ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความพินาศ

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความพินาศ-, *ความพินาศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพินาศ[N] disaster, See also: calamity, cataclysm, Syn. ความวินาศ, ความฉิบหาย, ความหายนะ, Example: ทุกคนในเมืองโกเบตื่นขึ้นมาโดยไม่ทราบว่าวันนี้จะเป็นวันแห่งความพินาศของเมือง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the path you will take will lead to certain destruction.เพราะว่าทางที่เจ้าเดินอยู่นั้น จะนำไปสู่ความพินาศอันหลีกเลี่ยงมิได้ Labyrinth (1986)
Ryan's die was cast long before he moved into the Cohen pool house.ความพินาศของไรอันมันเกิดขึ้นตั้งนานแล้ ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านริมสระ The O.C. (2003)
This was something that was you know catastrophe happening.นี่เป็นสิ่งที่... เอ่อ ความพินาศ The Corporation (2003)
Why seek again thy cause for ruin?ทำไมอยากเกิดเป็นตัวตลกอีก มันทำให้เกิดความพินาศนะ The King and the Clown (2005)
Looks like Chuck and Blair showed up with quite an appetite, for destruction, that is.ดูเหมือนว่า ชัค และ แบร์ล กำลังเอนจอยกับ นั้นหละ ความพินาศ The Wild Brunch (2007)
After all, he wanted it to be a surprise.เพราะเขาต้องการให้ความพินาศ ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความประหลาดใจ Mirror, Mirror (2008)
This is what we call a total disaster, ladies.นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า ความพินาศ Acafellas (2009)
That is ridiculous.เราไม่สามารถพูดโพล่งออกมาในตอนนี้ \ ความพินาศคือผลกระทบ G-Force (2009)
Murderer.และเราได้ข่มขู่ด้วยความพินาศ ในมือของพวกเขาใหม่พระเจ้าวิทยาศาสตร์. Angels & Demons (2009)
The entire world is falling to ruin and poor Chessur's off his tea.โลกทั้งใบกำลังจะไปสู่ความพินาศ และสิ่งที่เชสเซอร์พล่ามถึงก็มีแต่เรื่องน้ำชา Alice in Wonderland (2010)
To be able to sustain such a traumatic experience, and yet find the positive in that grizzly act, it's a remarkable feat indeed.และยังสามาถมองสิ่งต่างๆในแง่ดีได้ / ความพินาศนี้ มันเป็นรางวัลที่น่าจดจำ น่าจดจำเหรอ หรือมันอาจจะตรงกันข้ามไปครึ่งนึง Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Ruin.ความพินาศน่ะ (Ruin) The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cataclysm[N] ความหายนะ, See also: ความพินาศ, Syn. disaster
disaster[N] ความพินาศ, See also: ความวินาศ, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความโชคร้าย, Syn. misfortune, bad luck, calamity, Ant. good luck, good fortune
ruin[N] ความพินาศ, See also: ความหายนะ, การทำลาย, Syn. collapse, destruction
shipwreck[N] ความล้มเหลว, See also: ความพินาศ, ความล่มจม, Syn. destruction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก
ruin(รู'อิน) n. ความพินาศ,ความหายนะ,ซากปรักหักพัง,สถานที่ปรักหักพัง,ความล่มจม,การล้มละลาย vi. ทำให้พินาศ,ทำลาย ให้ล่มจม,ทำให้ย่อยยับ,ล่อลวง (ผู้หญิง) vi. ประสบความพินาศ,ประสบความหายนะ,ล่มจม,ล้มละลาย,ย่อยยับ, See also: ruinable adj. ruiner n.
shipwreck(ชิพ'เรค) n. การทำลายเรือ,การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ,การสูญเสียเรือ,อุบัติเหตุเรือแตก,ซากเรือแตก,การทำลาย,ความหายนะ. vt. ทำให้เรือแตก,ทำลายเรือ,ทำลาย,ทำให้พินาศ. vi. เรือแตก,ประสบความหายนะ,ประสบความพินาศ, Syn. destroy

English-Thai: Nontri Dictionary
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
downfall(n) ความพินาศ,ความหายนะ,ความล่มจม,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตก
ruin(n) สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความพินาศ
ruination(n) ความหายนะ,ความพินาศ,การทำลาย,การล่มจม
wrack(n) ความพินาศ,ความฉิบหาย,ความอับปาง,ความเสียหาย,ความหายนะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Ruin(n) |der, nur Sg.| ความพินาศ, ความหายนะ, ความล่มจม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top