ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bruise

B R UW1 Z   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bruise-, *bruise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bruise[N] แผลฟกช้ำ, See also: รอยฟกช้ำ, Syn. contusion
bruise[VI] ต่อย, See also: ทำให้เป็นรอยช้ำ, Syn. contuse
bruised[ADJ] ถูกทารุณ, See also: ถูกทำร้ายร่างกาย
bruiser[N] ชายร่างใหญ่แข็งแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bruise(บรูซ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นแผลถลอกแผลฟกช้ำดำเขียวหรือแผลครูดขีด n. แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว,แผลครูดขีด
bruiser(บรู'เซอะ) n. คนที่แข็งแรงสูงใหญ่,คนที่ชอบตีรันฟันแทง
debruise(ดะบรูซ') vt. วางทาบผิดอัน

English-Thai: Nontri Dictionary
bruise(n) บาดแผล,รอยขีด,แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว
bruise(vi) ถลอก,มีบาดแผล
bruise(vt) ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้ฟกช้ำดำเขียว,ทำให้ถลอก,ทำให้เป็นรอยขีดขูด้น
bruised(adj) ถลอก,ขูด,ครูด,ฟกช้ำดำเขียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bruise; contusionรอยฟกช้ำ [มีความหมายเหมือนกับ ecchymosis และ suggillation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bruisesดวงเลือดที่ซึมใต้ผิวหนัง,จ้ำเขียว,รอยฟกช้ำ,ห้อเลือด [การแพทย์]
Bruises, Spontaneousจ้ำเลือดที่เกิดขึ้นเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
thanks for the bruises. keep the stool samples.ขอบคุณสำหรับแผลนะ ผมทิ้งอึไว้เป็นที่ระลึก Spies Like Us (1985)
The lettuce is brown and the tomatoes are bruised.ผักกาดหอมเป็นสีน้ำตาล และมะเขือเทศกำลังเน่า. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
How'd you get them bruises on your face?นายมีรอยช้ำที่หน้าได้ไง Of Mice and Men (1992)
I know how you got them bruises on your face.ฉันรู้ว่านายได้รอยช้ำที่หน้ามายังไง Of Mice and Men (1992)
Every so often, Andy would show up with fresh bruises.ทุกคนจึงมักจะ, แอนดี้จะแสดงขึ้นมาพร้อมกับรอยฟกช้ำที่สดใหม่ The Shawshank Redemption (1994)
Please go on back to bed, Mama. What kind of man stays out till 2:30 in the morning... then comes back lookin´ like a bruised turd?คนอะไรเที่ยวดึก ๆ ดื่น ๆ แถมเยินกลับมา Nothing to Lose (1997)
"Yes. these are bruises from fighting."คุณรู้มั้ยว่ามันหมายความว่าไง Fight Club (1999)
Bruiser, what's this?บรู๊ซเซอร์ อะไรเนี่ย Legally Blonde (2001)
Bruiser, it's so exciting! Look! Harvard!บรู้ยเซ่อร์ ดูซิ มันน่าตื่นเต้นจัง ฮาวาล์ด Legally Blonde (2001)
- Come on, Bruiser. Check her out.นี่ไม่ใช่ LA นะ เร็วเข้า บรู๊ยเซ่อร์ Legally Blonde (2001)
Hi. I'm Elle Woods and this is Bruiser Woods... and we're both Gemini vegetarians.หวัดดี ฉันแอล วูดส์ และนี่ บรุยเซอร์ วูดส์ Legally Blonde (2001)
Wish me luck, Bruiser.อวยพรฉันหน่อย บรู๊ซเซอร์ Legally Blonde (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bruiseHe had bruises all over after the fight.
bruiseHe was covered with bruises.
bruiseI fell down really hard and got a black bruise on my knee.
bruiseI got bruises on both legs.
bruiseI got my left arm bruised.
bruiseI have a bruise.
bruiseMy harsh words bruised her feeling.
bruiseMy whole body was one big bruise after the rugby game.
bruiseThat apple is bruised.
