Search result for

กลี

(103 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลี-, *กลี*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กลียวthere are seep of blue tanks at aqueduct braid that connect with 2 tanks together

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลี[N] plague of livestock, See also: pestilence among the domestic animals, Thai definition: โรคห่าที่เกิดกับสัตว์เลี้ยง
กลี[ADJ] evil, See also: calamitous, vicious, wicked, Syn. ร้าย, Example: ก่อนหน้านี้เคยหวั่นกันว่าประเทศชาติอาจจะเกิดกลียุคขึ้นได้, Notes: บาลี
กลี[N] wicked things, See also: evil, wickedness, Syn. สิ่งร้าย, โทษ, Ant. สิ่งดี, คุณ, Notes: บาลี
กลี[N] petal, Syn. กลีบดอก, กลีบดอกไม้, Example: สาวชาววังนำกลีบดอกไม้มาร้อยมาลัย, Count unit: กลีบ, Thai definition: ส่วนของดอกไม้ที่เรียงหรือซ้อนกันเป็นชั้นๆ รอบเกสร โดยปกติเป็นแผ่นบางๆ
กลี[N] square case with several drawers (used for laying areca-nut, betel leaves, tobacco etc.), Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสำหรับใส่หมากบุหรี่ โดยมากมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กลีบตา[N] eyelid, Syn. เปลือกตา, Example: เธอบรรจงปัดสีแรงเงากลีบตาทำให้ดวงตาดูคมซึ้งขึ้น
กลียุค[N] Kali Yuga, See also: dark age, age of decadence, upheaval, havoc, turbulent days, calamitous age, wild times, Syn. ความย่อยยับ, ความวิบัติ, ความพินาศ, ความหายนะ, Example: ประเทศที่มีอัตราเสี่ยง นำไปสู่ภาวะไร้ระเบียบหรือเกิดกลียุคสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไทย อินเดีย จีน และเวียดนาม
กลีบดอก[N] petal, See also: corolla, Syn. กลีบ, กลีบดอกไม้, Example: กลีบดอกไม้ที่ทำจากเกล็ดปลาแข็งมาก, Count unit: กลีบ, Thai definition: ส่วนหนึ่งของดอกไม้ช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสร
กลีบบัว[N] petal of the lotus blossom, Example: พลอยมวนบุหรี่ด้วยกลีบบัว
กลีบหิน[N] mica, Syn. ไมกา, แร่ไมกา, Thai definition: แร่ประเภทซิลิเกตลักษณะผิวเป็นมันวาวลอกออกได้เป็นแผ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลี(กะลี) น. สิ่งร้าย, โทษ
กลีเรียกโรคห่าที่เป็นแก่สัตว์เลี้ยงเช่นเป็ด ไก่ วัว ควาย
กลีด้านของลูกสกาที่มีแต้มเดียว คือมีแต่ทางแพ้
กลีชื่อผีร้ายหรือผีการพนันตามคติของพราหมณ์.
กลี(กะลี) ว. ชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล, มักใช้ว่า กาลี.
กลี(กฺลี่) น. ภาชนะขนาดเล็กสำหรับใส่หมากบุหรี่ โดยมากมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฝาสวมเข้ากับลิ้นข้างใน.
กลี(กฺลีบ) น. ส่วนของสิ่งเช่นดอกไม้ ผลไม้ที่เรียงชิดกันหรือซ้อนกัน เช่น กลีบดอก กลีบมะเฟือง กลีบกระเทียม, ใช้เรียกของอื่นที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กลีบตา กลีบผ้า กลีบเมฆ
กลีลักษณนามของสิ่งที่เป็นกลีบ เช่น กระเทียม ๒ กลีบ.
กลีบขนุนดู กาบขนุน.
กลีบตาน. ส่วนที่เป็นรอยพับของเปลือกตา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lobeกลี[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard; banner; vexillumกลีบกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
banner; standard; vexillumกลีบกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vexillum; banner; standardกลีบกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
alternativeกลีบซ้อนสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petalกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palateกลีบดุ้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lip; labellumกลีบปาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
labellum; lipกลีบปาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lobuleกลีบย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glycerinกลีเซอรีน [TU Subject Heading]
Azygos Lobeกลีบอชัยกอส [การแพทย์]
Cerebellar Hemisphereกลีบข้างของสมองเล็ก [การแพทย์]
petalกลีบดอก, โครงสร้างของดอกชั้นถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไป ทำหน้าที่ป้องกันเกสรขณะที่ดอกยังอ่อนและล่อแมลงให้มาช่วยในการถ่ายละอองเรณู มักจะมีสีต่าง ๆ สวยงาม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sepalกลีบเลี้ยง, กลีบนอก, กลีบชั้นนอกสุดของดอกไม้  มักมีสีเขียว ทำหน้าที่ป้องกันโครงสร้างอื่น ๆ ของดอกในขณะที่ยังอ่อนอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
glycerolกลีเซอรอล, สารประกอบอินทรีย์พวกแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C3H8O3 เป็นของเหลวข้น ไม่มีสี มีจุดเดือด 290oC  ละลายน้ำได้  เป็นองค์ประกอบสำคัญของไขมันหรือน้ำมัน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กลีเซอริน ใช้ในอุตสาหกรรมทำยา เครื่องสำอาง สบู่ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
glycerinกลีเซอริน, ดู  glycerol [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
