Search result for

ความหายนะ

(47 entries)
(0.3298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความหายนะ-, *ความหายนะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหายนะ[N] disaster, See also: catastrophe, calamity, ruin, destruction, Syn. ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความวิบัติ, ความวอดวาย, ความย่อยยับ, ความเสื่อม, Example: ข้อเรียกร้องภายนอกของสังคมหลายๆ อย่างที่ขัดแย้งกันย่อมนำไปสู่ความหายนะได้ในที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
catastropheความหายนะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've instigated this calamity by storing your blackmail materials in this bank.คุณกระตุ้นความหายนะครั้งใหญ่นี้ ด้วยการเอาของแบล็คเมล์ของคุณ ไปไว้ในธนาคารแห่งนี้ The Bank Job (2008)
Ahjummanim, you are a disaster.คุณป้า, ตัวแกเองแหละที่เป็นความหายนะ Episode #1.8 (2008)
With disastrous tidings.ความหายนะ Safe and Sound (2008)
This catastrophe was provoked by the decision to produce palm oil, one of the most productive and consumed oils in the world, on Borneo.ความหายนะนี้เกิดจาก การตัดสินใจผลิตน้ำมันปาล์ม หนึ่งในน้ำมันที่บริโภคมากที่สุดในโลก ผลิตที่บอร์เนียว Home (2009)
and great violence.และความหายนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's just a matter of looking chaos right in the eye and telling it to eff off.มันก็แค่อยากเห็นความหายนะ ต่อตาของตัวเองและบอกช่างหัวมันเถอะ The Ugly Truth (2009)
According to their calendar in the year 2012, a cataclysmic event will unfold caused by an alignment of the planets in our solar system that only happens every 640,000 years.ในปี 2012 ความหายนะจะเริ่มต้นขึ้น สาเหตุจากการเรียงตัว ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่จะเกิดขึ้น ในทุก 640000 ปี 2012 (2009)
- My family--ครอบครัวของฉันอยู่ในความหายนะ In the Realm of the Basses (2009)
It was a catastrophe.ใช่ มันเป็นความหายนะ Under the Mountain (2009)
Try getting caught by me, you're dead!พยายามที่จะจับฉัน, เธอมันคือความหายนะEpisode #1.2 (2009)
And given the condition of the ship, it could experience a fatal breakdown at any time.และให้ ปัจจัยแวดล้อม ของยาน มันควรจะมีประสบการณ์ การหยุดความหายนะไม่ว่าเวลาใดๆ Earth (2009)
That you're ruined.นั่นเป็นความหายนะของเธอ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหายนะ[n.] (khwām hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; ruin   
ความหายนะทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām hāyana thāng sētthakit) EN: economic disaster   FR: désastre économique [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cataclysm[N] ความหายนะ, See also: ความพินาศ, Syn. disaster
catastrophe[N] ความหายนะ, See also: ภัยพิบัติ, Syn. calamity, disaster
downfall[N] ความหายนะ, See also: ความตกต่ำ, ความล่มสลาย, Syn. ruin, destruction, Ant. improvement
havoc[N] ความหายนะ, See also: ความเสียหายอย่างรุนแรง, Syn. destruction, devastation, ravagement
holocaust[N] ความหายนะ (โดยเฉพาะจากไฟ), See also: การทำลายจนสิ้น (โดยเฉพาะจากไฟ), Syn. conflagration
mischievousness[N] ความเป็นอันตราย, See also: ความหายนะ
perdition[N] ความหายนะ, See also: การพังพินาศ, Syn. damnation, perdition
rack[N] การทำลาย, See also: ความหายนะ, Syn. wrack and ruin
ruin[N] ความพินาศ, See also: ความหายนะ, การทำลาย, Syn. collapse, destruction
undoing[N] ความหายนะ, See also: การทำลายล้าง, ตัวบ่อนทำลาย, Syn. destroyer, Ant. support, help

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
bane(เบน) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำลาย,ของที่มีพิษ,ความตาย,ความหายนะ,การทำลาย, Syn. harm ###A. good
baneful(เบน'ฟูล) adj. ซึ่งทำลาย,เป็นพิษ,นำความหายนะ, Syn. deadly
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
calamitous(คะแลม'มิเทิส) adj. ทำให้เกิดความหายนะ,เกี่ยวกับภัยวิบัติ,เคราะห์ร้าย, See also: calamitousness n., Syn. catastrophic
calamity(คะแลม'มิที) n. ภัยพิบัติ,เคราะห์ร้าย,ความหายนะ, Syn. disaster
cancer(แคน'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร, See also: cancerous adj., Syn. blight
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) ,ความเกลียด,ความหายนะ., See also: cataclysmic adj,ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster
catastrophe(คะแทส'กระฟี) n. ความหายนะ,เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,ตอนจบของละคร,จุดจบ, See also: catastrophic adj., Syn. disaster
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn

English-Thai: Nontri Dictionary
bane(n) สิ่งอันตราย,สารพิษ,ความหายนะ
calamitous(adj) เกี่ยวกับความหายนะ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
calamity(n) ความสูญเสีย,ความหายนะ,ความฉิบหาย,ภัยพิบัติ
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
disaster(n) ความหายนะ,ความล่มจม,ความวิบัติ,ความย่อยยับ,ภัยพิบัติ
doom(n) คำพิพากษา,คำตัดสิน,เคราะห์กรรม,ความหายนะ,ความตาย,ชะตาขาด
downfall(n) ความพินาศ,ความหายนะ,ความล่มจม,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตก
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
havoc(n) ความหายนะ,ความเสียหาย,ความฉิบหาย,ความยุ่งเหยิง

German-Thai: Longdo Dictionary
Ruin(n) |der, nur Sg.| ความพินาศ, ความหายนะ, ความล่มจม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top