ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elf

EH1 L F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elf-, *elf*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elf(n) คนที่มีรูปร่างเล็ก (โดยเฉพาะเด็กที่เกเรหรือซน)
elf(n) เทพยดา, See also: นางไม้, ภูต, Syn. fairy, sprite
elfin(adj) มีเสน่ห์, See also: มีเวทมนต์, Syn. charming, magical
elfin(adj) เล็กและบอบบาง, Syn. delicate
elfin(adj) เหมือนเทพธิดาตัวเล็กๆ, See also: เหมือนเทวดาตัวเล็กๆ, เหมือนภูติตัวเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elf(เอลฟฺ) n., เทพดานางไม้, ภูติหรือเทพดา (ของฝรั่ง) ที่มีรูปร่างเล็กอาศัยอยู่ตามป่าไม้, คนรูปร่างเล็ก, เด็กดื้อ, เด็กซน, คนเลว, See also: elifish adj. ดูelf -pl. elves
elfockn. ผงที่ยุ่งเหยิงเป็นกระเซิง
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี
belfry(เบล'ฟรี) n. หอระฆัง, โครงไม้สำหรับแขวนระฆัง, See also: belfried adj. มีหอระฆัง
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ, ที่ตั้งหนังสือ
continental shelf n.ส่วนของทวีปที่จมอยู่ในทะเลที่ค่อนข้างตื้น
delf(t) , delftware (เดลฟท, เดลฟท'ฺ แวร์) n. เครื่องเคลือบเป็นมัน
herself(เฮอร์เซลฟฺ') pron. ตัวเธอเอง
himself(ฮิม'เซลฟฺ) pron. เขาเอง, ตัวเขาเอง
itself(อิทเซลฟฺ') pron. ตัวมันเอง, ตัวของมันเอง, ตัวเอง, ตัวเดียว, คนเดียว, อันเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
elf(n) เทวดา, เทพยดา, นางไม้, เด็กซน, เด็กดื้อ
elfin(adj) เกี่ยวกับเทวดา, เกี่ยวกับเทพยดา
belfry(n) หอระฆัง, หอกลอง
herself(pro) ตัวเธอเอง, ตัวหล่อนเอง
himself(pro) ตัวเขาเอง
itself(pro) ตัวของมันเอง
myself(pro) ตัวของฉันเอง
oneself(pro) ตัวของตัวเอง, ตนเอง
pelf(n) ทรัพย์สมบัติ, ข้าวของเงินทอง
self(n) ตนเอง, ตัวเอง, อัตตา, อาตมา, ธาตุแท้, สันดาน, ประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ELF (extremely low frequency)อีแอลเอฟ (ความถี่ต่ำสุด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
elf[เอลฟ] (n) เอลฟ์ ชนในเทพนิยายนอร์สและยุโรปตะวันตก มีรูปร่างคล้ายมนุษย์, See also: dwarf
elf[เอลฟฺ] (n) เอลฟ์ ตัวละครในนิยายแฟนตาซีหรือเกมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงโปร่งและงดงามกว่า ผิวและเรือนผมสีอ่อน ใช้ชีวิตได้ยาวนานเป็นพันๆปีจนเหมือนเป็นอมตะ มักสร้างอาณาจักรอยู่ในป่าเขา โดยมากมีเวทมนตร์, See also: dwarf, Syn. elven

