Search result for

lam

(180 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lam-, *lam*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลำ[lam] (adj ) delicious
See also: R. อร่อย

English-Thai: Longdo Dictionary
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
razor clam(n) หอยหลอด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lam[N] การหนีอย่างเร็ว, Syn. flight
lam[VI] หนีอย่างรวดเร็ว, See also: หลบหนี, Syn. flee, escape
lama[N] พระธิเบต, See also: ลามะ, นักบวชของธิเบต
lamb[N] เนื้อลูกแกะ
lamb[N] ลูกแกะ, Syn. lambkin
lame[ADJ] (ขา) พิการ, See also: (เดิน) กะโผลกโซเซ, เป๋, Syn. crippled, disabled
lame[ADJ] ไม่ได้เรื่อง, See also: ใช้ไม่ได้, อ่อน, Syn. weak, clumsy, inadequate, unsatisfactory
lamp[N] โคมไฟ, Syn. lantern, light
lament[N] ความโศกเศร้าเสียใจ, See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, การคร่ำครวญ
lament[VT] ทำให้โศกเศร้า, See also: ทำให้เสียใจมาก, Syn. grieve, mourn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lama(ลา'มะ) n. พระสงฆ์ในธิเบต, Syn. priest
lamb(แลมบ์) ลูกแกะ,เนื้อลูกแกะ,บุคคลทีมีมิตรไมตรีจิต,คนใจดี,คนที่ถูกโกงได้ง่าย vt. คลอดลูกแกะ -Phr. (the Lamb พระเยซูคริสต์)
lamb of godn. พระเยซูคริสต์, Syn. Christ
lambency(แลม'เบินซี) n. ความแวววาบของแสงหรือเปลวไฟหรือดวงตา,สิ่งที่แวววับ,ความระยิบระยับ,สิ่งที่ระยิบระยับ
lambent(แลม'เบินทฺ) adj. แวววาบ,ระยิบระยับ,หลักแหลม,เปล่งแสงสว่างอย่างนิ่มนวล, Syn. brilliant,radiant
lambkin(แลม'คิน) n. ลูกแกะเล็ก ๆ ,ผู้มีอายุน้อยและไร้เดียงสา
lambskin(แลม'สคิน) n. หนังลูกแกะ,แผ่นหนังเขียนหนังสือที่ทำจากหนังสือลูกแกะ
lame(เลม) {lamed,laming,lames} adj. ขาเสีย,ขาพิการ,ขาเป๋,พิการ,ใช้ไม่ได้,อ่อนแอ, (เหตุผล) ไม่เพียงพอ,ฟังไม่ขึ้น. vt. ทำให้พิการ,ทำให้บกพร่อง., See also: lameness n. ดูlame, Syn. crippled
lament(ละเมนทฺ') vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,โศกเศร้า,โทมนัส., See also: lamenter n., Syn. sorrow,grieve
lamentable(แลม'เมินทะเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าโศกเศร้า,เคราะห์ร้าย., See also: lamentableness n. ดูlamentable lamentableably adv., Syn. regrettable

English-Thai: Nontri Dictionary
lama(n) พระในธิเบตและมองโกเลีย
lamb(n) ลูกแกะ,คนไร้เดียงสา,หนูน้อย
lambent(adj) ผ่านๆไป,แลบ,เรืองแสง,แวววาว,ระยิบระยับ
lame(adj) ขากะเผลก,ขาเสีย,ขัดยอก,กะพร่องกะแพร่ง,อ่อนแอ
lameness(n) ขากะเผลก,ความพิการ,ความบกพร่อง,อาการขัดยอก,ความอ่อนแอ
lament(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้า,ความเสียใจ
lament(vt) เศร้าโศก,คร่ำครวญ,เสียใจ,โทมนัส
lamentable(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,น่าโทมนัส
lamentation(n) ความเศร้าโศก,การคร่ำครวญ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
