ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verletzen

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verletzen-, *verletzen*
German-Thai: Longdo Dictionary
verletzen(vt) |verletzte, hat verletzt| ทำให้มีบาดแผล, ทำให้บาดเจ็บ, See also: S. verwunden,
jmdn. verletzen(vt) ทำให้บางคนเสียใจ หรือดูถูกเขา, See also: Related: beleidigen
sich(D) etw. verletzenตนเองบาดเจ็บที่ใดที่หนึ่ง เช่น Ich hab mir den Kopf verletzt. ศรีษะของฉันบาดเจ็บ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verletzen | verletzend | verletzt | verletzt | verletzteto infringe | infringing | infringed | infringes | infringed [Add to Longdo]
verletzen; beschädigen | verletzend; beschädigend | verletzt; beschädigt | verletzt; beschädigt | verletzte; beschädigteto injure | injuring | injured | injures | injured [Add to Longdo]
verletzen | verletzend | verletzt | verletzt | verletzteto violate | violating | violated | violates | violated [Add to Longdo]
verletzento bruise [Add to Longdo]
verletzen; nicht einhaltento break {broke; broken} [Add to Longdo]
verletzen; schadento harm [Add to Longdo]
verletzen; schaden | verletzend; schadend | verletzt; geschadet | er/sie verletzt | ich/er/sie verletzte | er/sie hat/hatte verletztto hurt {hurt; hurt} | hurting | hurt | he/she hurts | I/he/she hurt | he/she has/had hurt [Add to Longdo]
verletzendblasphemous [Add to Longdo]
verletzend {adj}harmful [Add to Longdo]
verletzendblessing [Add to Longdo]
verletzend {adj} | verletzender | am verletzendstenhurting | more hurting | most hurting [Add to Longdo]
verletzend {adv}blasphemously [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
傷める[いためる, itameru] verletzen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  verletzen /fɛrlɛtsən/
   to bruise; to hurt {hurt, hurt}; to infringe; to injure; to violate; to bless {blessed, blest}

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top