ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โฮกฮาก

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โฮกฮาก-, *โฮกฮาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฮกฮาก[ADV] (speak) in rough voice, Syn. กระโชกโฮกฮาก, Example: นักเลงหัวไม้เข้ามาพูดโฮกฮากใส่เขาอย่างน่ากลัว, Thai definition: อาการพูดกระชากเสียง หรือกระแทกเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โฮกฮากว. อาการพูดกระชากเสียงหรือพูดกระแทกเสียงซึ่งไม่น่าฟัง, มักใช้เข้าคู่กับคำ กระโชก เป็น กระโชกโฮกฮาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Simply by yelling at the girls and threatening 'em with violence, he has made our home a happy place.แค่ตวาดใส่เด็ก ๆ ทำกระโชกโฮกฮากให้เด็กกลัว ทำให้บ้านเราน่าอยู่ขึ้นเป็นกอง Get Out of My Life (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; loud-spoken   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insolent[ADJ] อวดดี, See also: โฮกฮาก, ไร้มารยาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top