ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การส่งเสริม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การส่งเสริม-, *การส่งเสริม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
religion, advancement ofการส่งเสริมศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advancement of religionการส่งเสริมศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural extensionการส่งเสริมการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Export promotionการส่งเสริมการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Industrial extensionการส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Employee health promotionการส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Foreign trade promotionการส่งเสริมการค้าต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Health promotionการส่งเสริมสุขภาพ [TU Subject Heading]
Industrial promotionการส่งเสริมอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Extension serviceการส่งเสริมการขยายกิจรรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reading promotionการส่งเสริมการอ่าน [TU Subject Heading]
Sales promotionการส่งเสริมการขาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My father wish to give sir this to put on path of good teaching.พ่อของฉัน อยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับท่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสอนให้ดีขึ้น Anna and the King (1999)
Some of us provide information... others give their support.พวกเราบางคนให้ข้อมูล... คนอื่น ๆ ให้การส่งเสริมพวกเขา Resident Evil (2002)
If we're being honest, I think this has been a real confidence booster for you, buddy.ถ้าเรามีความซื่อสัตย์ ฉันคิดว่ามันจะเป็น การส่งเสริมความเชื่อมั่นให้นายนะ เพื่อน Ghosts (2008)
I heard you were getting promoted.ผมได้ยินมาว่าคุณได้รับการส่งเสริมการลงทุน Revolutionary Road (2008)
To promote our international business alliances.เพื่อเป็นการส่งเสริมพันธมิตร.. ทางธุรกิจของเรา Invictus (2009)
She wants to be a part of your lives. You should be happy she's a booster.เธอต้องการเป็นส่นสำคัญของชีวิตลูก\ลูกควรจะมีความสุขกับการส่งเสริมของเธอ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
This organization has a proud tradition of upholding both human rights and cultural diversity.องค์กรนี้มีประเพณีอันน่าภาคภูมิใจ ในการส่งเสริมทั้งสิทธิมนุษยชน และความหลากหลายทางวัฒนธรรม The Bishop Revival (2010)
My beautiful SSA Derek Morgan, you deserve a raise.เดริก มอร์แกนที่น่ารักของชั้น คุณควรได้รับการส่งเสริม Big Sea (2011)
And for upholding the highest standards of the Order of Seekers and demonstrating unwavering faith to the Chantry, และจากการส่งเสริมของสภาสูงแห่งซีคเกอร์ การกระทำและความทุ่มเทให้กับวิหาร, Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Mom, you know I couldn't do this without you, but I need to be the one raising Emma.แม่ คุณก็รู้ฉันทำไม่ได้ฃNถ้าขาดคุณ แต่I ต้องการที่จะเป็น ที่หนึ่งการส่งเสริมเอมม่า Guys, Interrupted (2012)
This office needs an ASAC, and I'm thinking we should be promoting from within.สำนักงานนี้ต้องการผู้ที่เชี่ยวชาญในพื้นที่ และผมคิดว่าเราน่าจะ มีการส่งเสริมสนับสนุนจากคนภายใน Fifty-One (2012)
But I could be there for moral support.แต่ฉันอาจมี การส่งเสริมศีลธรรม Single Fright Female (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การส่งเสริม[kān songsoēm] (n) EN: promotion ; encouragement ; fostering  FR: encouragement [ m ] ; promotion [ f ]
การส่งเสริมการขาย[kān songsoēm kān khāi] (n, exp) EN: sales promotion
การส่งเสริมสุขภาพ[kān songsoēm sukkhaphāp] (n, exp) EN: health promotion
การส่งเสริมสุขภาพจิต[kān songsoēm sukkhaphāp jit] (n, exp) EN: mental health promotion
การส่งเสริมสุขภาพเด็ก[kān songsoēm sukkhaphāp dek] (n, exp) EN: child health promotion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
booster(n) การส่งเสริม, See also: เครื่องเพิ่มกำลัง, ผู้สนับสนุน, สิ่งกระตุ้น, Syn. auxiliary, helper
instigation(n) การยั่วยุ, See also: การส่งเสริม, การกระตุ้น
sanitation(n) สุขอนามัย, See also: การส่งเสริมสุขภาพ, สุขาภิบาล, Syn. sanitary science, hygiene
wholesomeness(n) การส่งเสริมสุขภาพ, Syn. healthfulness, healthiness, salubriousness, Ant. unhealthiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
connivance(คะไนฟ'เวินซฺ) n. การยินยอมแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่, การอนุญาตอย่างลับ ๆ , การส่งเสริมอย่างลับ ๆ, See also: connivan adj. ดูconnivance conniven adj. ดูconnivance, Syn. connivence.
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์, การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation
furtherance(เฟอ'เธอะเรินซฺ) n. การก้าวต่อไปข้างหน้า, การส่งเสริม, การผลักดัน, Syn. advancement, drive
impetus(อิม' พิทัส) n., (pl. impetuses) แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, แรงดลใจ, การส่งเสริม
instigation(อินสทิเก'เชิน) n. การกระตุ้น, การยุยง, การส่งเสริม, สิ่งดลใจ., Syn. agitator
irenic(ไอเรน'นิค) adj. เกี่ยวกับการส่งเสริมความสงบหรือสันติภาพ, สงบ, สันติ., Syn. irenical. S. peaceful
promotion(พระโม'เชิน) n. การสนับสนุน, การส่งเสริม, การเลื่อน (ตำแหน่ง ฐานะหรือระดับ) , การให้กำลังใจ, การก่อการ, การก่อตั้ง., See also: promotional adj. promotive adj.
sanitation(แซนนิเท'เชิน) n. สุขอนามัย, สุขาภิบาล, การส่งเสริมสุขภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
encouragement(n) การให้กำลังใจ, ความเร้าใจ, การส่งเสริม, การสนับสนุน
eugenics(n) สุพันธุศาสตร์, วิชาว่าด้วยการส่งเสริมมนุษยชาติให้ดีขึ้น
furtherance(n) ความคืบหน้า, ความก้าวหน้า, การส่งเสริม, การผลักดัน
help(n) ความช่วยเหลือ, ความสงเคราะห์, การส่งเสริม
improvement(n) การปรับปรุง, การพัฒนา, การส่งเสริม, การแก้ไข
incitement(n) การยุยง, การส่งเสริม, การสนับสนุน
promotion(n) การสนับสนุน, การส่งเสริม, การเลื่อนชั้น, การเลื่อนตำแหน่ง
sanitation(n) สุขอนามัย, การสุขาภิบาล, การส่งเสริมสุขภาพ
stimulation(n) การปลุกใจ, การกระตุ้น, การส่งเสริม, การปลุกเร้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
栄進[えいしん, eishin] TH: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน  EN: promotion

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top