Search result for

มีรสชาติ

(42 entries)
(0.0315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีรสชาติ-, *มีรสชาติ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A smoked fish will taste good.ปลารมควันจะมีรสชาติที่ดี Pinocchio (1940)
-I have this terrible taste in my mouth.ฉันมีรสชาติที่น่ากลัวนี้ในปาก ของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
No flavor. It's too bad to eat.ไม่ค่อยมีรสชาติ มันแย่เกินกว่าจะกิน The Joy Luck Club (1993)
Whoa, whoa, whoa. I have great taste in women. When have I steered you wrong?โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ ฉันมีรสชาติที่ดีใน ผู้หญิง เมื่อเราได้นำคุณผิดหรือเปล่า? Dante's Peak (1997)
I think that to cook well, you must bring all your feelings and experience to the act of creation.เพื่อที่จะให้มีรสชาติ คุณต้องใส่ความรู้สึกและประสบการณ์ ไปกับการสร้างสรรค์ Woman on Top (2000)
It's a very nice fresh taste. A very nice old fresh taste.มันมีรสชาติที่สดชื่นมาก รสเก่าๆ ที่สดชื่น Hope Springs (2003)
A new flavor and brand every day.มีรสชาติใหม่ แบบใหม่ ทุกวัน Formula 17 (2004)
I, I realized that no food tastes as good as being thin feels.ผม ผมคิดเสียว่าอาหารที่ไม่มีรสชาติ มีรสชาติเช่นเดียวกันกับอาการรสจืด Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
It's a stick of the most amazing and sensational gum in the whole universe.หมากฝรั่งที่เคี้ยวหนุบหนับอร่อยมีรสชาติที่สุดในจักรวาล Charlie and the Chocolate Factory (2005)
But he had expensive taste.แต่เขามีรสชาติที่มีราคาแพง Balls of Fury (2007)
Children, do you want to know... what makes all my candy taste so special?เด็กๆ , รู้มั๊ยว่า... อะไรที่จะทำให้ขนมของเรามีรสชาติวิเศษสุด ? Epic Movie (2007)
A little calamity-- that's worth talking about.เรื่องแย่ๆ มีรสชาติน่าคุยกว่าเยอะ Brave New World (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีรสชาติ[adj.] (mī rotchāt) EN: savoury = savory (Am.)   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colorful[ADJ] ที่มีชีวิตชีวา, See also: มีรสชาติ, สนุกสนาน, Syn. colourful, vivid, lively, cheerful, eventful, bright
colourful[ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: มีรสชาติ, สนุกสนาน, Syn. colorful, vivid, lively, cheerful, eventful, bright
flavour with[PHRV] มีรสชาติของ
dainty[ADJ] มีรสชาติดี, See also: อร่อย, Syn. delicious
floury[ADJ] ปกคลุมไปด้วยแป้ง, See also: มีรสชาติคล้ายแป้ง
melt in one's mouth[IDM] อร่อยมาก, See also: มีรสชาติดีมาก
savor[VI] มีรสชาติ, See also: มีรส, ปรุงรส
savory[ADJ] มีรสชาติ, See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน, Syn. palatable, pleasing, appetizing
savour[VI] มีรสชาติ, See also: มีรส, ปรุงรส
savoury[ADJ] มีรสชาติ, See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน, Syn. palatable, pleasing, appetizing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
dainty(เดน'ที) n.,adj. งดงาม,สวยงาม,มีรสชาติดี,อร่อย,ประณีต n. สิ่งที่งดงาม,สิ่งที่มีรสชาติดี,สิ่งที่อร่อย, See also: daintily adv. ดูdainty daintiness n. ดูdainty, Syn. nice ###A. gross
dead-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
dead-and-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
gusty(กัส'ที) adj. เกี่ยวกับลมแรง-ฝน-ไฟหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นพัก ๆ ,พูดพล่าม,รุนแรง,อย่างยิ่ง,มีรสชาติ,เอร็ดอร่อย, See also: gustily adv. gustiness n., Syn. fitful
humdrum(ฮัม'ดรัม) adj. จืดชืด,น่าเบื่อ. -n. ความจืดชืด,ความไม่มีรสชาติ,ความน่าเบื่อ,การพูดที่น่าเบื่อ,บุคคลที่น่าเบื่อ., See also: humdrumness n., Syn. dull,fellow
innocuity(อินนอคคิว'อิที) n. ความไม่เป็นภัย,ความไม่มีรสชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
flat(adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรียบ,ไม่มีรสชาติ,ไม่คมชัด,ทื่อ,ซบเซา
humdrum(adj) ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
tasty(adj) รสอร่อย,มีรสชาติ
unsavory(adj) ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารังเกียจ,ลามก
vapid(adj) ไม่มีรสชาติ,จืดชืด,น่าเบื่อ,ไม่สนุก
zest(n) ความยินดี,ความกระตือรือร้น,ความสนุก,ความมีรสชาติ,ความเอร็ดอร่อย

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสชาติ เช่น ein saurer Geschmack รสเปรี้ยว, Die Suppe hat einen seltsamen Geschmack. ซุปนี้มีรสชาติที่แปลก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top