Search result for

limberly

(89 entries)
(2.7545 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limberly-, *limberly*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา limberly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *limberly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limber    [ADJ] งอได้, See also: ยืดหยุ่น, Syn. flexible, pliant
limber    [VT] ทำให้งอได้, See also: ทำให้ดัดได้
limber    [VI] ที่งอได้
limber    [VI] ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่
limber    [VT] ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืนลาก
limber    [N] รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืน
climber    [N] คนที่ต้องการก้าวหน้าในธุรกิจหรือในสังคม
climber    [N] เครื่องมือสำหรับติดที่รองเท้าหรือขาเพื่อใช้ในการปีนเสา
unlimber    [VT] เตรียมพร้อม, See also: เตรียมปฏิบัติการ
unlimber    [VI] เตรียมพร้อม, See also: เตรียมปฏิบัติการ
limber up    [PHRV] เตรียมพร้อม, Syn. loosen up

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liana; liane; woody climberไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
liane; liana; woody climberไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
climber; vineไม้เถา, ไม้เลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vine; climberไม้เถา, ไม้เลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
woody climber; liana; lianeไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climbersประเภทไต่บันได [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limberThe mountain attracts many climbers.
limberThe climber stayed alert while climbing the precipice.
limberThe mountain climbers reached the summit before dark.
limberThe climbers were brought off by the rescue party.
limberThe climbers awoke before daybreak.
limberRope the climbers together.
limberThe climbers were apprehensive of their danger.
limberHe is an adept climber.
limberHe is a fine type of mountain climber.
limberFalling rocks present a danger to climbers.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย
limber(ลิม'เบอะ) adj. งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร,อ่อนนิ่ม. vi.,vt. ทำให้งอได้,ทำให้ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,เปลี่ยนแปลงได้, See also: limberness n. ดูlimber, Syn. lithe,flexible