laminate(vt) ตกสะเก็ด,ลอกเป็นแผ่น,ทุบให้เป็นแผ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lambda calculusแคลคูลัสแลมบ์ดา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Lambda sensorตัวรับรู้แลมบ์ดา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Lambda sensorตัวรับรู้แลมบ์ดา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lambdoid sutureรอยประสานท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lame duckเป็ดง่อย, ผู้ที่กำลังพ้นจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lame duck sessionสมัยประชุมสภาที่มีสมาชิกไม่ได้รับเลือกตั้งซ้ำ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lame; claudicationอาการกะเผลกเหตุปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lamellaชั้นบาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lamellaแผ่นบาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lamellae๑. ครีบ (เห็ด) [มีความหมายเหมือนกับ gill]๒. ชั้นบาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lamasลามะ [TU Subject Heading]
Lambrecht 's polymeterโพลี่มิเตอร์แบบแล มเบรซ [อุตุนิยมวิทยา]
lamellaลาเมลลา, ชั้นบาง, โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางซ้อนเป็นชั้น อยู่เป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่า กรานา อยู่ภายในคลอโรพลาสต์ ลาเมลลามีองค์ประกอบที่สำคัญคือ คลอโรฟิลล์ โปรตีน ไขมัน และ แคโรทีนอยด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lamellaเนื้อกระดูกเป็นชั้น, ลักษณะพรุนเป็นชั้นบางๆซ้อนกัน, เรียงตัวซ้อนกันดี [การแพทย์]
Lamellaeการจัดเรียงกันเป็นชั้นๆวงๆ [การแพทย์]
Lamellae, Concentricแผ่นวงกลม [การแพทย์]
Lamellarลักษณะเป็นแผ่น [การแพทย์]
Lamellateหนวดรูปใบไม้ [การแพทย์]
Lamellationซ้อนเป็นชั้นๆ [การแพทย์]
Lamiaceaeลาเมียซี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lame-ass[เลม-แอส] (n ) ตูดพิการ, คนน่าเบื่อ, คนน่ารำคาญ
lamia[เล'มี] (n ) สัตว์ในเทพนิยาย มีหัวเป็นผู้หญิงมีตัวเป็นงู, ผีดูดเลือดมนุษย์, ปีศาจผู้หญิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lame.Horror. Vampires Suck (2010)
Penned by brooklyn's lamest fiction writer?หนูน้อยนักเขียนแห่งบลู๊คลินหนะ New Haven Can Wait (2008)
You can say you didn't know how lame it would be.เธอจะได้บอกว่าไม่รู้ว่า มันจะเป็นอย่างนี้ There Might be Blood (2008)
She has LAM.เธอมี Lam Lucky Thirteen (2008)
That's indicative of a disease called LAM.แสดงว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าLAM Lucky Thirteen (2008)
Aplastic anemia takes LAM off the table.โรคโลหิตจาง ทำให้เกิด lam ปิดโต๊ะ Lucky Thirteen (2008)
I'll say this guy is some sort of a lame or tumor you bailed last week, we're worried you missed the penis enlargement spraysฉันจะบอกคนที่แต่งตัวประหลาดนี้เป็นบางส่วนการจัดเรียงของกะพร่องกะแพร่งหรือบวม คุณ bailed สัปดาห์ที่ผ่านมาเรากำลังกลุ้มใจ คุณพลาดกระเจี๊ยวขยับขยาย sprays Gas Pills (2008)
That is the lament of all men. Gaius, he's my friend.มันเป็นเรื่องเศร้าของทุกคน ไกอัส เขาเป็นเพื่อนข้า Le Morte d'Arthur (2008)
Lamb of God, forgive us our sins."พระเยซูคริสต์ โปรดทรงอภัยต่อบาปของเรา" The Bank Job (2008)
- I got some new lambs for your place. - Thanks.พอล ฟอลเนอร์ เขาจะช่วยคุณ The Eye (2008)
His Holiness, the Dalai Lama.ด้วยความเคารพ ท่านดาไล ลามะ Superhero Movie (2008)
What about the torches, the lamps? .ใช้อะไรกับคบไฟ ตะเกียง? Outlander (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lamThis means that houses are starting to sink, roads are breaking up and lamp-posts are leaning at crazy angles.