bruiseThe skin of peaches bruises easily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรายย้ำ[N] bruise, See also: black bruise, Example: ลักษณะของเลือดออกที่เกิดขึ้นตามผิวหนังอาจเป็นจุดแดงหรือพรายย้ำ ขนาด 1-10 มิลลิเมตร หรือเท่าปลายนิ้ว เรียกว่า เอกไคโมซิส, Count unit: รอย, Thai definition: รอยดำๆ ที่คนโบราณถือว่าถูกผีพรายกัดย้ำเอา
ฟก[ADJ] contused, See also: bruised, Syn. บวมช้ำ, ฟกช้ำ, Example: ที่ขาของนักเรียนหญิงมีรอยฟกเป็นดวงๆ อย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ที่เป็นรอยจ้ำๆ เพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ
ฟกช้ำ[ADJ] bruised, See also: contused, Syn. บวมช้ำ, ฟกช้ำดำเขียว, Example: ร่างกายของหล่อนปรากฏริ้วรอยฟกช้ำเหมือนเพิ่งผ่านการถูกรุมรังแกจากฝูงผู้แข็งแรง, Thai definition: ที่เป็นรอยจ้ำๆ เพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ
ฟกช้ำดำเขียว[ADJ] bruised, See also: black and blue, Syn. ฟกช้ำ, บวมช้ำ, ฟก, Example: ตามตัวเขามีรอยฟกช้ำดำเขียวที่แสดงว่าถูกทุบตีอย่างหนัก, Thai definition: บวมช้ำตามร่างกายเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรง
ถลอก[ADJ] scratched, See also: bruised, Syn. ถลอกปอกเปิก, ลอกออก, ปอกออก, เปิดออก, Example: เธออุ้มลูกขึ้นมากอดไว้แนบอก สงสารลูกจนน้ำตาซึมเมื่อมองเห็นรอยถลอกที่มีเลือดไหลซิบๆ ตรงหัวเข่าคู่น้อย, Thai definition: เกี่ยวกับผิวที่หลุดออกเพราะถูกกระทบ
ถลอก[V] scratch, See also: bruise, have a scratch, graze, Syn. ถลอกปอกเปิก, ลอกออก, ปอกออก, เปิดออก, Example: น้องเล็กแขนถลอกเพราะหกล้ม, Thai definition: ผิวหลุดออกเพราะถูกกระทบ
ช้ำ[ADJ] bruised, See also: sore, black and blue, contused, Syn. ระบม, ฟกช้ำ, บอบช้ำ, Example: ตาช้ำของเธอมีประกายขึ้นมาบ้าง, Thai definition: น่วมระบมเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ เป็นรอยจ้ำๆ
ช้ำ[V] bruise, See also: be sore, contuse, be black and blue, Syn. ระบม, ฟกช้ำ, บอบช้ำ, ฟกช้ำดำเขียว, เจ็บ, Example: ตาแม่ช้ำท่าทางอิดโรย, Thai definition: น่วมระบมเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ เป็นรอยจ้ำๆ
ช้ำชอก[V] bruise, See also: be sore, contuse, hurt, Syn. ชอกช้ำ, บอบช้ำ, Example: มันคงบาดเจ็บช้ำชอกจากการที่ถูกรถชนไม่น้อย
จ้ำ[N] bruise, See also: contusion, Syn. รอยช้ำ, รอยฟกช้ำดำเขียว, Example: พรายย้ำมีลักษณะเป็นจ้ำๆ สีม่วง มีอาการคันด้วย, Count unit: จ้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
ช้ำ[n.] (cham) EN: contusion ; bruise   FR: contusion [f] ; bleu [m]
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt   FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำ[adj.] (cham) EN: bruised ; sore ; black and blue ; contused   FR: meurtri ; contusionné
ฟกช้ำ[adj.] (fokcham) EN: bruised ; contused   FR: meurtri ; contusionné
ฟกช้ำดำเขียว[adj.] (fokcham dam-khīo) EN: bruised ; black and blue   FR: contusionné ; couvert de bleus
จ้ำ[n.] (jam) EN: bruise ; contusion ; patches ; blotches   FR: contusion [f] ; bleu [m] ; ecchymose [f] ; meurtrissure [f]
ระบม[X] (rabom) EN: bruised   FR: couvert de bleus
สะบักสะบอม[v.] (sabaksabøm) EN: be badly bruised ; be battered ; be beaten black and blue   
ถลอก[v.] (thaløk) EN: be scratched ; be bruised ; be scarred ; rub ; scrape ; scratch ; graze   FR: gratter ; érafler ; écorcher

