ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยังไม่ตัดสินใจ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยังไม่ตัดสินใจ-, *ยังไม่ตัดสินใจ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I haven't decided.ยังไม่ตัดสินใจเลย Show Me Love (1998)
India's on the fence.อินเดียยังไม่ตัดสินใจ Pilot (2004)
So, a week went by, and I decided not to call her.อาทิตย์นึงผ่านไป พ่อก็ยังไม่ตัดสินใจโทรหาเธอซะที Purple Giraffe (2005)
You haven't decided what to do either, right?เธอยังไม่ตัดสินใจเหรอว่าจะทำอะไร? Heavenly Forest (2006)
I HAVEN'T MADE UP MY MIND YET. JUST LET ME THINK ABOUT IT.ฉันยังไม่ตัดสินใจ ขอฉันเอาไปคิดก่อนนะ There's Always a Woman (2008)
And he still hasn't made a choice.แล้วเค้าก็ยังไม่ตัดสินใจเลือกซะที There's No 'I' in Team (2008)
Don't worry, we'll decide when to start shooting.ไม่ต้องห่วงเรา ยังไม่ตัดสินใจว่าจะยิงตอนไหน Last Resort (2008)
And if I do, I'm paying the rent.แต่ฉันยังไม่ตัดสินใจว่าจะอยู่นะ You Don't Know Jack (2010)
And she hasn't quite made up her mind about you. Wait-และเธอยังไม่ตัดสินใจ Laryngitis (2010)
I guess we are undecided.ชั้นว่าเรายังไม่ตัดสินใจนะ Bridesmaids (2011)
But if your wife is the one who cheated, why is she holding up the divorce?แต่ถ้า ภรรยาคุณ เป็นคนที่นอกใจ ทำไม เธอยังไม่ตัดสินใจ หย่า And Lots of Security... (2011)
I can decide where I want to go later. You don't just get to decide where you want to go, Axl.ลูกยังไม่ตัดสินใจ ว่าไปที่ไหนหรอ แอคเซิล The Test (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยังไม่ตัดสินใจ[adj.] (yang mai tatsinjai) EN: undecided   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hang in the balance[IDM] อยู่ในสภาพที่ยังไม่ตัดสินใจ, See also: ยังไม่ตัดสินใจ
in the balance[IDM] อยู่ในสภาพที่ยังไม่ตัดสินใจ, See also: ยังไม่ตัดสินใจ
on the horns of a dilemma[IDM] ยังไม่ตัดสินใจระหว่างสองสิ่ง
pend[VI] ยังไม่ตกลงใจ, See also: ยังไม่ตัดสินใจ
suspensive[ADJ] ไม่แน่นอนใจ, See also: ยังไม่ตัดสินใจ, Syn. undecided

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top