lamThe lamb was killed by the wolf.
lamThis fluorescent lamp is starting to flicker. We'll have to replace it.
lamThe red lamp lights up in case of danger.
lamThis lamp sends out a powerful beam.
lamI must replace that fluorescent lamp.
lamThere was a lamp hanging above the table.
lamThe lamp went out, and all was black.
lamMarch comes in like a lion and goes out like a lamb.
lamDo you sell desk lamps here?
lamHave you got any preference between beef and lamb?
lamThe lamp on the desk had an out of kilter lampshade.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โศกเศร้า[V] grieve, See also: lament, Syn. เศร้า, เศร้าโศก, เสียใจ, Ant. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
ครวญถึง[V] lament, See also: cry over, bemoan, moan, complain, bewail, wail, Syn. คร่ำครวญ, ครวญคร่ำ, Example: นางครวญถึงสามีที่ตายไปแล้ว
ขี้เขม่า[N] soot, See also: lampblack, Syn. เขม่า, Example: ท่อไอเสียมีขี้เขม่าเกาะเต็มไปหมด, Thai definition: ละอองดำๆ ที่เกิดจากควันไฟหรือดินปืนที่เป็นผลมาจากการเผาไหม้
เขม่า[N] soot, See also: lampblack, carbon, Syn. เขม่าควัน, คราบเขม่า, Example: ปล่องไฟแทบทุกบ้านจะมีเขม่าจับจนดำ, Thai definition: ละอองดำๆ ที่เกิดจากควันไฟหรือดินปืน
ความอาดูร[N] suffering, See also: lament, trouble, distress, sorrowfulness, Example: ความสูญเสียครั้งนั้นยังความอาดูรอย่างยิ่งแก่ครอบครัวของเขา, Thai definition: ความเดือดร้อนและทนทุกขเวทนา เจ็บปวดและชอกช้ำทั้งกายและใจ
กะโผลกกะเผลก[ADV] lamely, See also: stumblingly, Syn. เขยก, กะเผลก, โขยกเขยก, Example: อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้เขาต้องเดินกะโผลกกะเผลกอยู่เป็นเดือน, Thai definition: อาการเดินไม่ปกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง อย่างคนขาพิการเดิน
โคม[N] lamp, See also: light, lantern, Syn. ประทีป, ตะเกียง, โคมไฟ, Example: ชาวบ้านแขวนโคมไว้หน้าบ้านในคืนวันลอยกระทง, Count unit: ดวง, Thai definition: ตะเกียงหรือเครื่องตามไฟซึ่งมีที่บังลม โดยมากรูปกลมป้อม ใช้หิ้วหรือแขวน
โคมไฟ[N] lamp, See also: lantern, light, Syn. โคม, ประทีป, ตะเกียง, Example: เทศกาลนี้ชาวบ้านจะประดับประดาหน้าบ้านด้วยโคมไฟ, Count unit: ดวง
ง่องแง่ง[ADV] lamely, See also: limpingly, slowly, difficulty, Syn. กระง่องกระแง่ง, กระย่องกระแย่ง, Ant. กระฉับกระเฉง, Example: เขาเดินง่องแง่งไปที่เตียง, Thai definition: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
ง่อย[ADJ] lame, See also: crippled, disabled, Syn. พิการ, ง่อยเปลี้ยเสียขา, Ant. ปกติ, Example: สมศักดิ์รู้สึกหมดกำลังเหมือนดังคนมือเท้าง่อยตกอยู่ในทุกขเวทนา, Thai definition: อาการที่แขนหรือขาพิการเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
อักเสบ[n.] (aksēp) EN: inflammation   FR: inflammation [f]
อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell   FR: infecter ; envenimer
อำเภอบางละมุง[n. prop.] (Amphoē Bānglamung) EN: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung   FR: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung
ใบมีด[n. exp.] (bai mīt) EN: blade   FR: lame [f] ; tranchant [m]
ใบมีดโกน[n. exp.] (bai mītkōn) EN: razor blade ; blade   FR: lame de rasoir [f]
บานบุรี[n.] (bānburī) EN: allamanda   
