ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่น่าเชื่อถือ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่น่าเชื่อถือ-, *ไม่น่าเชื่อถือ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think that's the part that is discredited.ผมคิดว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันไม่น่าเชื่อถือ The Corporation (2003)
No, no, no. You're not credible as a doctor. Make something up.ไม่ได้ นายน่ะไม่น่าเชื่อถือพอ เอาอย่างอื่นเถอะ Just Like Heaven (2005)
- OK, I'm not convincing as a doctor!- ก็รู้อยู่แล้วหน้าแบบผมมั้นไม่น่าเชื่อถือ Just Like Heaven (2005)
Do you lack so much faith in our team?ทีมของเราไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยหรือคะ Smile Again (2006)
1. 65. . what a dubiously exact number1.65 เท่า ฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือเลย Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Your prosecutor isn't.แต่ทนายของคุณไม่น่าเชื่อถือ Easy as Pie (2008)
Walk in the park to discredit you, counselor.ทำได้ทุกอย่างเพื่อทำให้คุณไม่น่าเชื่อถือ คุณทนาย Easy as Pie (2008)
You know,she's had some problems in the past.เป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถือ Raging Cannibal (2008)
It doesn't sound reassuring, it just sounds creepy.มันฟังดูไม่น่าเชื่อถือ มันฟังดูน่ารังเกียจ Last Resort (2008)
Well, given the past experience between the two of you, he's not convinced.อืม ลืมเรื่องราวเก่า ๆ ไป ระหว่างคุณ 2 คน , เขาไม่น่าเชื่อถือ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
That's fabulous.นั้นไม่น่าเชื่อถือเลย Orphan (2009)
I mean, they come on like shady politicians from planet Vulcan.แบบว่าพวกเขาโผล่มาเหมือนกับพวกนักการเมืองที่ไม่น่าเชื่อถือจากดินแดนของวัลแคน When the Levee Breaks (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
dodgy(adj ) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer. , S. questionable, suspicious,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dishonorable[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty, Ant. ethical, moral
dishonourable[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty
flimsy[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. unconvincing, weak, inadequate, Ant. serious
ropey[SL] น่าสงสัย, See also: ไม่น่าเชื่อถือ
unreliable[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, See also: ไม่น่าไว้วางใจ, เต็มไปด้วยความหลอกลวง, Syn. untrustworthy, Ant. reliable, trustworthy
unsound[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, See also: ไม่น่าไว้ใจ, Syn. unreliable, Ant. reliable
untrustworthy[ADJ] ไม่น่าไว้ใจ, See also: ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. unreliable, Ant. trustworthy, reliable, dependable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computerese(สคัมพิวทะริซ) n. ภาษารหัสคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์หมายถึงคำศัพท์หรืออาจเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่นักคอมพิวเตอร์มักใช้ และเป็นที่รู้จักในวงการนักคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น garbage ปกติแปลว่าขยะ นักคอมพิวเตอร์นำมาใช้ในความหมายว่า เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
discreditable(ดิสเคร'ดิททะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ,เสียหน้า,น่าขายหน้า
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า
unbelievable(อันบิลีฟ'วะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ, See also: unbelievably adv.
unreliable(อันรีไล'อะเบิล) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
untrustworthy(อันทรัส'เวิร์ธธี) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. disloyal
unworthy(อันเวิร์ธ'ธี) adj. ไม่คู่ควร,ไม่สมควร,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีคุณค่า. n. บุคคลที่ไม่คู่ควร., See also: unworthily adv. unworthiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
disrepute(n) ความเสียชื่อเสียง,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อถือ
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย,ซึ่งคิดขึ้น,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่น่าเป็นไปได้
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีสัจจะ,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ
unworthy(adj) ไม่คู่ควรกัน,ไม่มีคุณค่า,ไม่น่าเชื่อถือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top