English-Thai: Nontri Dictionary
climber(n) นักไต่,ไม้เลื้อย
limber(adj) ดัดง่าย,อ่อน,งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถา [N] vine, See also: creeper, climber, Syn. เครือไม้, เถาไม้, Example: หวายลิงเป็นพืชที่เป็นเถาเหมือนหวายธรรมดา แต่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขัง, Count unit: เถา, Thai definition: ลำต้นของไม้เลื้อย
เครือ    [N] vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาไม้, Example: แม่เฒ่าเก็บผักกระถิน ผักตำลึง และหมู่ไม้ปลายเครือที่ขึ้นเองตามที่ว่างข้างรั้ว
เครือเขา    [N] vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาวัลย์
เครือดิน    [N] climbing plant, See also: creeper, climber, Example: เด็กสมัยนี้ส่วนมากจะไม่รู้จักเครือดิน, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาคล้ายผักบุ้ง ที่กล่าวไว้ในไตรภูมิวินิจฉัยว่ามีสัณฐานประดุจดังผักบุ้งและแพงพวย
แผละ [ADV] exhaustedly, See also: weaken squat oneself down, limberly (descriptive of manner of sitting), Example: เธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว พอถึงบ้านก็นั่งแผละ, Thai definition: อย่างอ่อนกำลัง
แผละ [ADV] limply, See also: limberly, Example: เธอนั่งแผละลงที่โต๊ะอาหารทันทีที่กลับมาถึง, Thai definition: แสดงอาการอ่อนกําลัง
เถาวัลย์ [N] vine, See also: creeping plant, climber, liana, Syn. พรรณไม้เลื้อย, Example: พืชชนิดนี้มีลักษณะคล้ายเถาวัลย์, Thai definition: พรรณไม้ที่เป็นเถา
บอระเพ็ด    [N] Tinospora cordifolia, See also: species of climber, Example: เด็กๆ ถูกครูทำโทษโดยให้อมบอระเพ็ด, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Tinospora crispa Miers ในวงศ์ Menispermaceae เถาเป็นตุ่ม รสขม ใช้ทำยาได้
บานบุรี    [N] Allamanda cathartica, See also: cathartica, a flowering plant, Allamanda catharteca, willow-leaved climber, Syn. บานบุรีเหลือง, ต้นบานบุรี, Example: ที่รั้วข้างมหาวิทยาลัยมีต้นบานบุรีออกดอกสีเหลืองเป็นแถวไปตลอด, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Allamanda cathartica Linn. ในวงศ์ Apocynaceae ลำต้นแข็ง ปลายกิ่งอ่อนโค้ง ดอกสีเหลืองสด
ไม้เลื้อย [N] climber, See also: trailer, creeper, vine, rambler, clematis, Example: ไม้เลื้อยทอดยอดไปบนหลังคาพระเจดีย์, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาที่ทอดตัวหรือยึดเกี่ยวไปตามพื้นดิน
เชือกเขา [N] tough mountain vein, See also: vine, climber, liana, Syn. เถาวัลย์, Count unit: เส้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant   
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]
นักปีนเขา[n. exp.] (nak pīn khao) EN: mountaineer ; mountain climber   FR: alpiniste [m]
นักไต่เขา[n. exp.] (nak tai khao) EN: mountaineer ; mountain climber   FR: alpiniste [m]
พืชไม้เลื้อย[n. exp.] (pheūt māi leūay) EN: climbing plant ; climber   FR: plante grimpante [f]
เถา[n.] (thao) EN: climber ; vine ; liana   FR: plante grimpante [f] ; tige ligneuse [f]
เถาวัลย์[n.] (thaowan) EN: liana ; climber ; wine   FR: liane [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMBER    L IH1 M B ER0
CLIMBER    K L AY1 M ER0
LIMBERG    L IH1 M B ER0 G
LIMBERS    L IH1 M B ER0 Z
LIMBERT    L IH1 M B ER0 T
CLIMBERS    K L AY1 M ER0 Z
CLIMBERS'    K L AY1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limber    (v) (l i1 m b @ r)
climber    (n) (k l ai1 m @ r)
limbers    (v) (l i1 m b @ z)
climbers    (n) (k l ai1 m @ z)
limbered    (v) (l i1 m b @ d)
limbering    (v) (l i1 m b @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(sozialer) Aufsteiger {m}social climber [Add to Longdo]
Bergsteiger {m}; Bergsteigerin {f}mountaineer; climber [Add to Longdo]
Biegsamkeit {f}limberness [Add to Longdo]
Kletterpflanze {f}; Schlingpflanze {f} [bot.]climber [Add to Longdo]
abprotzen | abprotzendto unlimber | unlimbering [Add to Longdo]
biegsamlimber [Add to Longdo]
biegsam {adv}limberly [Add to Longdo]
gelockertlimbered [Add to Longdo]
lockerlimber [Add to Longdo]
lockerndlimbering [Add to Longdo]
lockertlimbers [Add to Longdo]
lockertelimbered [Add to Longdo]
protzt abunlimbers [Add to Longdo]
protzte abunlimbered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
クライマー[, kuraima-] (n) climber [Add to Longdo]
肩慣らし[かたならし, katanarashi] (n,vs) warming or limbering up [Add to Longdo]
準備運動[じゅんびうんどう, junbiundou] (n,vs) warming (limbering) up; warming-up exercises [Add to Longdo]
登山家[とざんか, tozanka] (n) mountain climber; mountaineer [Add to Longdo]
登山客[とざんきゃく, tozankyaku] (n) mountain climber [Add to Longdo]
登山者[とざんしゃ, tozansha] (n) (See 山行者) mountain climber; mountaineer [Add to Longdo]
登山帽[とざんぼう, tozanbou] (n) climber's hat [Add to Longdo]
閉山[へいざん, heizan] (n,vs) (1) end the climbing season; closure of a mountain to climbers; (2) closing a mine; discontinuation of mining [Add to Longdo]
予備運動[よびうんどう, yobiundou] (n) limbering up [Add to Longdo]
攀禽類[はんきんるい, hankinrui] (n) climbers (birds formerly grouped in order Scansores) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奸雄[jiān xióng, ㄐㄧㄢ ㄒㄩㄥˊ, / ] person who seeks advancement by any means; career climber; unscrupulous careerist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top