หรือคุณหมายถึง badaß?
Search result for

badass

(14 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badass-, *badass*, badas
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
badass (slang ) คนที่เก่งสุดยอด,เก่งเวอร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see a badass mother who don't take no crap off nobody!ฉันเห็นยอดีฝมือ ที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใคร! Cool Runnings (1993)
- A badass mother...- ยอดฝีมือ... Cool Runnings (1993)
I see a badass mother who won't take no crap off of nobody!ฉันเห็นยอดีฝมือ ที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใคร! Cool Runnings (1993)
I see a badass mother who won't take no crap off of nobody!ฉันเห็นยอดีฝมือ ที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใคร! Cool Runnings (1993)
You're a badass mother.นายมันสุดยอดจริง ๆ Cool Runnings (1993)
And you're not as badass as you think you are.นายก็ไม่ได้แสบ อย่างที่นายคิดหรอก 10 Things I Hate About You (1999)
I thought I was a badass.ฉันว่าฉันบ้ามาก A Walk to Remember (2002)
What, you, you'd prefer me to be a real badass, you know, a gangster, like you see on TV, huh?คุณ คุณชอบให้ผมเป็นคนเลวจริงๆมากกว่า คุณก็รู้ เหมือนพวกแก๊งนักเลงอันธพาล ที่คุณชอบดูในทีวีใช่ไหม Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Badass?ดร.แบดแอช? Simon Said (2006)
Let's find this badass before he snags any more girls.รีบหามันให้เจอ ก่อนที่.. มันจะจับผู้หญิงไปอีกเถอะนะ No Exit (2006)
I've got some badass in me.ฉันมีพลังในตัวนะ The Heart of the Matter (2007)
It was Dad's. lt's badass.มันเป็นแบบเฮ้ว Grin and Bear It (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเลว[N] bad man, See also: badass, Syn. คนชั่ว, คนชั่วช้า, คนเลวทราม, Ant. คนดี, คนบริสุทธิ์, Example: เราควรป้องกันไม่ให้คนเลวผ่านการคัดเลือกเข้ามาในสถาบันอันทรงเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ประพฤติเลวทราม ขัดต่อศีลธรรม จิตใจชั่วร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top