Search result for

คนเลว

   
46 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนเลว-, *คนเลว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเลว[N] bad man, See also: badass, Syn. คนชั่ว, คนชั่วช้า, คนเลวทราม, Ant. คนดี, คนบริสุทธิ์, Example: เราควรป้องกันไม่ให้คนเลวผ่านการคัดเลือกเข้ามาในสถาบันอันทรงเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ประพฤติเลวทราม ขัดต่อศีลธรรม จิตใจชั่วร้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุ๊ยคนเลว, คนไม่สุภาพไร้มารยาท, คนชั่วต่ำช้า, เช่น หมอนั่นมันกุ๊ยชัด ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We didn't do so bad.เราไม่ใช่คนเลว The Great Dictator (1940)
All bastards like you!ทุกคนเลวเหมือนแกนี่แหละ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Even a filthy beggar like that has a protecting angel.แม้แต่คนเลวแบบนั้น ก็ยังมีเทวดาคุ้มหัวนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm not a bad man.ฉันไม่ได้เป็นคนเลว Mad Max (1979)
He may not be a bad person, but he has dangerous eyes.เขาอาจไม่ใช่คนเลว แต่เขามีแววตา ที่อันตรายมาก Vampire Hunter D (1985)
A very evil person can change things.ยางครั้งก็จากคนที่ฉลาดมาก แม้แต่ คนเลวก็ยังเปลี่ยนโลกได้ ... . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Of course, what my mother never knew was that the ship... was run by scoundrels.แน่นอน สิ่งที่แม่ผมไม่เคยรู้ เรือลำนั้นเป็นเรือของคนเลว Don Juan DeMarco (1994)
I told you when we hooked up... that you'd have to share me... with all the bad people and all the ugly events on this planet.บอกแล้วไงตั้งแต่ร่วมชีวิตกัน ว่าคุณต้องแชร์กับผม ในเรื่องคนเลวกับเรื่องโหด ๆ ในโลก Heat (1995)
Especially if I kept walking and then you and Valentino could call all your friends and maybe even " mummy" if she' ll take the call, and you let them know that bastard with his endless mood swings and depressions is gone once and for all;โดยเฉพาะขณะที่ผมเดินออก ทิ้งคุณไว้กับพ่อหนุ่มนักรัก จะได้โทรหาเพื่อนๆของคุณ ไม่ก็อาจจะ "แม่" ของคุณ ถ้าพวกหล่อนรับสาย คุณจะเล่าถึงไอ้คนเลวคนนี้ Dark Harbor (1998)
He's not a bad man.เขาไม่ใช่คนเลวร้าย American Beauty (1999)
He turned out to be just as bad as all the rest.คนเลวร้ายพอ ๆ กับพวกนั้น Woman on Top (2000)
There are so many bastards in the worldโลกเรามีคนเลวๆ แบบนี้เยอะแยะ Failan (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal   FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beast[N] คนเลวทราม, See also: คนซึ่งร้าย, คนดุร้ายเหมือนสัตว์, มนุษย์ร้ายกาจ, Syn. fiend
brat[N] คนเลว
heel[N] คนเลว (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนไม่ดี, Syn. backguard, scoundrel, villain, Ant. gentleman
hound[N] คนเลว, See also: คนชั่ว
insect[N] คนเลวทราม
miscreant[N] คนเลว, See also: คนชั่ว, วายร้าย, Syn. villain, wretch, Ant. gentleman, lady, goodman
rapscallion[N] คนชั่วร้าย, See also: คนเลว, วายร้าย
reprobate[N] คนเลวทราม, See also: คนสารเลว, คนเลว, Syn. profligate, rake, scoundrel
rogue[N] อันธพาล, See also: คนเลว, คนเกเร, Syn. ruffian, scoundrel
scoundrel[N] คนชั่ว, See also: คนเลว, คนชั่วร้าย, คนโกง, คนไม่ซื่อสัตย์, ทุรชน, คนเสเพล, Syn. rogue, scamp, villian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asshole(แอส'โฮล) n. ทวารหนัก,คนเลว,สิ่งที่เลว (stink thing,bad thing (person))
cur(เคอ) n. หมาเลว,คนเลว,หมาพันธุ์ผสม
degenerate(ดิเจน'เนอเรท) vi.,adj. เสื่อม n. คนทราม,คนเลว., See also: degeneracy n. ดูdegenerate degenerateness n. ดูdegenerate, Syn. deteriorate
dis(ดิส) เทพเจ้าแห่งนรก,นรก,หมู่คนเลว
egg(เอก) {egged,egging,eggs} n. ไข่,สิ่งที่คล้ายไข่,เซลล์สืบพันธุ์ของเพศตัวเมีย,บุคคล. vt. ใส่ไข่,จุ่ม (อาหาร) ลงในไข่ที่ตีแล้ว -Phr. (in the egg ในระยะแรกเริ่ม,ซึ่งยังไม่เจริญ,ซึ่งยังไม่พัฒนา) vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ -Phr. (a bad egg คนเลว,คนไม่ซื่อ) คำที่
elf(เอลฟฺ) n.,เทพดานางไม้,ภูติหรือเทพดา (ของฝรั่ง) ที่มีรูปร่างเล็กอาศัยอยู่ตามป่าไม้,คนรูปร่างเล็ก,เด็กดื้อ,เด็กซน,คนเลว, See also: elifish adj. ดูelf -pl. elves
ganef(กา'นีฟ) n. ขโมย,คนเลว,คนขี้โกง, Syn. ganev,ganof,
ganglandn. หมู่คนเลว,หมู่อาชญากร
heel(ฮีล) n. ส้นเท้า,ส้น,เท้าทั้งหมด,ส่วนหลัง,ของกีบ,ท้ายเรือ,คนเลว,ขี้ขโมย,การแหกคุก vt. ตามหลัง,ใส่ส้นเท้าให้, Syn. blackguard
niddering(นิด'เดอริง) n. คนขี้ขลาด,คนเลว,adj. ขี้ขลาด,เลว., Syn. nidering

English-Thai: Nontri Dictionary
badman(n) คนร้าย,โจร,คนเลว,คนนอกกฎหมาย
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
caitiff(n) คนเลว,คนสารเลว,คนต่ำช้า,คนหยาบ
cur(n) สุนัขข้างถนน,ชาติหมา,คนเลว
degenerate(n) คนเลว,คนเลวทราม
knave(n) คนเลว,คนขี้โกง,คนไม่ซื่อ
pimp(n) แมงดา,คนเลว
reprobate(n) คนเลว,คนเหลือขอ,คนสำมะเลเทเมา
scoundrel(n) คนพาล,อันธพาล,คนเลว,คนเสเพล,คนชั่ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bad egg ( ) คนเลว, คนไม่ซื่อ
See also: S. A bad person,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top