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUISE    B R UW1 Z
BRUISED    B R UW1 Z D
BRUISES    B R UW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bruise    (v) brˈuːz (b r uu1 z)
bruised    (v) brˈuːzd (b r uu1 z d)
bruiser    (n) brˈuːzər (b r uu1 z @ r)
bruises    (v) brˈuːzɪz (b r uu1 z i z)
bruisers    (n) brˈuːzəz (b r uu1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打伤[dǎ shāng, ㄉㄚˇ ㄕㄤ, / ] bruise; injure, #13,396 [Add to Longdo]
撞伤[zhuàng shāng, ㄓㄨㄤˋ ㄕㄤ, / ] bruise; bump, #26,460 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] bruise; sores, #136,881 [Add to Longdo]
淤血斑[yū xuè bān, ㄩ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄢ, ] bruise; patch of bruising [Add to Longdo]
淤青[yū qīng, ㄩ ㄑㄧㄥ, / ] bruise; contusion [Add to Longdo]
紫斑[zǐ bān, ㄗˇ ㄅㄢ, ] bruise [Add to Longdo]
青肿[qīng zhǒng, ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˇ, / ] bruise [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckstelle {f} (an Obst) | Druckstellen bekommenbruise (on fruit) | to bruise [Add to Longdo]
Stoßbruch {m}bruise break; impact break [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挫傷[ざしょう, zashou] (n,vs) bruise (internal) [Add to Longdo]
挫創[ざそう, zasou] (n) (See 挫傷,打ち身) contusion; bruise [Add to Longdo]
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) [Add to Longdo]
傷み[いたみ, itami] (n) grief; distress; damage; bruise [Add to Longdo]
生傷[なまきず, namakizu] (n) fresh bruises or wounds [Add to Longdo]
青タン[あおタン, ao tan] (n) (col) bruise [Add to Longdo]
青黒い;黝い;蒼黒い[あおぐろい, aoguroi] (adj-i) black with hints of blue (as in a bruise); bluish black [Add to Longdo]
青痣;青あざ[あおあざ, aoaza] (n) bruise [Add to Longdo]
打ち傷;打傷[うちきず, uchikizu] (n) bruise [Add to Longdo]
打ち身;打身[うちみ, uchimi] (n) bruise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bruise \Bruise\, v. i.
   To fight with the fists; to box.
   [1913 Webster]
 
      Bruising was considered a fine, manly, old English
      custom.                 --Thackeray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bruise \Bruise\ (br[udd]z), v. t. [imp. & p. p. {Bruised}; p.
   pr. & vb. n. {Bruising}.] [OE. brusen, brisen, brosen,
   bresen, AS. br?san or fr. OF. bruiser, bruisier, bruser, to
   break, shiver, perh. from OHG. brochis[=o]n. Cf. {Break}, v.
   t.]
   1. To injure, as by a blow or collision, without laceration;
    to contuse; as, to bruise one's finger with a hammer; to
    bruise the bark of a tree with a stone; to bruise an apple
    by letting it fall.
    [1913 Webster]
 
   2. To break; as in a mortar; to bray, as minerals, roots,
    etc.; to crush.
    [1913 Webster]
 
       Nor bruise her flowerets with the armed hoofs.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To pulverize; bray; triturate; pound; contuse.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bruise \Bruise\, n.
   An injury to the flesh of animals, or to plants, fruit, etc.,
   with a blunt or heavy instrument, or by collision with some
   other body; a contusion; as, a bruise on the head; bruises on
   fruit.
   [1913 Webster]
 
      From the sole of the foot even unto the head there is
      no soundness in it; but wounds, and bruises. --Isa. i.
                          6.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bruise
   n 1: an injury that doesn't break the skin but results in some
      discoloration [syn: {bruise}, {contusion}]
   v 1: injure the underlying soft tissue or bone of; "I bruised my
      knee" [syn: {bruise}, {contuse}]
   2: hurt the feelings of; "She hurt me when she did not include
     me among her guests"; "This remark really bruised my ego"
     [syn: {hurt}, {wound}, {injure}, {bruise}, {offend}, {spite}]
   3: break up into small pieces for food preparation; "bruise the
     berries with a wooden spoon and strain them"
   4: damage (plant tissue) by abrasion or pressure; "The customer
     bruised the strawberries by squeezing them"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top