ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

damp

D AE1 M P   
136 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -damp-, *damp*
English-Thai: Longdo Dictionary
damper(n) สิ่งที่ทำให้งานกร่อย เช่น Rain puts damper on Labor Day party.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damp[N] ความชื้น, See also: อากาศชื้น, Syn. moisture, humidity, dampness
damp[ADJ] ชื้น, See also: ชุ่ม, หมาด, ชุ่มชื้น, Syn. moist
damp[VT] ทำให้ชื้น, Syn. moisten, dampen
damp[VI] ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้เบาบาง, ทำให้ลดลง, ทำให้น้อยลง, ทำให้ทุเลา, Syn. allay, reduce, diminish
damp[VT] ยับยั้ง, See also: สกัดกั้น, กีดกัน, Syn. inhibit
damper[N] สิ่งที่ทำให้ท้อแท้หรือเสียใจ
damply[ADV] อย่างชุ่มชื้น, See also: อย่างหมาด, Syn. humidly, moistly
damp off[PHRV] เน่าเสีย, See also: เน่า
dampness[N] ความชื้น, See also: ความชุ่มชื้น, Syn. humidness, moistness
damp down[PHRV] ทำให้เปียก, See also: ทำให้ชุ่ม, Syn. dampen down, wet down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damp(แดมพฺ) {damped,damping,damps} adj.,vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) ชื้น,หมาด,หดหู่,ไร้ชีวิตชีวา -Phr. (damp off เน่า,เปื่อย,เหี่ยว), See also: dampness n. ดูdamp ., Syn. humidity
dampen(แดม'เพิน) vt. ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่ใจ vt. กลายเป็นชื้น
damper(แดม'เพอะ) n. คนที่ทำให้หมดสนุก,เครื่องทำให้ ชื้น ,เครื่องบรรเทา
blackdampn. เหมืองที่ขาดอากาศออกซิเจน, Syn. chokedamp
chokedampn. บรรยากาศในเหมืองซึ่งมีปริมาณแก๊สออกซิเจนน้อย แต่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง

English-Thai: Nontri Dictionary
damp(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไม่มีชีวิตชีวา
damp(n) ความชื้น,อากาศชื้น,ความหดหู่ใจ,ความสลดใจ
damp(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาดๆ,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้บรรเทา
dampen(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่,ทำให้สลด,ต้าน,ทำให้เบาบาง
damper(n) สิ่งที่ทำให้ชื้น,เครื่องลดการสั่นสะเทือน,เครื่องบรรเทา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
damped oscillationการแกว่งกวัดแบบหน่วง [มีความหมายเหมือนกับ damped vibration] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
damped vibrationการสั่นแบบหน่วง [มีความหมายเหมือนกับ damped oscillation] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
damperชุดแผ่นปรับลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
damper๑. ตัวหน่วง ๒. ตัวหน่วงการสั่นสะเทือน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
damper motorมอเตอร์ชุดแผ่นปรับลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
damping coefficientสัมประสิทธิ์การหน่วง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
damping factorตัวประกอบการหน่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
damping offโรคเน่าคอดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Damping (Mechanics)การหน่วง (กลศาสตร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
damper (n ) กันสะบัด (อุปกรณ์หน่วงแฮนด์รถจักรยานยนต์เมื่อเจอหลุมหรือพื้นต่างระดับ ไม่ให้แฮนด์สะบัดจนเสียการควบคุม และทำให้รถล้มได้)
Image:

