Search result for

แผล

(102 entries)
(0.2339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผล-, *แผล*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hypertrophic scar (n ) แผลเป็นนูน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผล [V] shoot, See also: fire, Syn. ยิง, Example: เมื่อพระรามแผลงศรเป็นบ่วงบาศมัดพระมงกุฎ พระมงกุฎก็แผลงศรเป็นพระขรรค์ตัดบ่วงบาศพระราม, Thai definition: ทำให้อาวุธเช่นลูกศรหรือลูกปืนแล่นออกไปโดยแรงด้วยกำลังส่ง
แผล [V] change, See also: transfer, adapt, corrupt, alter, modify, Syn. แก้ไข, ดัดแปลง, ปรับ, Example: เขาลุแก่โทสะถึงกับตั้งชื่อเด็กด้วยความเกลียดชังว่าไอ้จันซึ่งแผลงมาจากจัญไร, Thai definition: แปลงสิ่งเดิมให้เพี้ยนแปลกไป
แผล [ADV] peculiarly, See also: eccentrically, differently, queerly, strangely, Example: นักเรียนบางคนชอบขัดจังหวะครู ก่อความวุ่นวายหรือทำอะไรแผลงๆ ผิดปกติอยู่เสมอ, Thai definition: อย่างแตกต่างไปจากปกติ
แผล [ADV] exhaustedly, See also: weaken squat oneself down, limberly (descriptive of manner of sitting), Example: เธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว พอถึงบ้านก็นั่งแผละ, Thai definition: อย่างอ่อนกำลัง
แผล [ADV] limply, See also: limberly, Example: เธอนั่งแผละลงที่โต๊ะอาหารทันทีที่กลับมาถึง, Thai definition: แสดงอาการอ่อนกําลัง
แผลใจ [N] unforgettable deeply hurt, Example: การพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้หัวหน้าพรรคต้องนอนเลียแผลใจอยู่เป็นนาน, Thai definition: ความเจ็บในใจที่ไม่รู้ลืม
แผล็บ [ADV] very rapidly, See also: very quickly, Syn. แว็บ, Example: เด็กๆ สมัยนี้โตเร็ว เผลอแผล็บเดียวก็โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้ว, Thai definition: ชั่วระยะเวลาเดี๋ยวเดียว
แผล็บ [ADJ] shiny, See also: glossy, well-polished, Syn. ขึ้นเงา, วาววับ, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai definition: ที่มันเป็นเงา
แผล็บ [ADV] shiny, See also: glossy, polished, gleaming, glittering, varnished, well-polished, Syn. วาววับ, เป็นเงา, เงา, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai definition: อย่างมันเป็นเงา, อย่างขึ้นเงา
แผลงศร [V] shoot an arrow, Example: พระรามแผลงศรไปถูกทศกัณฑ์ล้มลง, Thai definition: ทำให้ลูกศรแล่นออกไปโดยแรงด้วยกำลังส่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แผล(แผฺล) น. เนื้อหนังที่แตกแยกออกเพราะเป็นโรคหรือถูกของมีคมเป็นต้น เช่น ขาเป็นแผล
แผลรอยชำรุด เช่น ทุเรียนเป็นแผล เนื้อผลไม้เป็นแผล.
แผล(แผฺลง) ก. แปลงสิ่งเดิมให้เพี้ยนแปลกไป เช่น แผลงสระ แผลงพยัญชนะ.
แผล(แผฺลง) ว. ที่แตกต่างไปจากปรกติ เช่น เล่นแผลง คำแผลง.
แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดชก. อาละวาดด้วยความโกรธเพราะถูกขัดใจ, ออกฤทธิ์ ก็ว่า.
แผลงศรก. ยิงลูกธนูออกไปด้วยแรงแห่งฤทธิ์.
แผล็บ ๆ(แผฺล็บ-) ว. ชั่วเวลานิดเดียว เช่น เผลอแผล็บ ๆ เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว, แพล็บ ๆ ก็ว่า.
แผล็บ ๆ(แผฺล็บ-) ก. ทำซ้ำ ๆ อย่างรวดเร็ว เช่น งูแลบลิ้นแผล็บ ๆ.
