ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pimp

P IH1 M P   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pimp-, *pimp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pimp[VT] หาแขกให้โสเภณี, See also: หาโสเภณีให้แขก
pimp[N] แมงดา, See also: ชายที่จัดหาแขกให้โสเภณี, Syn. procurer, whoremonger
pimp[N] คนน่ารังเกียจ
pimple[N] สิว, See also: ตุ่มสิว, เม็ดตุ่มหนอง, Syn. papule, papula, pustule
pimply[ADJ] ซึ่งมีสิวมาก
pimp for[PHRV] จัดหา (ผู้หญิง) ให้, See also: หาแขกให้โสเภณี, Syn. pander to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pimp(พิมพฺ) n. ชายผู้นำแขกให้โสเภณี,แมงดา,โสเภณีชาย. vi. หาแขกให้โสเภณี, Syn. pander
pimple(พิม'เพิล) n. สิว, Syn. papule,agne
pimply(พลิม'พลี) adj. มีสิวมาก, Syn. pimpled
goose pimplesขนลุก, See also: goosepimply adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pimp(n) แมงดา,คนเลว
pimple(n) สิว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pimpleเม็ดตุ่มแบน, เม็ดตุ่มหนอง, สิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pimpsชายที่ดำรงชีพด้วยรายได้ของโสเภณี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pimp (n) ผู้ชายที่มีผู้หญิงมาชอบเยอะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่ How I Won the War (1967)
I want you to find out where that old pimp Tattaglia is hiding.ฉันต้องการให้คุณที่จะหาที่ที่แมงดาเก่า Tattaglia ซ่อนอยู่ The Godfather (1972)
Tattaglia's a pimp.Tattaglia's a pimpThe Godfather (1972)
Brings back a lot of memories. Pike's Peak was a pimple then, wasn't it?เหมือนได้ย้อนวันวาน สมัยสิวพึ่งขึ้นเลย ใช่ไหม Goodfellas (1990)
'Cause I don't give a shit about your medal, because I knew you before you were a mathematical god, when you were pimple-faced and homesick and didn't know what side of the bed to piss on.เพราะชั้นรู้จักนายก่อนที่นายจะได้เหรียญ ชั้นรู้จักนายตั้งแต่นายยังอ่อนหัด ทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง Good Will Hunting (1997)
-It's a pimple-สิวน่ะ Bad Guy (2001)
Why do I have to lend you money to make you and your pimp's future a bright one?ทำไมฉันจะต้องให้เธอยืมเงิน เพื่อให้เธอและแมงดาของเธออยู่ในอนาคตสดใสนะเหรอ? Platonic Sex (2001)
Who was it, Giselle? Don't be a pimple! Tell me!ใครเหรอ อย่ามาอำ บอกหน่อย Mona Lisa Smile (2003)
Damn! Arness straight cold pimp.แหม มั่งมีศรีสุขจริงอาร์เนส Bringing Down the House (2003)
- How's your pimp hand, dog?- ประสานมือหน่อย เบื๊อก Bringing Down the House (2003)
This place is big pimpin', P Diddy.เยี่ยมหยองดี Bringing Down the House (2003)
Wrong tree, barking, if you think I'm rubbing your pimply back, you homo.หยุดพูดได้แล้วเพื่อน นายมันตุ๊ดป่าววะ ผู้ชายเค้าไม่นวดให้กันหรอก Latter Days (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pimpI'm getting little pimples on my face. I wonder if I've been getting enough sleep lately.
pimpHer face is covered with pimples.
pimpI can't get rid of my pimples.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แมงดา[N] pimp, See also: procurer, Count unit: คน, Notes: ชายที่อาศัยน้ำพักน้ำแรงของผู้หญิงโสเภณีดำรงชีวิต (ภาษาปาก)
สิว[N] pimple, See also: papule, pustule, Example: พี่สาวฉันจะไปกดสิวที่คลินิกทุกอาทิตย์เลย, Count unit: เม็ด, Thai definition: ตุ่มเม็ดเล็กๆ ที่มีหนองเป็นไตสีขาวๆ อยู่ข้างใน ขึ้นตามหน้า
ตุ่ม[N] pimple, See also: sore, bump, lump, blister, protuberance, boil, Example: ใบหน้าของหล่อนมีตุ่มขึ้นมากมายควรจะไปให้หมอรักษาแต่เนิ่นๆ, Count unit: เม็ด, ตุ่ม, Thai definition: เม็ดที่ขึ้นตามผิวหนัง, สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
สิวหัวดำ[N] blackhead, See also: pimple, Example: เธอมีสิวหัวดำอยู่เต็มร่องจมูกและหว่างคิ้วเยอะมาก, Count unit: เม็ด, Thai definition: สิวเม็ดเล็กๆ ที่มีหัวเป็นสีดำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมงดา[n.] (maēngdā) EN: pimp ; procurer ; mackerel ; gigolo   FR: gigolo [m] ; souteneur [m] ; proxénète [m] ; maquereau [m] (très fam.)
