ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การช่วยเหลือ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การช่วยเหลือ-, *การช่วยเหลือ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assistance, technicalการช่วยเหลือด้านเทคนิค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
technical assistanceการช่วยเหลือด้านเทคนิค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal aidการช่วยเหลือทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civic actionการช่วยเหลือพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
military civic actionการช่วยเหลือพลเมืองโดยทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civic action, militaryการช่วยเหลือพลเมืองโดยทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aid and comfort to the enemyการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enemy, aid and comfort to theการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domestic economic assistanceการช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Trade adjustment assistanceการช่วยเหลือในการปรับแก้ทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Aidการช่วยเหลือ [การแพทย์]
Intervention, Earlyการช่วยเหลือเด็กแต่เริ่มแรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Musketeer Gripweed, without whom these memoirs would never have been written.ทหารถือปืนคาบศิลา กริปวีด โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ บันทึกความทรงจำเหล่านี้จะ ไม่ได้รับการเขียน How I Won the War (1967)
Chump don't want no help, chump don't get the help.คนเราไม่ต้องการความช่วยเหลือ ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ Airplane! (1980)
If you would tell me the reasons perhaps I could be of help.ถ้าคุณจะบอกฉันเหตุผล บางทีฉันอาจจะมีการช่วยเหลือ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Under my personal guidance and supervision... and with the aid of a new wonder drug, Expectane...ภายใต้การแนะแนวและวิสัยทัศน์ ในการช่วยเหลือการสร้างยาที่วิเศษ เอ็กซ์เพกเทน Junior (1994)
It couldn't be helped... but I'm glad he's safe.มัน couldn เว็บไซต์นั้นทีได้รับการช่วยเหลือ... ขอบคุณ สามีของฉันได้ตรวจ; s คนบ้า แต่ผมก็ดีใจที่เขามีความปลอดภัย Princess Mononoke (1997)
We're so hung up on this notion that we have some obligation... to help this struggling black man.เรายึดติดกับความคิด / ที่ว่าเราต่างก็มีภาระ... ในการช่วยเหลือ /เพื่อไอมืดนั่น American History X (1998)
My help is not unconditional.การช่วยเหลือของฉันมันไม่ได้ไม่มีเงื่อนใข American History X (1998)
That was a beautiful service, Paul.ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือที่งดงาม พอล Dark Harbor (1998)
Your business is to help American citizens.เรื่องของคุณคือการช่วยเหลือพลเมืองอเมริกัน Brokedown Palace (1999)
Here comes help!การช่วยเหลือมาถึงแล้ว ! Millennium Actress (2001)
I need help. Maybe I should just call back and talk to your girlfriend.ฉันต้องการการช่วยเหลือ บางทีฉันน่าจะโทรคุยกับแฟนคุณ Punch-Drunk Love (2002)
You'd better testify! Hello Chris, we have a bet going here. It's you convert one of them, remember?จำได้ใหมที่พระเจ้าได้สอน ให้เรารู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น Latter Days (2003)

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assist[N] การช่วย, See also: การช่วยเหลือ
good turn[N] การช่วยเหลือผู้อื่น, See also: การกระทำที่เป็นมิตร, การทำดีต่อผู้อื่น, Syn. kindness, indulgence, favor
help[N] การช่วย, See also: การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การส่งเสริม, การสนับสนุน
ministering[N] การดูแล, See also: การช่วยเหลือ, Syn. aiding, assisting
ministration[N] การช่วยเหลือ, Syn. assistance, support
ministrations[N] การช่วยเหลือ, See also: การดูแล, Syn. assistance, support, help
neighborliness[N] ความเป็นมิตร, See also: การช่วยเหลือกัน
neighbourliness[N] ความเป็นมิตร, See also: การช่วยเหลือกัน
rescue[N] การช่วยชีวิต, See also: การช่วยเหลือ, Syn. aid, salvage, Ant. abandonment, loss
sanction[N] การสนับสนุน, See also: การช่วยเหลือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid,help)
comfort(คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน,คำปลอบโยน,สิ่งปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การช่วยเหลือ., Syn. solace
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
help(เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ, Syn. aid,assist ###A. resist,destroy
independent(อินดิเพน' เดินทฺ) adj. อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, มีเงินเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง. -n. คนที่อิสระ, คนที่เป็นตัวของตัวเอง, ผู้ออกเสียงอิสระ (ไม่ขึ้นอยู่พรรคการเมืองใด ๆ)
ministry(มิน'นิสทรี) n. กระทรวง,คณะรัฐมนตรี,คณะสงฆ์,การบริการ,การช่วยเหลือ
pararescuen. การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทิ้งหรือโดดร่มชูชีพ
quisle(ควิส'เซิล) vi. ขายชาติโดยการช่วยเหลือข้าศึกที่กำลังรุกรานประเทศ,สมคบกระทำความผิด
quisling(ควิส'ซฺลิง) n. ผู้ขายชาติโดยการช่วยเหลือข้าศึก,คนทรยศ, Syn. traitor

English-Thai: Nontri Dictionary
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
comfort(n) คำปลอบโยน,การปลอบใจ,การให้กำลังใจ,การช่วยเหลือ
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
ministration(n) การรับใช้,การปรนนิบัติ,การช่วยเหลือ,การให้
redemption(n) การไถ่ถอน,การช่วยเหลือ,การไถ่บาป,การชดใช้,การชำระหนี้
rescue(n) การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การแย่งชิง
saving(n) การประหยัด,การอดออม,การช่วยเหลือ,การเก็บรักษา,การสงวน
succor(n) การสงเคราะห์,การช่วยเหลือ,การบรรเทา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humanitarian aid (n ) การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
Beitrag(n) |der, Beiträge| การช่วยเหลือ, การสนับสนุน, การมีส่วนร่วม เช่น Australien will als Beitrag zum Umweltschutz Glühbirnen verbieten.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top