แผล็บ ๑(แผฺล็บ) น. ชั่วเวลานิดเดียว เช่น โผล่แผล็บ ทำแผล็บเดียวเสร็จ, แพล็บ ก็ว่า, ลักษณนามใช้เรียกชั่วเวลานิดเดียว เช่น เด็กคนนี้ขี้เกียจจริง ๆ ทำงานแผล็บ ๒ แผล็บ ก็เลิกเสียแล้ว.
แผล็บ ๒(แผฺล็บ) ว. เป็นเงา, ใช้แก่คำ มัน ในคำว่า มันแผล็บ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ulcer; ulcusแผล, แผลเปื่อย [มีความหมายเหมือนกับ helcosis; ulceration ๒ และ sore ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcus; ulcerแผล, แผลเปื่อย [มีความหมายเหมือนกับ helcosis; ulceration ๒ และ sore ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure sore; bedsore; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sore, pressure; bedsore; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bedsore; sore, pressure; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decubitus ulcer; bedsore; sore, pressure; ulcer, decubitalแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decubital ulcer; bedsore; sore, pressure; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, decubital; bedsore; sore, pressure; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, decubitus; bedsore; sore, pressure; ulcer, decubitalแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dendriform ulcer; ulcer, dendriticแผลกระจกตาชนิดแตกกิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arteriovenous fistulaแผลชอนทะลุหลอดเลือดแดงและดำ [TU Subject Heading]
Burnsแผลไหม้ [TU Subject Heading]
Corneal ulcerแผลที่กระจกตา [TU Subject Heading]
Decubitus ulcerแผลกดทับ [TU Subject Heading]
Eye burnsแผลไหม้ที่ตา [TU Subject Heading]
Fistulaแผลชอนทะลุ [TU Subject Heading]
Foot ulcerแผลเปื่อยที่เท้า [TU Subject Heading]
Oral ulcerแผลในช่องปาก [TU Subject Heading]
Peptic ulcerแผลเพ็ปติก [TU Subject Heading]
Rectal fistulaแผลชอนทะลุลำไส้ตรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The scar.แผลเป็น Red Eye (2005)
That chuck wound up being the more human of the two.ในบรรดาบาดแผลที่สองคนนั้นทำ Pret-a-Poor-J (2008)
And test anyone else with stomach pain.และทดสอบทุกๆคน เกี่ยวกับแผลในช่องท้อง Not Cancer (2008)
What if it's a core lesion?จะเป็นอะไรถ้าเป็นรอยแผลหลัก Not Cancer (2008)
Push them rough the soft fontanelle of an infant, you skewer the brain, and the hair hides the entry wounds.จิ้มพวกมันลงไปบนกระหม่อมอ่อนๆของทารก คุณจะเสียบสมองแล้วเส้นผมก็จะซ่อนรอยแผลไว้ Birthmarks (2008)
She won't even have a scar.เธอไม่ได้มีแม้แต่ แผลเป็น Lucky Thirteen (2008)
I don't see any cuts.ผมไม่เห็นรอยแผล Joy (2008)
If I actually break the skin, it'll let the poison out.ถ้าฉันมีแผลเลือดออก มันก็จะทำให้เลือดชั่วออกไปด้วย The Itch (2008)
Suture.เย็บแผล The Itch (2008)
What I've seen is a suppurating wound that you've scratched and mutilated into a gangrenous state.ฉันเห็นอะไร มันเป็นแผลที่มีหนองซึ่งคุณข่วนมัน และมันทำให้พิการ เข้าสู่ระดับเนื้อตาย The Itch (2008)
(Taub) Lesions.รอยแผล Emancipation (2008)
Magical lesions, which appear out of nowhere.รอยแผลกายสิทธิ์ มันหายไปที่ไหน Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผล[n.] (phlaē) EN: wound ; lesion ; cut ; sore ; contusion   FR: blessure [f] ; lésion [f] ; plaie [f] ; coupure [f] ; contusion [f]
