp, v5r) (1) to gain knowledge; to be illuminated; (exp, adj-pn) (2) enlightening; informative; illuminating [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top