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This man is a dampiel.หมอนี่เป็นลูกครึ่ง Vampire Hunter D (1985)
A dampiel?พวกลูกครี่ง! Vampire Hunter D (1985)
You, a dampiel, think you can beat me?ไอ้ลูกครึ่ง! คิดว่าเจ้าจะ ล้มข้าได้เหรอ! Vampire Hunter D (1985)
What...a Dampiel?อะไรนะ.. ลูกครึ่งงั้นเหรอ? Vampire Hunter D (1985)
You say Ramica and Ray were forced to retreat by a Dampiel?พวกเจ้าจะบอกว่า รามิก้ากับเรย์ถูกสกัด โดยเจ้าลูกครึ่งงั้นเหรอ? Vampire Hunter D (1985)
You truly are a dampiel.เจ้าเป็นลูกครึ่ง จริงๆซะด้วย Vampire Hunter D (1985)
But it's no wonder, since he is a dampielแต่มันก็ไม่แปลก ในเมื่อเขาเป็นพวกลูกครึ่ง Vampire Hunter D (1985)
Dampiel?ลูกครึ่ง! Vampire Hunter D (1985)
Are you saying D is a dampiel?แกจะบอกว่าดี เป็นลูกครึ่งงั้นเหรอ? Vampire Hunter D (1985)
Because you know I'm a dampiel?เพราะเธอรู้ว่าฉัน เป็นลูกครึ่งงั้นหรือ? Vampire Hunter D (1985)
He...you mean that dampiel?เขา.. เจ้าลูกครึ่งนั่นน่ะเหรอ? Vampire Hunter D (1985)
You can't even grant a woman's wish. Why can't you even be a dampiel?แค่ตอบรับความหวัง ของผู้หญิงยังไม่ได้ ทำไมนายต้อง มาเป็นลูกครึ่งนะ? Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dampShe used a damp rag to wipe off the dust.
dampThanks to Haruna's "weather mode" Kaori's fervour was greatly dampened.
dampOld homes, especially traditional Japanese ones, can be damp and unfriendly to modern life.
dampA damp, cold day affects a person's health.
dampThe down of chicks that have just hatched is damp, but after two hours it dries out and becomes fluffy.
dampI opened the windows to remove the damp from the room.
dampClean the window with a damp cloth.
dampIf you watch the sun setting on a warm, damp day, the moisture changes the shape of the sun.
dampDon't put that damp towel into the bag.
dampThe defeat didn't damp his spirits.
dampThe washing is still damp wet.
damp5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมาดๆ[ADJ] damp, See also: dank, moist, Example: หากเลือกกำเดาไหล ให้ใช้ผ้าหมาดๆ ชุบยาหยอดจมูก, Thai definition: เกือบแห้ง, แห้งไม่สนิท
ชุ่ม[V] be soaked, See also: dampen, be moist, be humid, be damp, be wet, be drenched, Syn. โชก, เปียก, ฉ่ำ, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: ผิวหนังของเราชุ่มไปด้วยเหงื่อ, Thai definition: มีน้ำหรือของเหลวซึมซาบเอิบอาบอยู่
ชุ่มชื้น[ADJ] damp, See also: soaked, moist, wet, Syn. เปียกชื้น, Ant. แห้ง, Example: กบเขียดน้อยๆ ตามป่าทั่วๆ ไปพวกนี้มักชอบป่าที่ชุ่มชื้น, Thai definition: มีไอน้ำหรือน้ำซึมซาบชุ่มอยู่
ความชื้น[N] moistness, See also: dampness, Syn. ความชุ่มชื้น, Example: ความชื้นที่พอเหมาะช่วยให้ต้นไม้เติบโตได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: wet ; damp ; moist; humid   FR: humide
ชื้น [adj.] (cheūn) EN: damp ; moist ; humid ; clammy   FR: humide ; moite ; suintant
ชื้นแฉะ [adj.] (cheūn chae) EN: damp ; moist   FR: humide
ชื้นแจะ [adj.] (cheūnjae) EN: damp ; wet   
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched   
ชุ่มชื้น[adj.] (chumcheūn) EN: damp ; soaked ; moist ; wet   FR: humide ; moite
ความชื้น[n.] (khwām cheūn) EN: humidity ; moistness ; dampness   FR: humidité [f]
หมาด[adj.] (māt) EN: damp ; not quite dry ; almost dry   FR: encore humide ; à demi sec
หมาด ๆ[adj.] (māt-māt) EN: damp   
หมดกำลังใจ[v.] (mot kamlangjai) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten   FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DAMP    D AE1 M P
DAMPS    D AE1 M P S
DAMPED    D AE1 M P T
DAMPEN    D AE1 M P AH0 N
DAMPER    D AE1 M P ER0
DAMPING    D AE1 M P IH0 NG
DAMPIER    D AE1 M P IY0 ER0
DAMPERS    D AE1 M P ER0 Z
DAMPNESS    D AE1 M P N AH0 S
DAMPENED    D AE1 M P AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
damp    (v) dˈæmp (d a1 m p)
damps    (v) dˈæmps (d a1 m p s)
damped    (v) dˈæmpt (d a1 m p t)
dampen    (v) dˈæmpən (d a1 m p @ n)
damper    (n) dˈæmpər (d a1 m p @ r)
damply    (a) dˈæmpliː (d a1 m p l ii)
dampens    (v) dˈæmpənz (d a1 m p @ n z)
dampers    (n) dˈæmpəz (d a1 m p @ z)
dampest    (j) dˈæmpɪst (d a1 m p i s t)
damping    (v) dˈæmpɪŋ (d a1 m p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潮湿[cháo shī, ㄔㄠˊ ㄕ, 湿 / ] damp; moist, #13,304 [Add to Longdo]
阻尼[zǔ ní, ㄗㄨˇ ㄋㄧˊ, ] damping, #34,363 [Add to Longdo]
[rù, ㄖㄨˋ, ] damp, boggy, marshy, #38,067 [Add to Longdo]
受潮[shòu cháo, ㄕㄡˋ ㄔㄠˊ, ] damp; affected by damp and cold, #42,957 [Add to Longdo]
大煞风景[dà shà fēng jǐng, ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ, / ] dampening one's spirit, #74,158 [Add to Longdo]
[rù, ㄖㄨˋ, ] damp; muggy, #103,189 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] damp; moist, #158,160 [Add to Longdo]
湿渌渌[shī lù lù, ㄕ ㄌㄨˋ ㄌㄨˋ, 湿 / ] damp [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kohldampf(n slang) |der| ความหิว เช่น Ich habe schon so einen Kohldampf, gibt es hier gar nichts zu essen?, See also: S. Hunger