เป็นสิว[v. exp.] (pen sīu) EN: have pimples   FR: avoir des boutons
สิว[n.] (sīu = siu) EN: pimple ; pustule ; papule ; acne   FR: bouton [m] ; acné [m] ; pustule [f]
ตุ่ม[n.] (tum) EN: small boil ; pimple ; sore ; small skin protuberance   FR: pustule [f] ; abcès [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIMP    P IH1 M P
PIMPS    P IH1 M P S
PIMPLE    P IH1 M P AH0 L
PIMPING    P IH1 M P IH0 NG
PIMPLES    P IH1 M P AH0 L Z
PIMPLAPURE    P IH2 M P L AH0 P Y UH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pimp    (v) pˈɪmp (p i1 m p)
pimps    (v) pˈɪmps (p i1 m p s)
pimped    (v) pˈɪmpt (p i1 m p t)
pimple    (n) pˈɪmpl (p i1 m p l)
pimply    (j) pˈɪmpliː (p i1 m p l ii)
pimping    (v) pˈɪmpɪŋ (p i1 m p i ng)
pimpled    (j) pˈɪmpld (p i1 m p l d)
pimples    (n) pˈɪmplz (p i1 m p l z)
pimplier    (j) pˈɪmplɪəʴr (p i1 m p l i@ r)
pimpernel    (n) pˈɪmpənɛl (p i1 m p @ n e l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丘疹[qiū zhěn, ㄑㄧㄡ ㄓㄣˇ, ] pimple, #33,584 [Add to Longdo]
[pào, ㄆㄠˋ, / ] pimple; acne, #35,084 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] pimple; sore; boil, #64,712 [Add to Longdo]
[gē, ㄍㄜ, ] pimple; wart, #109,260 [Add to Longdo]
皮条客[pí tiáo kè, ㄆㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄎㄜˋ, / ] pimp [Add to Longdo]
脓疱[nóng pào, ㄋㄨㄥˊ ㄆㄠˋ, / ] pimple containing pus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お出来;御出来[おでき, odeki] (n) (uk) (See 出来物・できもの) boil; blister; pimple [Add to Longdo]
にきび面;面皰面[にきびづら, nikibidura] (n) face covered with pimples [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
ぷつぷつ[, putsuputsu] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) bumpy (e.g. of a rash); knobbly; pimply; (2) (on-mim) (See ぷつん) easily cut [Add to Longdo]
ぼつぼつ[, botsubotsu] (adv,n) (on-mim) gradually; here and there; spots; pimples [Add to Longdo]
ぽつぽつ[, potsupotsu] (adv,n) (on-mim) bit by bit; piece by piece; spots; pimples [Add to Longdo]
ストライプドバス;ストライプド・バス[, sutoraipudobasu ; sutoraipudo . basu] (n) striped bass (Morone saxatilis); Atlantic striped bass; stripers; linesiders; pimpfish; rockfish [Add to Longdo]
ポン引き;ぽん引き[ポンびき(ポン引き);ポンぴき(ポン引き);ぽんびき(ぽん引き);ぽんぴき(ぽん引き), pon biki ( pon biki ); pon piki ( pon biki ); ponbiki ( pon biki ); ponpiki ( pon b] (n) (1) tout; swindler; con-man; (2) pimp [Add to Longdo]
ヤン車[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride [Add to Longdo]
妓夫[ぎゅう;ぎふ, gyuu ; gifu] (n) (ぎゅう is also written with the ateji 牛) pimp; brothel tout [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pimp \Pimp\ (p[i^]mp), n. [Cf. F. pimpant smart, sparkish; perh.
   akin to piper to pipe, formerly also, to excel. Cf. {Pipe}.]
   One who provides gratification for the lust of others; a
   procurer; a pander. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pimp \Pimp\, v. i. [imp. & p. p. {Pimped} (p[i^]mt; 215); p. pr.
   & vb. n. {Pimping}.]
   To procure women for the gratification of others' lusts; to
   pander. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pimp
   n 1: someone who procures customers for whores (in England they
      call a pimp a ponce) [syn: {pimp}, {procurer}, {panderer},
      {pander}, {pandar}, {fancy man}, {ponce}]
   v 1: arrange for sexual partners for others [syn: {pander},
      {pimp}, {procure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top