ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การสนับสนุน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสนับสนุน-, *การสนับสนุน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endorsementการสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndicalism, criminalการสนับสนุนการกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal syndicalismการสนับสนุนการกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
system supportการสนับสนุนระบบ, Example: งานช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ [คอมพิวเตอร์]
Corporate sponsorshipการสนับสนุนเชิงธุรกิจ [TU Subject Heading]
Performing arts sponsorshipการสนับสนุนเชิงธุรกิจในการแสดง [TU Subject Heading]
Sports sponsorshipการสนับสนุนเชิงธุรกิจในกีฬา [TU Subject Heading]
Encouragementการสนับสนุน, การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]
Encouraging Yieldingการสนับสนุนให้ยอมรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา 12 Angry Men (1957)
Mr. Landers, we really find insufficient documentation to support your claim.คุณแลนเดอร์สครับ เราพบว่าเป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนคำพูดของคุณ Oh, God! (1977)
Now you want my support for the Douglas Chair.ตอนนี้คุณต้องการการสนับสนุนจากผม สำหรับ ดักกลาส แชร์ Basic Instinct (1992)
Daddy favored Key Biscayne, but--พ่อได้รับการสนับสนุน: Key Biscayne but-- The Birdcage (1996)
But while our foundation arm has a mandate to support experimental programs, your proposal seems less like science, and more like science fiction.แต่ในขณะที่แขนของมูลนิธิ ของเรามีคำสั่งให้การสนับสนุน โปรแกรมทดลองข้อเสนอของคุณ ดูเหมือนว่าน้อยเช่นวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ เช่นเดียวกับนิยายวิทยาศาสตร์ Contact (1997)
This is a privately-funded operation.เดี๋ยวก่อน นี่คือการดำเนินเอกชนที่ ได้รับการสนับสนุน Contact (1997)
But before I do, I wish to make a small contribution.แต่ก่อนที่ฉันทำฉันต้องการที่ จะให้การสนับสนุนที่มีขนาดเล็ก Contact (1997)
Our internal numbers show support for this is incredibly soft.หมายเลขภายในของเรา แสดงการสนับสนุน Contact (1997)
Restraint secure. Life support functions normal. Roger.ความยับยั้งชั่งใจที่เชื่อถือได้ ฟังก์ชั่นการสนับสนุนชีวิตตามปกติ Contact (1997)
- Go.การสนับสนุนชีวิต? Contact (1997)
Life support, how is she?การสนับสนุนชีวิตว่า เธอคืออะไร? Contact (1997)
Biz müþterilerimizin baðlýlýklarýný cesaretlendirdik, ve yardýmýnýzý istiyoruz ürün testinde.จากการสนับสนุนจากท่านลูกค้าชั้นดี เราต้องการให้ท่านช่วย eXistenZ (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสนับสนุน[kān sanapsanun] (n) EN: support ; backing ; sponsoring ; corroboration  FR: soutien [ m ] ; support [ m ] ; appui [ m ] ; parrainage [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assistance(n) ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. aid
backing(n) ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. encouragement, subsidy
feminization(n) การสนับสนุนสิทธิสตรี
input(n) การสนับสนุน, See also: สิ่งของหรือเงินที่เข้ามาช่วยเหลือ, Syn. addition, contribution
logrolling(n) การสนับสนุนกัน, See also: การให้ความช่วยเหลือ, Syn. help, promotion
reinforcement(n) การสนับสนุน, See also: การเสริม, Syn. coating, pillar, support
sanction(n) การสนับสนุน, See also: การช่วยเหลือ
straddle(n) การสนับสนุนทั้งสองฝ่าย, See also: การเหยียบเรือสองแคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
backed(แบคดฺ) adj. ซึ่งมีส่วนหลัง, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, สิ่งหนุน, Syn. support, Ant. ill-will
bolt(โบลทฺ) { bolted, bolting, bolts } n. ลูกกลอน, ลูกศร, ศร, ดาน, สลักประตู, สลักเกลียว, สลัก, พับ, ม้วน, การหนีอย่างรวดเร็ว, ไกปืน, สลักปืน vt. ใส่กลอน, ใส่สลัก, หยุดการสนับสนุน, ยิง (ลูกศร, ขีปนาวุธ) , พูดโพล่งออกมา, กลืนอย่างรีบเร่ง, กินโดยไม่ได้เคี้ยว, ทำให้เป็นม้วน, วิ่งอย่างรวด
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน, ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ, การป้องกัน, การเป็นทนาย, การสนับสนุน, การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน, การประจวบกัน, การเห็นด้วย, การเห็นพ้อง, การให้ความร่วมมือ, การสนับสนุน, จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น, อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค, การช่วยเหลือ, การอุดหนุน, การสนับสนุน, เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์, สิ่งที่มอบ, สิ่งที่บริจาค, ภาษีพิเศษ, Syn. grant
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา, สีหน้า, โฉมหน้า, หน้า, การสนับสนุน, การให้กำลังใจ, สีหน้าที่ใจเย็น, ความสุขุม vt. อนุญาต, ยอม, เห็นด้วย, สนับสนุน, ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
crutch(ครัทชฺ) { crutched, crutching, crutches } n. ไม้เท้า, ไม้ยันรักแร้, เสาค้ำ, ง่ามค้ำ, สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้, ค้ำ, พยุง, Syn. stay, prop, aid
espousal(อีสเพา'เซิล) n. การรับหลักการ, การยอมรับ, การสนับสนุน, การยกให้เป็นภรรยา, พิธีสมรส, การหมั้น, พิธีหมั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
backing(n) การสนับสนุน, ความช่วยเหลือ, การหนุน
contribution(n) การช่วยเหลือ, การบริจาค, การสนับสนุน, การอุดหนุน, การลงทุน
countenance(n) การเห็นด้วย, ใบหน้า, โฉมหน้า, สีหน้า, การสนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ, ความเร้าใจ, การส่งเสริม, การสนับสนุน
favor(n) ความชอบ, ความโปรดปราน, ความกรุณา, การสนับสนุน, การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ, ความโปรดปราน, ความกรุณา, การสนับสนุน, การเข้าข้าง
favourably(adv) อย่างเหมาะ, อย่างชื่นชอบ, โดยการสนับสนุน
impulsion(n) การดัน, การกระตุ้น, การสนับสนุน, การหนุน, การยุ, แรงดลใจ
incitement(n) การยุยง, การส่งเสริม, การสนับสนุน
indorsement(n) การสลักหลัง, การรับรอง, การสนับสนุน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
戦闘支援[せんとうしえん, sentoushien] (n) การสนับสนุนการรบ
後方支援[こうほうしえん, kouhoushien] การสนับสนุนการช่วยรบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
支援[しえん, shien] TH: การสนับสนุน  EN: support (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, Syn. unterstützen
Beitrag(n) |der, Beiträge| การช่วยเหลือ, การสนับสนุน, การมีส่วนร่วม เช่น Australien will als Beitrag zum Umweltschutz Glühbirnen verbieten.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top