ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egotist

IY1 G AH0 T IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egotist-, *egotist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egotist(เอก'กะทิสทฺ, อี'กะทิสทฺ) n. คนคุยโว, คนอวดดี, คนทะนงตัว, Syn. boaster

English-Thai: Nontri Dictionary
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว, คนอวดดี, คนหยิ่ง, คนคุยโว, คนทะนงตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
egotistEgotist though he was, his parents loved him.
egotistThat man is an egotist through and through.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EGOTIST IY1 G AH0 T IH0 S T
EGOTISTICAL IY2 G AH0 T IH1 S T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egotist (n) ˈɛgətɪst (e1 g @ t i s t)
egotists (n) ˈɛgətɪsts (e1 g @ t i s t s)
egotistic (j) ˌɛgətˈɪstɪk (e2 g @ t i1 s t i k)
egotistically (a) ˌɛgətˈɪstɪkliː (e2 g @ t i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂妄[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, ] egotistical; arrogant; brassy, #21,192 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エゴイスティック[egoisuteikku] (adj-na) egotistic [Add to Longdo]
エゴイスト[egoisuto] (n) egotist [Add to Longdo]
エゴティスト[egoteisuto] (n) egotist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Egotist \E"go*tist\, n. [L. ego I + ending -tist for -ist. See
   {Egotism}, and cf. {Egoist}.]
   One addicted to egotism; one who speaks much of himself or
   magnifies his own achievements or affairs. Egotistic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egotist
   n 1: a conceited and self-centered person [syn: {egotist},
      {egoist}, {swellhead}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top