ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยกตนข่มท่าน

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยกตนข่มท่าน-, *ยกตนข่มท่าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกตนข่มท่าน[V] bluster, See also: swagger, swank, brag, Example: เขาชอบยกตนข่มท่านเสมอจนไม่มีใครคบแล้ว, Thai definition: พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยกตนข่มท่านก. ยกย่องตัวเองและข่มผู้อื่น, พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your overbearing nature?คุณยกตนข่มท่านThe Choice (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกตนข่มท่าน[v. exp.] (yok ton khom than) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag   FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boastful[ADJ] อวดดี, See also: ยกตนข่มท่าน, คุยโว, โอ้อวด, Syn. bragging, cocky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overbearing(โอ'เวอะแบ'ริง) adj. ครอบงำ,ยกตนข่มท่าน,หยิ่งยโส,เผด็จการ,เอาชนะได้,คว่ำได้, See also: overbearingness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
overbearing(adj) กดขี่,ยกตนข่มท่าน,เอาแต่ใจ,ครอบงำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top