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Elf lips.ริมฝีปากเอลฟ์ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
so i heard there was a little fashion elf spreading the word of coco chanel around "mode" today.น้าได้ยินมาว่าที่ทำงาน มีเอฟล์แฟชั่นตัวน้อย กำลังพูดคำพูด ของ Coco Channel รอบ โหมด วันนี้ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Please. They bribed him with candy canes and cheap elf labor.ขอทีเถอะ พวกเขาติดสินบนด้วย ลูกกวาดแท่งกับแรงงานเอลฟ์ถูกๆ Merry Madagascar (2009)
Warlord beats troll, troll beats elf, elf beats water sprite, and basically everything beats enchanted bunny.ขุนศึก ชนะ โทรว์ โทรว์ ชนะ เอลฟ์ เอลฟ์ ชนะ เทพน้ำ และ ธรรมดาทุกอย่างชนะ กระต่ายผู้ลุ่มหลง The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
No, Jatt. It's an elf owl.ปล่าวแจ้ทต์ มันเป็นนกฮูกเอลฟ์ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
He said you were an elf owl.เค้าบอกว่าเจ้าเป็นฮูกเล็ก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
- Can I be honest? I don't understand the difference between an elf and a slave.หนูแยกระหว่าง เอล์ฟกับทาสไม่ออกค่ะ A Very Glee Christmas (2010)
You look yummy in that elf costume.คุณดูน่ากินมาก ในชุดเอลฟ์นั่นน่ะ The Ho Ho Ho Job (2010)
I'm the whimsical elf that everyone looks to for a good time.ฉันเป็นภูตมนต์พราย ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนาน The Toast Derivation (2011)
What an elf I would have made. Whoo. What do you think you're doing?แบบที่เอลฟ์ยิงชัดๆ นี่นายจะทำอะไรน่ะ The Herb Garden Germination (2011)
He takes the elf from off the shelf.เขาเข็นภูติขึ้นภูเขา The Engagement Reaction (2011)
This is a local elf tavern, but all races are welcome. Aw! Okay, it's a crowded and rowdy evening.นี่คือโรงเตี๊ยมท้องถิ่นของเอลฟ์ แต่พวกเขายินดีต้อนรับทุกเผ่า โอเค มันเป็นตอนเย็นที่คนแน่นและวุ่นวาย Advanced Dungeons & Dragons (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อัตโนมัติ[attanōmat] (adj) EN: automatic ; self-acting ; automated  FR: automatique ; automatisé
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: behave ; conduct oneself ; act  FR: se comporter ; se conduire ; agir
บำเรอ[bamroē] (v) EN: offer herself for sensual pleasure
บางโอกาส[bāng ōkāt] (adv) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself  FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
เบา[bao] (v) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine  FR: se soulager ; uriner
บิดขี้เกียจ[bitkhīkīet] (v) EN: stretch oneself  FR: s'étirer ; se détendre
บริการตนเอง[børikān ton-ēng] (n, exp) EN: self-service  FR: self-service [ m ] ; self [ m ] (abrév.)
บริการตัวเอง[børikān tūa-ēng] (n, exp) EN: self-service  FR: self-service [ m ] ; self [ m ] (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ELF EH1 L F
ELF'S EH1 L F S
ELFIE EH1 L F IY0
ELFIN EH1 L F IH0 N
ELFORD EH1 L F ER0 D
ELFMAN EH1 L F M AH0 N
ELFISH EH1 L F IH0 SH
ELFERS EH1 L F ER0 Z
ELFREDA EH0 L F R EH1 D AH0
ELFRIDA EH0 L F R IY1 D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elf (n) ˈɛlf (e1 l f)
elfin (j) ˈɛlfɪn (e1 l f i n)
elfish (j) ˈɛlfɪʃ (e1 l f i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小精灵[xiǎo jīng líng, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ,    /   ] elf #28,773 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] elf; demon #33,973 [Add to Longdo]
[wǎng, ㄨㄤˇ, ] elf; sprite #34,840 [Add to Longdo]
仙童[xiān tóng, ㄒㄧㄢ ㄊㄨㄥˊ,  ] elf; leprechaun [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
elf(adj) สิบเอ็ด
Elf(n) |die, pl. Elfen| หมายเลขสิบเอ็ด หรือถ้าเป็นเอกพจน์หมายถึงทีมฟุตบอล หรือนักฟุตบอลหมายเลขสิบเอ็ด
Elfenbein(n) |das, nur Sg.| งาช้าง
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
schwindelfrei(adj, adv) ไม่วิงเวียนหรือปวดศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: A. schwindelig
Bügelfalte(n) รอยรีดเป็นกลีบ, See also: Related: Falte