บานบุรีสีเหลือง [n. exp.] (bānburī sī leūang) EN: Common allamanda ; Golden trumpet   
บานบุรีสีม่วง[n. exp.] (bānburī sī muang ) EN: Purple Allamanda ; Purple Bignonia   
บางละมุง[n. prop.] (Bāng Lamung) EN: Banglamung ; Bang Lamung   FR: Banglamung ; Bang Lamung

CMU English Pronouncing Dictionary
LAM    L AE1 M
LAMM    L AE1 M
LAMP    L AE1 M P
LAMB    L AE1 M
LAMY    L EY1 M IY0
LAME    L EY1 M
LAMA    L AA1 M AH0
LAMAY    L AE1 M EY0
LAMAS    L AA1 M AH0 Z
LAMBS    L AE1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lam    (v) (l a1 m)
lama    (n) (l aa1 m @)
lamb    (v) (l a1 m)
lame    (v) (l ei1 m)
lamp    (n) (l a1 m p)
lams    (v) (l a1 m z)
Lamar    (n) (l @ m aa)
lam_e    (n) (l aa1 m ei)
lamas    (n) (l aa1 m @ z)
lambs    (v) (l a1 m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Parlament(n) |das, pl. Parlamente| รัฐสภา
blammieren(vt) |blammierte, hat blammiert| ทำให้อับอาย, ทำให้เสื่่อมเสีย
Stehlampe(n) |die, pl. Stehlampen| โคมไฟที่ตั้งพื้น
Leuchtstofflampe(n) |die, pl. Leuchtstofflampen| หลอดไฟนีออนยาว (ไม่ใช่กลมๆ), See also: Related: Glühbirne
Sozialamt(n) |das, pl. Sozialämter| กรมสังคมสงเคราะห์
Heftklammer(n) |die, pl. Heftklammern| ลูกแม็ค, ลวดเย็บกระดาษ
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lamelle {f} [techn.]lamella [Add to Longdo]
Lamelle {f} einer Jalousieslat; blade [Add to Longdo]
Lamelle {f}; Kühlerlamelle {f} [auto]rib [Add to Longdo]
Lamelle {f} am Pilzgill [Add to Longdo]
Lamellenkupplung {f}multiple disc clutch [Add to Longdo]
Lamellenvorhang {m}vertical blinds [Add to Longdo]
Lametta {n}tinsel [Add to Longdo]
Laminieren {n}laminating [Add to Longdo]
Lamm {n} | Lämmer {pl}lamb | lambs [Add to Longdo]
Lampe {f} | Lampen {pl}lamp | lamps [Add to Longdo]
Lampenlicht {n}lamplight [Add to Longdo]
Lampenruß {m}lampblack [Add to Longdo]
Lampenschirm {m}lampshade [Add to Longdo]
Lampenspannung {f} [electr.] | Lampenschirme {pl}lamp voltage | lampshades [Add to Longdo]
Lampion {m} | Lampions {pl}Chinese lantern; paper lantern; lampion | Chinese lanterns; paper lanterns; lampions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom [Add to Longdo]
お粗末;御粗末[おそまつ, osomatsu] (adj-na) poor; lame; ill-prepared [Add to Longdo]
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
しゃこ貝;硨磲貝(oK)[しゃこがい;シャコガイ, shakogai ; shakogai] (n) (uk) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae) [Add to Longdo]
じめじめ[, jimejime] (adv,n,vs) (on-mim) damp and humid; sodden; wet; clammy; (P) [Add to Longdo]
とろ火[とろび, torobi] (n) low flame (heat, gas) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七鳃鳗[qī sāi mán, ㄑㄧ ㄙㄞ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
八目鳗[bā mù mán, ㄅㄚ ㄇㄨˋ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
可悲[kě bēi, ㄎㄜˇ ㄅㄟ, ] lamentable [Add to Longdo]
哀叹[āi tàn, ㄞ ㄊㄢˋ, / ] lament; bewail; bemoan [Add to Longdo]
哀江南赋[Āi Jiāng nán fù, ㄞ ㄐㄧㄤ ㄋㄢˊ ㄈㄨˋ, / ] Lament for the South, long poem in Fu style by Yu Xin 庾信|庾信 mourning the passing of Liang of the Southern dynasties 南朝梁朝 [Add to Longdo]