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dampfverteilung {f}steam distribution [Add to Longdo]
Dampfzuleitung {f}steam supply line [Add to Longdo]
Dampf {m}steam [Add to Longdo]
Dampf {m}; Schwaden {m}; Wrasen {m} | Dämpfe {pl}vapor [Am.]; vapour [Br.] | vapors; vapours [Add to Longdo]
Dampf dahinter machento put some oomphh into it [Add to Longdo]
Dampf machento buck up [Add to Longdo]
Dampfbad {n} | Dampfbäder {pl}steam bath | steam baths [Add to Longdo]
Dampfbefeuchter {m}steam humidifier [Add to Longdo]
Dampfbefeuchterventil {n}steam humidifier valve [Add to Longdo]
Dampfbegleitheizung {f}steam tracing [Add to Longdo]
Dampfblasenanteil {m}; Dampfvolumenanteil {m}steam void fraction [Add to Longdo]
Dampfdom {n}dome [Add to Longdo]
Dampfdruck {m}vapor pressure; vapour pressure [Add to Longdo]
Dampfentlüfter {m}steam trap [Add to Longdo]
Dampfer {m}damper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うるうる[, uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist [Add to Longdo]
しっとり[, shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist [Add to Longdo]
しとしと[, shitoshito] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) gently (raining); drizzling; (adj-na) (2) (on-mim) moist; damp; (P) [Add to Longdo]
じっとり[, jittori] (adv,vs) damp; moist (negative nuance) [Add to Longdo]
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable [Add to Longdo]
じめじめ[, jimejime] (adv,n,vs) (on-mim) damp and humid; sodden; wet; clammy; (P) [Add to Longdo]
オイルダンパー[, oirudanpa-] (n) oil damper [Add to Longdo]
ダンパ[, danpa] (n) (1) damper; (2) (abbr) (See ダンスパーティー) dance party [Add to Longdo]
ダンパー[, danpa-] (n) damper [Add to Longdo]
ダンピング抵抗[ダンピングていこう, danpingu teikou] (n) {comp} damping resistor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
減衰[げんすい, gensui] attenuation (vs), decay, damping [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[き, ki] DAMPF [Add to Longdo]
[き, ki] Dampf [Add to Longdo]
汽笛[きてき, kiteki] Dampfpfeife [Add to Longdo]
汽船[きせん, kisen] Dampfer [Add to Longdo]
蒸気[じょうき, jouki] Dampf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damp \Damp\ (d[a^]mp), a. [Compar. {Damper}; superl. {Dampest}.]
   1. Being in a state between dry and wet; moderately wet;
    moist; humid.
    [1913 Webster]
 