แผลฉกรรจ์[n. exp.] (phlaē chakan) EN: mortal wound   FR: blessure mortelle [f]
แผล็ว[X] (phlaeo) EN: quickly ; swiftly ; with agility   FR: rapidement
แผลเป็น[n.] (phlaēpen) EN: scar ; cicatrice   FR: cicatrice [f]
แผลเปื่อย[n.] (phlaē peūay) EN: ulcer   FR: ulcère [m]
แผลเรื้อรัง[n. exp.] (phlaē reūarang) EN: chronic sore ; chronic wound   
แผลเหวอะหวะ[n. exp.] (phlaē woewa) EN: gaping wound   
แผลใจ[n.] (phlaējai) EN: unforgettable deeply hurt   
แผลในกระเพาะอาหาร[n. exp.] (phlaē nai kraphǿ āhān) EN: stomach ulcer   FR: ulcère à l'estomac [m]
แผลไหม้[n. exp.] (phlaē mai) EN: burn   FR: brûlure [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
scarred(adj ) ซึ่งเป็นแผลเป็น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedsore    [N] แผลกดทับ
bite    [N] รอยกัด, See also: แผลที่ถูกกัด, Syn. abrasion, bruise, wound
blister    [N] แผลผุพอง, Syn. swelling
bruise    [N] แผลฟกช้ำ, See also: รอยฟกช้ำ, Syn. contusion
cold sore    [N] แผลพุพอง (ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส มักเกิดขึ้นบริเวณปากหรือจมูก), See also: แผลเปื่อย
cut    [N] แผลถูกบาด, Syn. slash, incision, wound
fester    [N] แผลเป็นหนอง, See also: แผลเปื่อย
gastric ulcer    [N] แผลในกระเพาะอาหาร
injury    [N] อาการบาดเจ็บ, See also: แผล, Syn. wound, pain, cut
mouth ulcer    [N] แผลในปาก, Syn. canker sore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
allantoinปัสสาวะของทารกในครรภ์ ซึ่งสามารถช่วยสมานแผลได้
amoebic dysenteryn. โรคบิดมีตัว เนื่องจากมีเชื้อบิดจำพวก Endamoeba histolytica ซึ่งทำให้ลำไส้เป็นแผลเปื่อยได้
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
bandage(แบน'ดิจฺ) {bandaged,bandaging,bandages} n. แถบผ้าพันแผล,ผ้าพันแผล,สิ่งผูกมัด vt.,vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip
bandeau(แบนโด') n. ผ้าพันศีรษะ,ผ้าพันแผลสตรี,ผ้าปิดตา,สายแพรต่วน -pl. -deaux
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
blotchyadj. เป็นจุด,เป็นดวง,คล้ายรอยเปื้อน,เป็นตุ่มแผล

English-Thai: Nontri Dictionary
astringent(n) ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด
bandage(n) ผ้าพันแผล,ผ้ากอซ
bandage(vt) พันแผล
bruise(n) บาดแผล,รอยขีด,แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว
bruise(vi) ถลอก,มีบาดแผล
bruise(vt) ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้ฟกช้ำดำเขียว,ทำให้ถลอก,ทำให้เป็นรอยขีดขูด้น
burn(n) แผลไฟลวก,แผลพุพอง,การเผาไหม้
cicatrice(n) แผลเป็น
compress(n) ผ้าพันแผล,เครื่องกด,เครื่องอัด,เครื่องบีบ,ลูกประคบ
crust(n) เปลือกขนมปัง,กระดอง,เปลือกหอย,สะเก็ดแผล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
boo boo (n slang) แผล รอยถลอก รอยช้ำ (เด็ก ๆ ใช้)

German-Thai: Longdo Dictionary
Mal(n) |das| ร่องรอย(สำหรับคน), แผลเป็น
Wunde(n) |die, pl. Wunden| บาดแผล
verletzen(vt) |verletzte, hat verletzt| ทำให้มีบาดแผล, ทำให้บาดเจ็บ, See also: S. verwunden,
sich verbrennen(vt) |verbrennt sich, verbrannte sich, hat sich verbrannt| บาดเจ็บด้วยความร้อนสูง เช่น Ich habe mich am Arm verbrannt. ผมมีแผลไหม้ที่แขน(ตำแหน่งเดียว), Ich habe mir den Arm verbrannt. ผมมีแผลไหม้ที่แขนทั้งแขน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top