glycerideกลีเซอไรด์, เอสเทอร์ชนิดหนึ่ง เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกลีเซอรอลกับกรดอินทรีย์  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glyceridesกลีเซอไรด์ [การแพทย์]
Glycerinกลีย์เซอริน; [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I really hate those stupid headbands.ฉันเกลียดที่คาดผมงี่เง่าพวกนี้จริงๆเลย! , ไม่.. New Haven Can Wait (2008)
Involves a lot of people hating my father's guts.คือต้องเกี่ยวข้องกับคนที่เกลียดพ่อฉันเข้าไส้ New Haven Can Wait (2008)
As much as I hate these words coming out of my mouth,มากเท่าที่ฉันเกลียดคำที่ออกมาจากปากฉันตอนนี้ Chuck in Real Life (2008)
You had me until "troll."เธอมีฉันจนกว่าจะจัดการยัยน่าเกลียดนั่น Chuck in Real Life (2008)
The only person Vanessa loathes more than me is you.คนเดียวที่วาเนสซ่าเกลียดมากกว่าฉันก็คือเธอ Chuck in Real Life (2008)
No, I didn't. I hate Chuck. Don't make me lose my appetite.เปล่า ฉันเกลียดชัค เขาทำให้ผมหมดอร่อยเลย Chuck in Real Life (2008)
I hate you.ฉันเกลียดเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
Nate hates me.- เนท เกลียดฉัน There Might be Blood (2008)
Ladies. You want to hate me so you won't feel guilty. Shut up!คุณอยากจะเกลี่ยดฉัน จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิด Not Cancer (2008)
The world was ugly.โลกนี้ช่างน่าเกลียด Not Cancer (2008)
But, uh, the guys i hated dancing with beforeแต่ ฉันเกลียดพวกหนุ่มที่เต้นรำด้วยก่อน ฉันเกลียดการเต้นรำหลังจากนั้น Not Cancer (2008)
The world is not as ugly as she thinks it is.โลกไม่น่าเกลียดอย่างที่เธอคิด Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลี[n.] (klīp) EN: petal   FR: pétale [m]
กลี[n.] (klīp) EN: section ; segment ; fold   FR: part [f] ; section [f]
กลีบดอก[n. exp.] (klīp døk) EN: petal ; corolla   FR: pétale [m] ; corolle [f]
กลีบดอกบัว[n. exp.] (klīp døkbūa) EN: petal of the lotus blossom ; lotus petal   FR: pétale de fleur de lotus [m]
กลีบดอกไม้[n. exp.] (klip døkmāi) EN: petal ; corolla   FR: pétale [m] ; corolle [f]
กลีบตา[n.] (klīptā) EN: eyelid   FR: paupière [f]
กลีบบัว[n. exp.] (klīp būa) EN: petal of the lotus blossom   FR: pétale de fleur de lotus [m]
กลีบปอด[n. exp.] (klīp pøt) FR: lobe du poumon [m]
กลีบส้ม[n. exp.] (klīp som) EN: section of an orange   FR: quartier d'orange [m]
กลีบสมอง[n. prop.] (klīp samøng) FR: lobe du cerveau [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
plumeria(n) ต้นหรือดอกลีลาวดี , ดอกลั่นทม
spirulina(n) สาหร่ายเกลียวทอง
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clove[N] กลีบของหัวหอมหรือกระเทียม, Syn. garlic clove
corolla[N] กลีบใน, See also: กลีบชั้นที่อยู่รอบเกสรดอกไม้, Syn. calyx
glycerin[N] น้ำเหนียวไร้สีและไร้กลิ่น, See also: กลีเซอรีน, Syn. glycerol
glycerine[N] น้ำเหนียวไร้สีและไร้กลิ่น, See also: กลีเซอรีน, Syn. glycerol
glycerol[N] น้ำเหนียวไร้สีและไร้กลิ่น (ชื่อทางเคมีสำหรับ glycerin / glycerine), See also: กลีเซอรีน, Syn. glycerine
leaf[N] กลีบ, See also: กลีบดอก, กลีบดอกไม้, Syn. petal
petal[N] กลีบดอกไม้, Syn. corolla, floral leaf
sepal[N] กลีบเลี้ยงของดอก
spathe[N] กลีบฐานของดอกไม้, Syn. spade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor ###A. love, like
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง,ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright)
agley(อะกลี' อะไกล) adv. ผิด, เบี้ยว,, Syn. agly (awry, wrong)
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
anglia(แอง' เกลีย) n. ประเทศอังกฤษ (ภาษาลาติน) (England)
animosity(แอนนิมอส' ซิที) n. ความจง-เกลียดจงชัง, ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด
animus(แอน' นิมัส) n. ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด, เจตจำนง, Syn. animosity
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)

English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
animosity(n) ความเป็นอริ,ความเกลียด,ความเป็นปรปักษ์
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
calyxกลีบเลี้ยง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
花弁[はなびら, hanabira] (n) กลีบดอกไม้

German-Thai: Longdo Dictionary
häßlich(adj) น่าเกลียด, See also: Häßlichkeit, widerlich
Häßlichkeit(n) |die| ความน่าเกลียด
Bügelfalte(n) รอยรีดเป็นกลีบ, See also: Related: Falte
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช,หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)
Narzisse(n) |die, pl. Narzissen| ดอกนาซีซัส เป็นพืชไม้ดอกมีกลีบสีเหลืองหรือขาวด้านนอกประมาณ 6 กลีบ ตรงกลางเป็นรูปถ้วย รากมีลักษณะเป็นหัวคล้ายหัวหอม และออกดอกช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
Image:
Schraubengang(n) |der, pl. Schraubengänge| เส้นเกลียวบนสกรูหรือตะปูควง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top