ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colourful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colourful-, *colourful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colourful(adj) มีชีวิตชีวา, See also: มีรสชาติ, สนุกสนาน, Syn. colorful, vivid, lively, cheerful, eventful, bright
colourful(adj) มีสีสันสดใส, See also: หลากสี, ฉูดฉาด, Syn. colorful, picturesque, multicolored, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colourfuladj. มีสีสรรมาก, มีสี, น่าตื่นเต้น, พอฟังได้, ตรึงใจ, มีเสน่ห์, Syn. interesting

English-Thai: Nontri Dictionary
colourful(adj) มีสีสัน, มีสีสดใส, น่าตื่นเต้น, มีเสน่ห์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're so pretty and colourful on the outside but on the inside you're nothing but fluff.นายดูน่ารักและสดใสในภายนอก แต่ภายในนายว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลย Latter Days (2003)
What with your departure, Jane's to London and the militia to the North with the colourful Mr Wickham, -ตั้งแต่เธอจากไป... เจนอยู่ที่ลอนดอน -และกองทหารจะขึ้นเหนือ พร้อมความมีสีสรรของคุณวิคแฮม Pride & Prejudice (2005)
Look at this. There's a sharp mind here spinning a thousand colourful dreams.ดูนี่สิ สมองเขาเป็นเลิศ วาดฝันอันสวยงามมากมาย Like Stars on Earth (2007)
Traversing the colourful mosaic of time, ราวกับข้ามเวลาผ่านลวดลายสวยงาม Like Stars on Earth (2007)
We'll feed them to Captain America and his colourful friends, and keep them off our scent.เราจะให้อาหารพวกเขากับกัปตันอเมริกาและเพื่อน ๆ ที่มีสีสันของเขา และให้พวกเขาออกกลิ่นของเรา Captain America: The Winter Soldier (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สีฉูดฉาด[sī chutchāt] (adj) EN: colourful = colorful (Am.)
สีจัดจ้าน[sī jatjān] (adj) EN: colourful = colorful (Am.)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colourful (j) kˈʌləfəl (k uh1 l @ f @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weißohr-Schneehöschen { n } [ ornith. ]Colourful Puffleg [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラフル[karafuru] (adj-na, n) colorful; colourful; (P) [Add to Longdo]
絢文[けんぶん, kenbun] (n) colorful pattern; colourful pattern [Add to Longdo]
奇談;綺談[きだん, kidan] (n) romantic story; colorful story; colourful story; highly embellished story [Add to Longdo]
色彩豊か[しきさいゆたか, shikisaiyutaka] (adj-na) colourful [Add to Longdo]
明るい(P);明い(io)[あかるい, akarui] (adj-i) (1) bright; colourful; (2) cheerful; (3) (as 〜に明るい) familiar (with); knowledgeable (about); (4) fair (e.g. politics); clean; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colourful \colourful\ adj.
   same as {colorful}. [Brit.]
   [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colourful
   adj 1: striking in variety and interest; "a colorful period of
       history"; "a colorful character"; "colorful language"
       [syn: {colorful}, {colourful}] [ant: {colorless},
       {colourless}]
   2: having striking color; "colorful autumn leaves" [syn:
     {colorful}, {colourful}] [ant: {colorless}, {colourless}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top