ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cocky

K AA1 K IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cocky-, *cocky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cocky[ADJ] หยิ่งยโส, See also: ทะนง, ที่มั่นใจในตนเองมากเกินไป, Syn. arrogant, overconfident

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocky(คอค'คี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส, See also: cockiness n. ดูcocky cockily adv. ดูcocky
cockyol(l) ybird n. นกน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Cocky fool.- อวดดีชะมัด The King (2017)
If you ever think I'm becoming a bit full of myself, cocky or over-confident...ถ้าคุณรู้สึกว่าผมกำลังจะเป็นตัวของตัวเองเต็มขั้น เริ่มกวนประสาทหรือเริ่มอวดดี... The Six Thatchers (2017)
- You're a cocky little bastard, aren't you?แกมันโอหังโดยสันดาน Spectre (2015)
Will you be so cocky when I slay you in front of the whole world, you Yankee motherfucker?ถ้าฉันสังหารนายต่อหน้าประชาชีทั้งโลก ไอ้แยงกี้ เลวระยำ! The Interview (2014)
Cocky bitch. Don't let your name and Kim Tan's be talked about as a set among students.นังตัวดี อย่าให้นักเรียนอื่น เอาชื่อเธอกับคิมทันไปพูดว่าเป็นคู่นะ Episode #1.5 (2013)
- get cocky and screw up, so...- เกิดลำพองแล้วก็ทำพลาดมาแล้ว แล้ว... Smoke Alarm (2013)
Oh, cocky all of a sudden.โอ้ อวดดีขึ้นมาเชียวนะ Nationals (2012)
He's always parading around in front of them like a rooster, bare-chested and cocky with those stupid cowboy boots.มันคอยมาเกาะแกะลูกสาวฉันตลอด มาพร้อมกับรองเท้าคาวบอยโง่ๆ The Tall Man (2012)
You threw them in there cocky and half-assed.แต่ก็เสนอหน้าไปให้เค้าตบเกรียน Real Steel (2011)
Just because she's the Chairman's daughter, she's acts cocky everyday.Relied on oneself is the director grown daughter. Every day so cockyYou've Fallen for Me (2011)
"Don't get cocky kid..." It's not working.โอเค นี่มันไม่เวิร์ค อาเบด บอกซิว่าฉันต้องทำไง Advanced Gay (2011)
Stefan was a cocky ripper douche.ส่วนสเตฟานก็เป็นไอจอมกระชากงี่เง่า The End of the Affair (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
COCKY    K AA1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cocky    (j) kˈɒkiː (k o1 k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingebildet {adj} | eingebildeter | am eingebildestencocky | cockier | cockiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
調子に乗る[ちょうしにのる, choushininoru] (exp,v5r) (1) to be elated; to be excited; to be caught up in the moment; to be carried away; to get cocky; (2) to get up to speed; to move into gear [Add to Longdo]
踏ん反り返る;ふんぞり返る[ふんぞりかえる, funzorikaeru] (v5r,vi) (1) to lie on one's back with legs outstretched; to recline; (2) to get cocky; to be arrogant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cocky \Cock"y\, a. [See {Cocket}.]
   Pert. [Slang]
   [1913 Webster] Cockyolly

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cocky
   adj 1: overly self-confident or self-assertive; "a very cocky
       young man"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top