ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การช่วยเหลือ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การช่วยเหลือ-, *การช่วยเหลือ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assistance, technicalการช่วยเหลือด้านเทคนิค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
technical assistanceการช่วยเหลือด้านเทคนิค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal aidการช่วยเหลือทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civic actionการช่วยเหลือพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
military civic actionการช่วยเหลือพลเมืองโดยทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civic action, militaryการช่วยเหลือพลเมืองโดยทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aid and comfort to the enemyการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enemy, aid and comfort to theการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domestic economic assistanceการช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Trade adjustment assistanceการช่วยเหลือในการปรับแก้ทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Aidการช่วยเหลือ [การแพทย์]
Intervention, Earlyการช่วยเหลือเด็กแต่เริ่มแรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Musketeer Gripweed, without whom these memoirs would never have been written.ทหารถือปืนคาบศิลา กริปวีด โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ บันทึกความทรงจำเหล่านี้จะ ไม่ได้รับการเขียน How I Won the War (1967)
Chump don't want no help, chump don't get the help.คนเราไม่ต้องการความช่วยเหลือ ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ Airplane! (1980)
If you would tell me the reasons perhaps I could be of help.ถ้าคุณจะบอกฉันเหตุผล บางทีฉันอาจจะมีการช่วยเหลือ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Under my personal guidance and supervision... and with the aid of a new wonder drug, Expectane...ภายใต้การแนะแนวและวิสัยทัศน์ ในการช่วยเหลือการสร้างยาที่วิเศษ เอ็กซ์เพกเทน Junior (1994)
It couldn't be helped... but I'm glad he's safe.มัน couldn เว็บไซต์นั้นทีได้รับการช่วยเหลือ... ขอบคุณ สามีของฉันได้ตรวจ; s คนบ้า แต่ผมก็ดีใจที่เขามีความปลอดภัย Princess Mononoke (1997)
We're so hung up on this notion that we have some obligation... to help this struggling black man.เรายึดติดกับความคิด / ที่ว่าเราต่างก็มีภาระ... ในการช่วยเหลือ /เพื่อไอมืดนั่น American History X (1998)
My help is not unconditional.การช่วยเหลือของฉันมันไม่ได้ไม่มีเงื่อนใข American History X (1998)
That was a beautiful service, Paul.ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือที่งดงาม พอล Dark Harbor (1998)
Your business is to help American citizens.เรื่องของคุณคือการช่วยเหลือพลเมืองอเมริกัน Brokedown Palace (1999)
Here comes help!การช่วยเหลือมาถึงแล้ว ! Millennium Actress (2001)
I need help. Maybe I should just call back and talk to your girlfriend.ฉันต้องการการช่วยเหลือ บางทีฉันน่าจะโทรคุยกับแฟนคุณ Punch-Drunk Love (2002)
You'd better testify! Hello Chris, we have a bet going here. It's you convert one of them, remember?จำได้ใหมที่พระเจ้าได้สอน ให้เรารู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น Latter Days (2003)

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assist(n) การช่วย, See also: การช่วยเหลือ
good turn(n) การช่วยเหลือผู้อื่น, See also: การกระทำที่เป็นมิตร, การทำดีต่อผู้อื่น, Syn. kindness, indulgence, favor
help(n) การช่วย, See also: การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การส่งเสริม, การสนับสนุน
ministering(n) การดูแล, See also: การช่วยเหลือ, Syn. aiding, assisting
ministration(n) การช่วยเหลือ, Syn. assistance, support
ministrations(n) การช่วยเหลือ, See also: การดูแล, Syn. assistance, support, help
neighborliness(n) ความเป็นมิตร, See also: การช่วยเหลือกัน
neighbourliness(n) ความเป็นมิตร, See also: การช่วยเหลือกัน
rescue(n) การช่วยชีวิต, See also: การช่วยเหลือ, Syn. aid, salvage, Ant. abandonment, loss
sanction(n) การสนับสนุน, See also: การช่วยเหลือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid, help
comfort(คัม'เฟิร์ท) { comforted, comforting, comforts } vt. ปลอบโยน, ให้กังวลใจ, ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน, คำปลอบโยน, สิ่งปลอบใจ, ผู้ปลอบใจ, การช่วยเหลือ., Syn. solace
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค, การช่วยเหลือ, การอุดหนุน, การสนับสนุน, เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์, สิ่งที่มอบ, สิ่งที่บริจาค, ภาษีพิเศษ, Syn. grant
help(เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ, Syn. aid, assist, Ant. resist, destroy
independent(อินดิเพน' เดินทฺ) adj. อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, มีเงินเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง. -n. คนที่อิสระ, คนที่เป็นตัวของตัวเอง, ผู้ออกเสียงอิสระ (ไม่ขึ้นอยู่พรรคการเมืองใด ๆ)
ministry(มิน'นิสทรี) n. กระทรวง, คณะรัฐมนตรี, คณะสงฆ์, การบริการ, การช่วยเหลือ
pararescuen. การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทิ้งหรือโดดร่มชูชีพ
quisle(ควิส'เซิล) vi. ขายชาติโดยการช่วยเหลือข้าศึกที่กำลังรุกรานประเทศ, สมคบกระทำความผิด
quisling(ควิส'ซฺลิง) n. ผู้ขายชาติโดยการช่วยเหลือข้าศึก, คนทรยศ, Syn. traitor

English-Thai: Nontri Dictionary
amelioration(n) การสงเคราะห์, การเยียวยา, การช่วยเหลือ
comfort(n) คำปลอบโยน, การปลอบใจ, การให้กำลังใจ, การช่วยเหลือ
contribution(n) การช่วยเหลือ, การบริจาค, การสนับสนุน, การอุดหนุน, การลงทุน
ministration(n) การรับใช้, การปรนนิบัติ, การช่วยเหลือ, การให้
redemption(n) การไถ่ถอน, การช่วยเหลือ, การไถ่บาป, การชดใช้, การชำระหนี้
rescue(n) การช่วยเหลือ, การช่วยชีวิต, การแย่งชิง
saving(n) การประหยัด, การอดออม, การช่วยเหลือ, การเก็บรักษา, การสงวน
succor(n) การสงเคราะห์, การช่วยเหลือ, การบรรเทา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humanitarian aid(n) การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
Beitrag(n) |der, Beiträge| การช่วยเหลือ, การสนับสนุน, การมีส่วนร่วม เช่น Australien will als Beitrag zum Umweltschutz Glühbirnen verbieten.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top