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elfe { f } | Elfen { pl }elf; elfin | elves [Add to Longdo]
Elfe { f }pixie [Add to Longdo]
Elfe { f } | Elfen { pl }sprite | sprites [Add to Longdo]
Elfen...fairy; faerie; faery; sprite [Add to Longdo]
Elfenartigkeit { f }elfishness [Add to Longdo]
Elfenbein { n }ivory [Add to Longdo]
Elfenkönig { f }fairy king; faerie king [Add to Longdo]
Elfenkönigin { f }fairy queen; faerie queen [Add to Longdo]
Elfmeter { m } [ sport ] | einen Elfmeter verursachenpenalty | to concede a penalty [Add to Longdo]
Elfmeterpunkt { m } [ sport ]penalty spot [Add to Longdo]
Elfmeterschießen { n } [ sport ]penalty shoot-out [Add to Longdo]
Kobold { m } | Kobolde { pl }elf | elfs [Add to Longdo]
elf { num }eleven [Add to Longdo]
elfenartig { adv }elfishly [Add to Longdo]
elfischelfish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自己[じこ, jiko] (n, adj-no) self; oneself; (P) #142 [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) I (mainly used by working men); myself #215 [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) (1) I; me; (n, adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) #215 [Add to Longdo]
自分[じぶん, jibun] (pn, adj-no) (1) myself; yourself; oneself; himself; herself; (2) I; me; (P) #413 [Add to Longdo]
自身[じしん, jishin] (n) by oneself; personally; (P) #419 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n) (1) life; living; (n, n-suf) (2) (せい only) (male) (hum) I; me; myself #547 [Add to Longdo]
行う(P);行なう[おこなう, okonau] (v5u, vt) to perform; to do; to conduct oneself; to carry out; (P) #555 [Add to Longdo]
独立[どくりつ, dokuritsu] (adj-na, n, vs) independence (e.g. Independence Day); self-support; (P) #781 [Add to Longdo]
自治体[じちたい, jichitai] (n) municipality; local government; self-governing body; autonomous entity; (P) #1,060 [Add to Longdo]
本人[ほんにん, honnin] (n, adj-no) the person himself; (P) #1,082 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シェルフ[しえるふ, shierufu] shelf [Add to Longdo]
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
既製[きせい, kisei] ready-made (a-no), off the shelf [Add to Longdo]
誤り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己規定項目[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] self defining term [Add to Longdo]
自己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
自己診断[じこしんだい, jikoshindai] self-diagnosis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
象牙[ぞうげ, zouge] Elfenbein [Add to Longdo]
象牙の塔[ぞうげのとう, zougenotou] Elfenbeinturm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elves \Elves\, n.; pl. of {Elf}.
   [1913 Webster] Elvish \Elv"ish\, a.
   1. Pertaining to elves; implike; mischievous; weird; also,
    vacant; absent in demeanor. See {Elfish}.
    [1913 Webster]
 
       He seemeth elvish by his countenance. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Mysterious; also, foolish. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elf \Elf\ ([e^]lf), n.; pl. {Elves} ([e^]lvz). [AS. [ae]lf, ylf;
   akin to MHG. alp, G. alp nightmare, incubus, Icel. [=a]lfr
   elf, Sw. alf, elfva; cf. Skr. [.r]bhu skillful, artful, rabh
   to grasp. Cf. {Auf}, {Oaf}.]
   1. An imaginary supernatural being, commonly a little sprite,
    much like a fairy; a mythological diminutive spirit,
    supposed to haunt hills and wild places, and generally
    represented as delighting in mischievous tricks.
    [1913 Webster]
 
       Every elf, and fairy sprite,
       Hop as light as bird from brier.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A very diminutive person; a dwarf.
    [1913 Webster]
 
   {Elf arrow}, a flint arrowhead; -- so called by the English
    rural folk who often find these objects of prehistoric
    make in the fields and formerly attributed them to
    fairies; -- called also {elf bolt}, {elf dart}, and {elf
    shot}.
 
   {Elf child}, a child supposed to be left by elves, in room of
    one they had stolen. See {Changeling}.
 
   {Elf fire}, the ignis fatuus. --Brewer.
 
   {Elf owl} (Zo["o]l.), a small owl ({Micrathene Whitneyi}) of
    Southern California and Arizona.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elf \Elf\, v. t.
   To entangle mischievously, as an elf might do.
   [1913 Webster]
 
      Elf all my hair in knots.        --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elf
   n 1: (folklore) fairies that are somewhat mischievous [syn:
      {elf}, {hob}, {gremlin}, {pixie}, {pixy}, {brownie}, {imp}]
   2: below 3 kilohertz [syn: {extremely low frequency}, {ELF}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ELF
     Executable and Linkable Format (Unix, OS/2)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 elf /ɛlf/
  eleven

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 elf /ɛlf/
  1. eleven
  2. elf

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top