哀辞[āi cí, ㄞ ㄘˊ, / ] lament [Add to Longdo]
喇嘛[Lǎ ma, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙, ] Lama, spiritual teacher in Tibetan Buddhism [Add to Longdo]
喇嘛庙[Lǎ ma miào, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙ ㄇㄧㄠˋ, / ] Lamasery; temple of Tibetan Buddhism [Add to Longdo]
喇嘛教[Lǎ ma jiào, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙ ㄐㄧㄠˋ, ] Lamaism; Tibetan buddhism [Add to Longdo]
小羊[xiǎo yáng, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄤˊ, ] lamb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp [Add to Longdo]
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]
ラム[らむ, ramu] lamb, rump, rum, RAM (random access memory) [Add to Longdo]
ランプ[らんぷ, ranpu] lamp [Add to Longdo]
ランプ点灯[ランプてんとう, ranpu tentou] lighting of a lamp (LED) [Add to Longdo]
感嘆符[かんたんふ, kantanfu] exclamation point [Add to Longdo]
装置のランプ[そうちのランプ, souchino ranpu] busy indicator, busy lamp [Add to Longdo]
罵倒メール[ばとうメール, batou me-ru] flame (e-)mail [Add to Longdo]
エクスクラメーションマーク[えくすくらめーしょんまーく, ekusukurame-shonma-ku] exclamation mark [Add to Longdo]
ウィラメット[ういらめっと, uirametto] Willamette [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
子羊[こひつじ, kohitsuji] Lamm [Add to Longdo]
小羊[こひつじ, kohitsuji] Lamm [Add to Longdo]
灯火[とうか, touka] Lampenlicht, Licht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lam \Lam\, v. t. [imp. & p. p. {Lammed}; p. pr. & vb. n.
   {Lamming}.] [Icel. lemja to beat, or lama to bruise, both fr.
   lami, lama, lame. See {Lame}.]
   To beat soundly; to thrash. [Obs. or Low] --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lam
   n 1: a rapid escape (as by criminals); "the thieves made a clean
      getaway"; "after the expose he had to take it on the lam"
      [syn: {getaway}, {lam}]
   v 1: flee; take to one's heels; cut and run; "If you see this
      man, run!"; "The burglars escaped before the police showed
      up" [syn: {scat}, {run}, {scarper}, {turn tail}, {lam},
      {run away}, {hightail it}, {bunk}, {head for the hills},
      {take to the woods}, {escape}, {fly the coop}, {break
      away}]
   2: give a thrashing to; beat hard [syn: {thrash}, {thresh},
     {lam}, {flail}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LAM
     Local Area Multicomputer (Parallel Computing)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 lam
   lamb
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 lam
   lame
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lam [lɑm]
   lamb
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slide
 
 1. kayma
 2. kaydırak
 3. üstünden kayılarak gidilen yer
 4. heyelân, toprak kayması
 5. projeksiyon makinalannda kullanılan resimli cam, diyapozitif, slayt
 6. lam
 7. (müz.) kaydırma, glissando
 8. herhangi bir aletin kayıcı kısmı. slide bar kapı sürmesi, sürgü
 9. kılavuz ray.slide projector projeksiyon makinası slide rule sürgülü hesap cetveli. slide valve sürgü valfı.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top