ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consequential

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consequential-, *consequential*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consequential(adj) ที่เป็นผลกระทบ
consequential(adj) สำคัญ, Syn. important, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา, เกี่ยวกับผลลัพธ์, อวดดี, วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important, eventful

English-Thai: Nontri Dictionary
consequential(adj) เกี่ยวกับผลลัพธ์, ที่สืบเนื่องมา, ที่สำคัญ
inconsequential(adj) ไม่สมเหตุผล, เล็กน้อย, ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consequential amendmentการแปรญัตติต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consequential damage; consequential injuryผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential injury; consequential damageผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential loss insuranceการประกันภัยความเสียหายสืบเนื่อง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think we've all pissed off enough people to wage a short but consequential war.ฉันคิดว่าเราต่างทำให้หลายคนไม่พอใจ จนทำให้เกิดสงคราม The Ties That Blind (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบเนื่อง[seūpneūang] (x) EN: as a consequence of ; because of ; consequential

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
consequential

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consequential
consequentially

WordNet (3.0)
consequential(adj) having important issues or results, Syn. eventful
consequentially(adv) having consequence, Ant. inconsequentially

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Consequential

a. 1. Following as a consequence, result, or logical inference; consequent. [ 1913 Webster ]

All that is revealed in Scripture has a consequential necessity of being believed . . . because it is of divine authority. Locke. [ 1913 Webster ]

These kind of arguments . . . are highly consequential and concludent to my purpose. Sir M. Hale. [ 1913 Webster ]

2. Assuming or exhibiting an air of consequence; pretending to importance; pompous; self-important; as, a consequential man. See Consequence, n., 4. [ 1913 Webster ]

His stately and consequential pace. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]


Consequential damage (Law) (a) Damage so remote as not to be actionable (b) Damage which although remote is actionable. (c) Actionable damage, but not following as an immediate result of an act.
[ 1913 Webster ]

Consequentially

adv. 1. With just deduction of consequence; with right connection of ideas; logically. [ 1913 Webster ]

The faculty of writing consequentially. Addison. [ 1913 Webster ]

2. By remote consequence; not immediately; eventually; as, to do a thing consequentially. South. [ 1913 Webster ]

3. In a regular series; in the order of cause and effect; with logical concatenation; consecutively; continuously. [ 1913 Webster ]

4. With assumed importance; pompously. [ 1913 Webster ]

Consequentialness

n. The quality of being consequential. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folgeschaden { m } | Folgeschäden { pl }consequential loss; consequential damage | consequential losses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうでもいい(P);どうだっていい[doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
雑魚キャラクター[ざこキャラクター, zako kyarakuta-] (n) inconsequential character in a game, anime, drama or manga; worthless character; mook [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top