ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bandeau

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bandeau-, *bandeau*
Possible hiragana form: ばんであう
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bandeau(n) ผ้าพันผมสตรี, See also: ผ้าพันศีรษะ, Syn. hairband

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bandeau(แบนโด') n. ผ้าพันศีรษะ, ผ้าพันแผลสตรี, ผ้าปิดตา, สายแพรต่วน -pl. -deaux

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกะรางสร้อยคอใหญ่[nok karāng søi khø yai] (n, exp) EN: Greater Necklaced Laughingthrush  FR: Garrulaxe à plastron [ m ] ; Garrulax à bandeau [ m ] ; Garrulaxe à collier [ m ] ; Garrulaxe à poitrine noire [ m ]
นกกระจิ๊ดภูเขา[nok krajit phūkhao] (n, exp) EN: Mountain Leaf Warbler  FR: Pouillot à triple bandeau [ m ] ; Pouillot montagnard [ m ]
แถบโฆษณา[thaēp khōsanā] (n, exp) EN: ad banner  FR: bandeau publicitaire [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bandeau (n) bˈændou (b a1 n d ou)
bandeaux (n) bˈændouz (b a1 n d ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stirnband { n } | Stirnbänder { pl }bandeau | bandeaux [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bandeau \Ban*deau"\ (b[a^]n*d[=o]"; b[a^]n"d[=o]), n.; pl.
   {Bandeaux} (b[a^]n*d[=o]z"). [F.]
   A narrow band or fillet, as for the hair, part of a
   headdress, etc.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
      Around the edge of this cap was a stiff bandeau of
      leather.                 --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster] Bandlet
   Bandelet

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bandeau
   n 1: an undergarment worn by women to support their breasts
      [syn: {brassiere}, {bra}, {bandeau}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 bandeau /bɑ̃do/ 
  binding; strip; tape

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top