       O'erspread with a damp sweat and holy fear.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Dejected; depressed; sunk. [R.]
    [1913 Webster]
 
       All these and more came flocking, but with looks
       Downcast and damp.          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damp \Damp\ (d[a^]mp), n. [Akin to LG., D., & Dan. damp vapor,
   steam, fog, G. dampf, Icel. dampi, Sw. damb dust, and to MNG.
   dimpfen to smoke, imp. dampf.]
   1. Moisture; humidity; fog; fogginess; vapor.
    [1913 Webster]
 
       Night . . . with black air
       Accompanied, with damps and dreadful gloom.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Dejection; depression; cloud of the mind.
    [1913 Webster]
 
       Even now, while thus I stand blest in thy presence,
       A secret damp of grief comes o'er my soul.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       It must have thrown a damp over your autumn
       excursion.              --J. D.
                          Forbes.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) A gaseous product, formed in coal mines, old
    wells, pints, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Choke damp}, a damp consisting principally of carbonic acid
    gas; -- so called from its extinguishing flame and animal
    life. See {Carbonic acid}, under {Carbonic}.
 
   {Damp sheet}, a curtain in a mine gallery to direct air
    currents and prevent accumulation of gas.
 
   {Fire damp}, a damp consisting chiefly of light carbureted
    hydrogen; -- so called from its tendence to explode when
    mixed with atmospheric air and brought into contact with
    flame.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damp \Damp\, v. i. [imp. & p. p. {Damped}; p. pr. & vb. n.
   {Damping}.] [OE. dampen to choke, suffocate. See {Damp}, n.]
   1. To render damp; to moisten; to make humid, or moderately
    wet; to dampen; as, to damp cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. To put out, as fire; to depress or deject; to deaden; to
    cloud; to check or restrain, as action or vigor; to make
    dull; to weaken; to discourage. "To damp your tender
    hopes." --Akenside.
    [1913 Webster]
 
       Usury dulls and damps all industries, improvements,
       and new inventions, wherein money would be stirring
       if it were not for this slug.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       How many a day has been damped and darkened by an
       angry word!              --Sir J.
                          Lubbock.
    [1913 Webster]
 
       The failure of his enterprise damped the spirit of
       the soldiers.             --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deoxyribonucleotide \deoxyribonucleotide\ n.
   an organic molecule consisting of a hereocyclic base attached
   to the 1-carbon of a deoxyribose ring, with a phosphate group
   esterified at the 5 position of the deoxyribose.
   Deoxyribonuceotides are the monomer units which make up
   {deoxyribonucleic acid}, the molecule carrying the hereditary
   information in most organisms. The most common forms of
   deoxyribonuceotide are {thymidine-5'-phosphate} (abbreviated
   {TMP}), {deoxyadenosine-5'-phosphate} (abbreviated {dAMP}),
   {deoxyguanosine-5'-phosphate} (abbreviated {dGMP}), and
   {deoxycytidine-5'-phosphate} (abbreviated {dCMP}).
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 damp
   adj 1: slightly wet; "clothes damp with perspiration"; "a moist
       breeze"; "eyes moist with tears" [syn: {damp}, {dampish},
       {moist}]
   n 1: a slight wetness [syn: {damp}, {dampness}, {moistness}]
   v 1: deaden (a sound or noise), especially by wrapping [syn:
      {muffle}, {mute}, {dull}, {damp}, {dampen}, {tone down}]
   2: restrain or discourage; "the sudden bad news damped the
     joyous atmosphere"
   3: make vague or obscure or make (an image) less visible;
     "muffle the message" [syn: {dampen}, {deaden}, {damp}]
   4: lessen in force or effect; "soften a shock"; "break a fall"
     [syn: {dampen}, {damp}, {soften}, {weaken}, {break}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 damp /dɑmp/
  1. smoke
  2. fume
  3. fog; mist
  4. steam; vapor; vapour

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 damp
  steam; vapor; vapour

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top